Vertrouwenspunt Sport

Heeft u tijdens het sporten te maken met bijvoorbeeld seksuele intimidatie, pesten, discriminatie, belediging, bedreiging of mishandeling? Dan kunt u terecht bij het Vertrouwenspunt Sport van NOC*NSF.

Het Vertrouwenspunt Sport is er niet alleen voor sporters, maar ook voor begeleiders, trainers, coaches, ouders, medische staf of teamgenoten. Het Vertrouwenspunt Sport is er voor:

  • persoonlijke vragen of dilemma‚Äôs die vertrouwelijk zijn.
  • het melden van misstanden waar iets mee gedaan moet worden.

Bij het Vertrouwenspunt Sport is het ook mogelijk anoniem een melding te doen.

Klacht over de gemeente

Gaat uw melding over een medewerker of dienst van de gemeente? Dan kunt u ook altijd een klacht indienen bij de gemeente. Anoniem melden kan dan niet. Als u dat wilt, neemt u contact op met het Vertrouwenspunt Sport.

Kijk voor meer informatie op www.nocnsf.nl/vertrouwenspunt.

Gepubliceerd: 21 april 2016Laatste wijziging: 13 augustus 2020