Wetten en regels voor sportverenigingen

Sportverenigingen moeten zich houden aan wettelijke regels. Bijvoorbeeld voor het schenken van alcohol. De gemeente verzorgt bijeenkomsten over nieuwe wetten en regels.

Sportverenigingen kunnen een ontheffing aanvragen om sterke drank te schenken. Zij mogen maximaal 12 keer per jaar tijdens bijeenkomsten alcohol verkopen. Zij moeten deze bijeenkomsten vooraf melden bij de gemeente.

Bijeenkomsten

Als de overheid wetten en regels maakt of ze verandert, verzorgt de gemeente bijeenkomsten voor sportverenigingen. U krijgt dan informatie over de wetten en regels. Over wat de nieuwe of veranderde wetten en regels betekenen voor uw vereniging. U krijgt bericht van de gemeente als er een bijeenkomst is.

Drank- en Horecawet voor sportverenigingen

Sportverenigingen mogen volgens de Drank- en Horecawet geen alcohol verkopen aan jongeren onder de 18 jaar. Het is de taak van de barmedewerker in de kantine om hierop te letten. Kijk voor meer informatie over sport en alcohol op de website van NOC*NSF.

Ontheffing aanvragen

Het is verboden om in sportinstellingen sterke drank te schenken. Verenigingen kunnen een ontheffing aanvragen om alcohol te mogen verkopen. Op dagen of tijden dat er niet of bijna geen minderjarigen zijn. U kunt deze ontheffing aanvragen bij de gemeente. Maak hiervoor een afspraak via e-mailadres intakevergunningen@denhaag.nl of via telefoonnummer (070) 752 92 03.

Overtredingen Drank- en Horecawet

Als de gemeente ziet dat er alcohol aan jongeren onder de 18 jaar wordt verkocht, dan krijgt de vereniging de 1e keer een waarschuwing. Als dat 3 keer binnen een jaar gebeurt, dan mag de vereniging 12 weken geen alcohol schenken.

Schenk- en sluitingstijden

Sportverenigingen mogen zelf bepalen op welke tijdstippen ze alcohol verkopen. Ze moeten voorkomen dat jongeren onder de 18 jaar alcohol kunnen krijgen. Ze mogen zelf bepalen hoe ze dat doen. Zij kunnen bijvoorbeeld geen alcohol schenken als de jeugd moet spelen. Voor sportverenigingen gelden de sluitingstijden die in de vergunning staan.

Cursus: Instructie Verantwoord Alcohol schenken

Barvrijwilligers moeten volgens de Drank- en Horecawet een Instructie Verantwoord Alcohol schenken volgen. Het NOC*NSF heeft samen met het Ministerie van VWS een gratis e-learning Verantwoord alcohol schenken ontwikkeld voor medewerkers in sportkantine. Kijk voor meer informatie over verantwoord alcohol schenken op de website van NOC*NSF.

Bijeenkomsten melden

Sportverenigingen mogen maximaal 12 keer per jaar tijdens bijeenkomsten sterke drank schenken. Zij moeten deze bijeenkomsten melden. Het gaat om:

  1. activiteiten die niet van de vereniging zijn, maar een persoonlijke activiteit (bijvoorbeeld een bruiloft of bedrijfsuitje).
  2. bijeenkomsten voor mensen die niet (direct) betrokken zijn bij de vereniging.

Commerciƫle feesten vallen hier niet onder en zijn verboden. Neem bij twijfel contact op via horecavergunningen@denhaag.nl.

Het is verboden om bij de hierboven genoemde bijeenkomsten een incidentele nachtontheffing of permanente nachtontheffing te gebruiken. Om oneerlijke concurrentie en overlast te voorkomen.

Melden

Meld de bijeenkomsten zeker 2 weken van tevoren via horecavergunningen@denhaag.nl. De gemeente beantwoordt elke melding. En houdt bij hoeveel meldingen er zijn. Zij geeft de melding door aan de politie en het handhavingsteam, zodat die mogelijk extra kunnen controleren.

De gemeente of de politie kan in overleg met de vereniging adviseren om extra maatregelen te nemen. Bijvoorbeeld door beveiliging in te zetten. Als er incidenten zijn, of als de vereniging zich niet aan de regels houdt, kan de burgemeester maatregelen nemen. Zoals de vereniging tijdelijk sluiten.

Overtreding melden

Ziet u als lid of bezoeker dat de vereniging zich niet houdt aan de drank- en horecaregels? En wilt u hier melding van doen? Neem dan contact op met het Vertrouwenspunt Sport van NOC*NSF of met de gemeente.

Gepubliceerd: 31 juli 2020Laatste wijziging: 9 oktober 2020