Positieve sportcultuur: aanpak en informatie geven bij uw vereniging

De gemeente helpt sportverenigingen die willen werken aan een positieve sportcultuur. Een cultuur waarin iedereen met plezier, eerlijk, veilig en zonder zorgen kan sporten. Iedereen respecteert elkaar en elkaars grenzen. Iedereen doet mee en hoort erbij.

Sportverenigingen spelen een grote rol bij het werken aan een positieve sportcultuur. Bij een sportvereniging leren leden respectvol om te gaan met elkaar, de tegenstander, de scheidsrechter, de spelregels en de uitslag van de wedstrijd. Ze leren samen te werken, afspraken na te komen en eerlijk te spelen.

In een positieve sportcultuur hebben deze onderdelen met elkaar te maken:

 • Plezier hebben in sporten
 • Aandacht voor opvoeding (pedagogisch sportklimaat)
 • Ruimte voor bewustwording (situaties leren begrijpen)
 • Openstaan voor iedereen
 • Respect hebben voor elkaar
 • Voorkomen van grensoverschrijdend gedrag. Bijvoorbeeld pesten, discriminatie, agressie, geweld en seksuele intimidatie.

De gemeente helpt Haagse sportverenigingen hierbij met advies, kennis en hulpmiddelen.

Stappenplan

In het Stappenplan positieve sportcultuur staan de stappen die u kunt zetten om actief te werken aan een positieve sportcultuur. Het stappenplan gaat over:

 • de rol van het bestuur
 • de normen en waarden binnen een vereniging
 • het hebben of aanstellen van een vertrouwenscontactpersoon
 • regels en afspraken voor vrijwilligers
 • de mogelijkheden die er zijn om hulp te krijgen bij het werken aan een sportieve sportcultuur.

Vraag het Stappenplan positieve sportcultuur aan bij uw sportconsulent.

Sportpedagogen

Vanuit de gemeente werken 2 sportpedagogen aan een positieve sportcultuur in Den Haag. Zij houden zich bezig met met de ondersteuning van vereniging om een positieve sportcultuur te stimuleren. Als u vragen heeft over deze positieve sportcultuur kunt u bij hen terecht. Ook bieden zij op maat gemaakte cursussen aan over onder andere:

 • meer plezier in sporten
 • aandacht voor opvoeding (pedagogisch sportklimaat)
 • respect hebben voor elkaar
 • zorgen dat iedereen kan meedoen en erbij hoort
 • grensoverschrijdend gedrag voorkomen

De pedagogen passen het cursusaanbod aan op uw wensen. Heeft u een vraag over een onderwerp binnen een positieve sportcultuur, wil uw vereniging aan een positieve sportcultuur werken of een cursus erover volgen? Neem contact op met sportpedagoog Esmée Smit via e-mailadres: esmee.smit@sportievebaanindenhaag.nl.

Informatie bij uw vereniging

Wilt u een positieve sportcultuur onder de aandacht brengen bij uw vereniging? En uw leden daarover informatie geven? Vanaf eind 2020 kan de gemeente u daarbij helpen met:

 • video's over de onderdelen van positieve sportcultuur
 • regenboogaanvoerdersbanden
 • regenboogvlaggen
 • blauwe kaarten

Contact

Veel mensen en organisaties werken actief aan een positieve sportcultuur in Den Haag. Wilt u met ze in contact komen? Vraag om de infographic van de contactpersonen positieve sportcultuur bij uw sportconsulent.

Gepubliceerd: 31 juli 2020Laatste wijziging: 9 oktober 2020