Positieve sportcultuur: grensoverschrijdend gedrag

Elkaars grenzen respecteren is belangrijk, ook op en rond het sportveld. Grensoverschrijdend gedrag is verkeerd gedrag. Gedrag dat over de grens gaat. De grens van wat we allemaal normaal vinden. Haagse sportverenigingen krijgen hulp om dit soort gedrag te voorkomen.

Agressie, discriminatie, geweld of seksuele intimidatie is niet te accepteren. Haagse sportverenigingen kunnen dit gedrag helpen te voorkomen met hulpmiddelen en cursussen. Sportverenigingen zijn verplicht vermoedens van seksuele intimidatie melden.

Stappenplan Centrum Veilige Sport Nederland

Hoe voorkomt u grensoverschrijdend gedrag binnen uw vereniging? Lees wat u hieraan kunt doen in het stappenplan van Centrum Veilige Sport Nederland.

Gratis Verklaring Omtrent Gedrag

Het is belangrijk dat vrijwilligers in uw vereniging een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) hebben. Zeker als zij werken met jeugd. Een VOG is een bewijs van goed gedrag. U kunt de VOG gratis aanvragen. Lees meer over de Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) voor vrijwilligers.

Vertrouwenscontactpersoon

Wilt u grensoverschrijdend gedrag voorkomen? Dan is een vertrouwenscontactpersoon binnen uw vereniging onmisbaar. Lees hierover meer in het Stappenplan positieve sportcultuur.

Informatieavond over seksuele intimidatie

U kunt meedoen aan een interactieve (online) informatieavond over seksuele intimidatie. De gemeente geeft sportverenigingen informatie als er meer bekend is over deze bijeenkomst.

Cursus voor vertrouwenscontactpersonen

Vertrouwenscontactpersonen kunnen ieder jaar gratis meedoen aan een cursus van het NOC*NSF. De sportkoepel geeft de cursus 2 keer per jaar. De gemeente geeft sportverenigingen informatie als er meer bekend is over deze cursus.

Melden grensoverschrijdend gedrag

Wilt u agressief of discriminerend gedrag, of signalen ervan melden? Dan kunt u hulp krijgen van uw sportconsulent of de sportpedagogen van de gemeente. Zij kijken dan samen met uw vereniging wat er moet gebeuren. Als zij dat nodig vinden, schakelen ze de sportbond, de wijkagent of het Centrum Veilige Sport Nederland in. Verenigingen kunnen ook zelf meteen naar hun sportbond gaan.

Melden seksuele intimidatie

Sinds 2020 zijn bestuurders en begeleiders van sportverenigingen verplicht vermoedens van seksuele intimidatie melden aan hun sportbond of het Centrum Veilige Sport Nederland. Kijk voor meer informatie of om een melding te doen op centrumveiligesport.nl.

Gepubliceerd: 31 juli 2020Laatste wijziging: 10 oktober 2020