Energiebesparing bij sportverenigingen

De gemeente helpt sportverenigingen om hun energiekosten te verlagen. Bijvoorbeeld met advies of een energiescan. Energiekosten zijn al snel 15 tot 20 procent van de begroting. Verenigingen kunnen geld én energie besparen door bijvoorbeeld energiezuinige installaties en led-verlichting te gebruiken.

Vanwege het coronavirus krijgt u schriftelijk of digitaal antwoord op uw subsidieaanvraag. Vul daarom uw e-mailadres in bij de aanvraag. Mis het antwoord niet, check daarvoor uw inbox.

Aanbod voor verenigingen

Wilt u als sportvereniging energie besparen? De gemeente biedt hiervoor een gratis energiescan op locatie aan, inclusief advies en begeleidingstraject. Ook kunt u ondersteuning krijgen bij het nemen van energiebesparende maatregelen via de Hou van je Club sportalliantie.

Energiescan

De energiescan geeft inzicht in het verbruik en laat de besparingsmogelijkheden van een vereniging zien. In de scan wordt gekeken naar de volgende 5 zaken op het gebied van energiebesparing en duurzame ontwikkeling:

 • thermische schil/isolatie
 • verlichting (bijvoorbeeld veldverlichting)
 • verwarming/koeling
 • sturing/monitoring
 • opwekking

Naast bovenstaande punten controleert de adviseur ook de aansluitwaardes van de vereniging. De aansluitwaarde geeft aan hoeveel elektriciteit of gas er door de aansluiting kan.

Voorwaarden energiescan

 • De vereniging betaalt in de huidige situatie de energiekosten.
 • De vereniging is eigenaar van het clubgebouw of heeft een bruikleenovereenkomst met de gemeente Den Haag.
 • De vereniging kan zelfstandig beslissingen nemen over aanpassingen aan het gebouw, de buitenverlichting en installaties.
 • De vereniging heeft niet eerder een energiescan laten afnemen.

Hou van je Club sportalliantie

  De Hou van je Club sportalliantie biedt u persoonlijke begeleiding bij energiebesparing. De sportalliantie kan u adviseren over kleine energiebesparende maatregelen, bijvoorbeeld het gebruik van radiatorfolie of het aanbrengen van tochtstrips. Voor de uitvoering van grote maatregelen, zoals het aanleggen van veld LED verlichting, kan de sportalliantie u helpen met het maken van keuzes, het opstellen van een planning en inzicht geven in financiering. Ook organiseert de sportalliantie kennisbijeenkomsten over energiebesparing.

  Gezamenlijke inkoopacties

  In 2019 worden via de Hou van je Club Sportalliantie gezamenlijke inkoopacties opgezet voor grote energiebesparende maatregelen. U kunt zich hiervoor inschrijven. Meedoen met de Hou van je Club sportalliantie is gratis.

  Meer informatie en contact

  De Hou van je Club Sportalliantie is een samenwerking op coöperatieve, niet-commerciële basis van diverse partners, zoals het Rabobank-Innovatiefonds, Fonds1818 en de gemeente.

  Neem contact op met de Hou van je Club sportalliantie via www.houvanjeclub.nl of stuur een e-mail naar sportsupport@denhaag.nl.

  Rijkssubsidie energiebesparing

  Sportverenigingen krijgen 35% subsidie op de aanschaf van energiebesparende maatregelen via de rijkssubsidieregeling Stimulering bouw en onderhoud van sportaccommodaties (BOSA). U kunt een subsidieaanvraag indienen via www.formulierdus-i.nl/bosa.

  Afhankelijk van een aantal factoren zijn er mogelijk nog meer rijkssubsidies aan te vragen.

  Haagse IAS subsidie

  De gemeente heeft een eigen regeling: de Investeringsregeling Accommodaties Sportverenigingen (IAS).

  De subsidie kan alleen aangevraagd worden door een sportvereniging (of de beheerstichting) die statutair gevestigd is in Den Haag en is aangesloten bij een sportbond die lid is van NOC*NSF.

  Sportverenigingen krijgen 45% subsidie op de kosten van energiebesparende maatregelen aan de sportaccommodatie of veldverlichting.

  Aanmelden en informatie

  Stuur voor meer informatie of om uw vereniging voor de energiescan aan te melden een e-mail naar sportsupport@denhaag.nl.

  Gepubliceerd: 30 augustus 2018Laatste wijziging: 21 april 2020