Fondsen voor sportverenigingen

Sportverenigingen in Den Haag kunnen bij verschillende fondsen terecht voor extra financiële middelen voor specifieke projecten.

Hieronder vindt u een lijst van fondsen die mogelijk interessant zijn. Voor vragen over de aanvraagvoorwaarden en -procedure kunt u contact opnemen met het betreffende fonds. De gemeente is hiervoor niet verantwoordelijk.

Fonds 1818

Fonds 1818 steunt en stimuleert verenigingen, stichtingen en informele jongerengroepen bij het uitvoeren van maatschappelijke projecten. Het fonds richt zich op projecten op het gebied van zorg, welzijn, kunst, cultuur, natuur, milieu en educatie.

www.fonds1818.nl

Stichting Boschuysen

Stichting Boschuysen steunt projecten die zich richten op Opvang en Pleegzorg, Scholing en Werk, Welzijnswerk, Kunst en Cultuur en Gezondheidszorg. De verleende steun dient voor ten minste 75% aan jongeren ten goede te komen.

www.boschuysen.nl

Dirk Kuyt Foundation

De Dirk Kuyt Foundation steunt en (mede) organiseert sportevenementen voor mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking.

www.dirkkuytfoundation.nl

Fonds Verstandelijk Gehandicapten

Dit fonds is bedoeld voor projecten en activiteiten voor en door mensen met een verstandelijke beperking.

www.fondsverstandelijkgehandicapten.nl

Johan Cruyff Foundation

De Cruyff Foundation ondersteunt lokale kleine projecten gericht op kinderen en jongeren t/m 18 jaar (uitzonderingen daargelaten) met een beperking.

www.cruyff-foundation.org

Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind (NSGK)

NSGK ondersteunt organisaties die zich inzetten voor kinderen en jongeren met een handicap in Nederlands tot 30 jaar.

www.nsgk.nl

Stichting Nationaal Fonds Sport Gehandicapten (NFSG)

Bij dit fonds kunt u terecht voor financiële ondersteuning voor aanpassingen van de sportaccommodatie, evenementen, sport- en spelmateriaal en innovatieve projecten voor mensen met een handicap.

www.fondsgehandicaptensport.nl

Klaas Jan Huntelaar Foundation

De Klaas-Jan Huntelaar Foundation steunt maatschappelijke projecten van amateurvoetbalverenigingen.

facebook klaasjanhuntelaarfoundation

Stichting Levi Lassen

Stichting Levi Lassen geeft financiële steun aan particuliere non-profit organisaties die vooral actief zijn op maatschappelijk gebied en zich daarbij met name inzetten voor het vergroten van sociale en economische rechtvaardigheid. Met speciale aandacht voor jongeren.

www.levilassen.nl

Haagse Groene Kruis Fonds

Dit fonds is bedoeld voor organisaties/rechtspersonen en/of groeperingen die een initiatief of project willen organiseren op het terrein van Zorg en Welzijn. Het project moet (hoofdzakelijk) binnen de grenzen van de gemeente uitgevoerd worden.

www.haagsgroenekruisfonds.nl

Rabobank Stimuleringsfonds

Het Stimuleringsfonds is bedoeld voor meerdere kleinschalige en eenmalige projecten van enkele honderden euro’s tot (in zeer uitzonderlijke gevallen) maximaal € 20.000. Deze projecten dienen een maatschappelijk en/of coöperatief doel te realiseren.

www.rabobank.nl/denhaag

Stichting Pieter van Vliet Foundation

Deze stichting steunt projecten die bijdragen aan de duurzame ontwikkeling van de mens door educatie en/of kennisoverdracht.

www.pereiraconsultants.com

Stichting Leergeld Den Haag

Kinderen met een Ooievaarspas kunnen aanspraak maken op een bijdrage voor sportmaterialen.

www.leergelddenhaag.nl

VSBfonds

VSBfonds ondersteunt initiatieven die bijdragen aan een samenleving waarin iedereen actief meedoet, zich betrokken voelt en de kans heeft persoonlijk en maatschappelijk te groeien. Het fonds steunt projecten met geld, kennis, ervaring en een professioneel netwerk.

www.vsbfonds.nl

Oranje Fonds

Het Oranje Fonds bevordert betrokkenheid in de samenleving. Met steun van het fonds ontmoeten mensen elkaar of vinden zij een nieuwe plek in de maatschappij. Het Oranje Fonds bevordert sociale samenhang en sociale participatie.

www.oranjefonds.nl

Foppe Fonds

Het Foppe Fonds zet zich in voor kinderen voor wie sporten of spelen niet vanzelfsprekend is vanwege hun lichamelijke of verstandelijke beperking. Of omdat hun ouders door financiële omstandigheden hun kind niet kunnen laten sporten.

www.foppefonds.nl

Serviceclubs

Een serviceclub is een vrijwillige non-profit organisatie waarvan de leden elkaar regelmatig ontmoeten om liefdadigheidswerk te doen door de handen uit de mouwen te steken of fundraisingacties te organiseren voor het goede doel. Misschien zijn leden van uw sportvereniging lid van een van deze clubs of zit er een serviceclub in de buurt van uw vereniging. Het is altijd raadzaam om dan te onderzoeken of beide organisaties elkaar kunnen versterken.

Dit zijn de organisaties: Fifty-One, Inner Wheel, JCI Nederland, Kiwanis, Ladies’ Circle, Lions, Leo’s, Nederlandsche Tafelronde, Rotaract, Rotary, Soroptimist International en Zonta.

Haag Jongeren Talentenfonds

Dit fonds richt zich op Hagenaars tot 18 jaar die door financiële omstandigheden worden belemmerd in de ontwikkeling van een bijzonder talent op het terrein van sport, kunst, cultuur of wetenschap.

www.socialefondsendenhaag.nl

Leo van der Kar (ondergebracht bij NOC*NSF)

Het Sportfonds Leo van der Kar biedt jonge, talentvolle sporters met een buitenlandse stage of een stageweek in Nederland de kans om serieus kennis te maken met de topsport en de topsportcultuur.

www.nocnsf.nl

Stichting Sporttop

Sporttop biedt ondersteuning en (mentale) begeleiding aan talenten en topsporters.

www.sporttop.nl

Gepubliceerd: 26 januari 2015Laatste wijziging: 13 november 2020