Schoolzwemmen

Schoolzwemmen is gratis zwemles voor scholieren uit groep 5 en 6. Een groot aantal basisscholen uit Den Haag doet hieraan mee.

  De scholen en zwembaden zijn inmiddels weer open. De gemeente kijkt samen met de scholen hoe het schoolzwemmen weer kan worden hervat. 

  Voor wie?

  Basisscholen kunnen kiezen of hun leerlingen 1 of 2 jaar hieraan deelnemen.

  • Bij een 1-jarige deelname, gaan leerlingen uit groep 5 schoolzwemmen. Leerlingen uit groep 6 zonder diploma kunnen ook meedoen.
  • Bij een 2-jarige deelname, gaan leerlingen uit groep 5 en 6 schoolzwemmen. Leerlingen uit groep 7 zonder diploma kunnen ook meedoen.

  Niet alle scholen doen hieraan mee. Informeer hierover bij de school van uw kind.

  Hoe lang?

  Met schoolzwemmen krijgen kinderen wekelijks 40 minuten zwemles van een gediplomeerde zwemonderwijzer tijdens schooltijd.

  Aanmelden

  Ouders hoeven hun kind niet zelf aan te melden voor schoolzwemmen. De scholen doen dit. Scholen krijgen een inschrijfformulier van de gemeente.

  Kosten

  De zwemlessen zijn gratis. De school van uw kind kan wel vragen om een bijdrage voor vervoer naar het zwembad.

  Hoe werkt het?

  Aan het begin van het schooljaar wordt ieder kind ingedeeld in een groepje van zijn/haar niveau. Iedere groep heeft 1 zwemonderwijzer. Deze houdt de zwemvorderingen van uw kind digitaal bij. Zo is het duidelijk wat de zwemvaardigheid en de vorderingen van uw kind zijn en of er extra hulp nodig is.

  Zwem-ABC

  Zodra uw kind watervrij is, duurt het ongeveer 80 lessen om een A-diploma te halen. Daarna kan uw kind verder zwemmen voor het B-diploma (zwemveilig) en C-diploma (zwemvaardig). De 3 diploma's samen vormen het Zwem-ABC. U leest meer over deze zwemmethode op de website van de Nationale Raad Zwemveiligheid.

  Turbozwemmen

  Turbozwemmen is extra zwemles gedurende 3 dagen tijdens de schoolvakanties (met uitzondering van de zomervakantie). Deze les is bedoeld voor kinderen die een extra zetje nodig hebben. Dit kan zijn om beter mee te komen in de zwemlessen of om deel te nemen aan het diplomazwemmen. Een les duurt 2 uur. Uw kind ontvangt hiervoor een uitnodiging als hij/zij hiervoor in aanmerking komt.

   Diplomazwemmen

   Tijdens de zwemlessen, wordt uw kind op verschillende onderdelen getest. Als hij/zij alle testen goed doet, kan uw kind meedoen aan het diplomazwemmen (afzwemmen). Uw kind ontvangt via school een uitnodiging met instructies. U bent van harte welkom bij het diplomazwemmen.

   Heeft uw kind geen zwemdiploma gehaald aan het einde van deze periode? Dan kan hij of zij overstappen naar de reguliere zwemlessen. U hoeft dan geen borg te betalen. Deze lessen zijn niet gratis. Vraag het overdrachtsformulier aan bij de zwemcoördinator van het schoolzwemmen.

   Zie ook

   Gepubliceerd: 20 februari 2017Laatste wijziging: 29 mei 2020