Regeling Combinatiefuncties: aan het werk in onderwijs, sport en cultuur

Gemeente Den Haag is in 2008 gestart met de landelijke regeling ‘Impuls brede scholen, sport en cultuur’. Uit de regeling zijn combinatiefuncties ontstaan: werknemers in dienst bij 1 werkgever, die voor verschillende sectoren werkt. Doel van de regeling is het stimuleren van sport en cultuur op scholen.

In 2012 zijn er in Nederland 2.250 mensen met een combinatiefunctie aan het werk in onderwijs, sport en cultuur. Bekijk de officiële stukken van de regeling via RIS nummer 156417.

Doelstellingen

Doelstellingen van de regeling zijn:

 • Uitbreiding van het aantal scholen met sport- en cultuuraanbod in zowel het basis- als in het voortgezet onderwijs, te beginnen in de 40 krachtwijken.
 • Versterking van sportverenigingen met het oog op hun maatschappelijke functie: hun inzet voor het onderwijs, de naschoolse opvang en de wijk.
 • Stimulering van een dagelijks sportaanbod op en rond scholen voor alle leerlingen.

Haagse regeling

In de uitvoering heeft gemeente Den Haag een specifieke aanpak: de combinatiefuncties verdelen over schoolsportcoördinatoren en jeugdsportcoördinatoren:

 • Schoolsportcoördinatoren zijn leerkrachten Lichamelijke Opvoeding, die naast het normale bewegingsonderwijs ook het naschoolse sportaanbod regelen.
 • Jeugdsportcoördinatoren zijn gediplomeerde trainers van sportverenigingen, die in dienst zijn bij stichting Werkgever Sportclubs Den Haag (WSDH). Zij houden zich bezig met het versterken van de jeugdafdeling van hun vereniging en zijn trainer van naschoolse sportcursussen.

Schoolsportcoördinator en jeugdsportcoördinator

De aanvraag voor een schoolsportcoördinator bestaat uit 2 stappen:

 1. Het schoolbestuur vraagt het gewenste aantal uren voor de schoolsportcoördinator aan bij het LOP. Dat kan via www.onderwijsloket.nl.
 2. De school vult het gewenste sportprogramma in een schema voor het komende schooljaar in op www.schoolsportcoordinator.nl.

Op basis van het schema koppelt Bureau Sportmatch de jeugdsportcoördinatoren aan de school.

Bekijk de videos met uitleg over de regeling en praktijkvoorbeelden van schoolsportcoördinatoren

Subsidie

Scholen krijgen een vergoeding voor het aantal uren dat de LO-docent (Lichamelijke Opvoeding) als schoolsportcoördinator actief is. De subsidie wordt per kalenderjaar verstrekt op basis van de gemiddelde personeelslast. Het budget mag alleen gebruikt worden voor de schoolsportcoördinator en bijvoorbeeld niet voor het inkopen van sportcursussen of de aanschaf van materiaal.

Resultaten

Vanaf de start is de regeling Combinatiefuncties volop in ontwikkeling geweest. Scholen, sportverenigingen, WSDH en de gemeente werken samen om de regeling geschikt te maken voor Den Haag. Dit is het resultaat:

 • 100 scholen in het primaire en voortgezet onderwijs hebben een schoolsportcoördinator.
 • 55 verenigingen in verschillende takken van sport hebben een jeugdsportcoördinator.
 • Wekelijks is er 700 uur extra sportaanbod op en rond scholen, waar 8000 leerlingen aan deelnemen.

Daarnaast zijn de deelnemende verenigingen versterkt, bijvoorbeeld door:

 • een stijging van het aantal jeugdleden
 • het opleiden van het kader
 • uitbreiden van het aanbod van de vereniging

Organisatie Combinatiefuncties

Bij de regeling Combinatiefuncties zijn organisaties betrokken: Stichting Werkgever Sportclubs Den Haag, de gemeente, schooldirecties, schoolsportcoördinatoren en jeugdsportcoördinatoren. Samen voeren ze de regeling uit.

Meer informatie hierover vindt u op Organisatie Combinatiefuncties.

Gepubliceerd: 23 augustus 2016Laatste wijziging: 29 mei 2017