Coronavirus: informatie voor sportaanbieders

Het coronavirus heeft ook veel impact op sportverenigingen en andere sportaanbieders in Den Haag. Bekijk de meest gestelde vragen en antwoorden over het coronavirus. Deze pagina wordt regelmatig bijgewerkt.

Welke regels gelden er voor sport?

Vanaf zaterdag 26 juni 2021 gelden er bijna geen coronaregels meer voor sport. De basisregels blijven wel gelden, dus let daar goed op. U vindt de regels op de pagina Sport in Den Haag.

  Welke sportaccommodaties zijn open en welke regels gelden voor het gebruik ervan?

  In Den Haag zijn sportparken, sporthallen en zwembaden open.

  Voor alle Haagse sportaccommodaties geldt:

  • Zorg ervoor dat mensen van 18 jaar en ouder altijd 1,5 meter afstand van elkaar kunnen houden voor en na het sporten.
  • U moet de bezoekersstromen reguleren. Looproutes zorgen er bijvoorbeeld voor dat mensen zo min mogelijk door elkaar lopen.
  • Let op de hygiëneregels en gebruik desinfectiemiddelen, zoals handgel.
  • Registreren en een gezondheidscheck zijn verplicht.
  • Publiek is welkom en moet altijd 1,5 meter afstand houden. Bij professionele wedstrijden is een vaste plaats verplicht. Alleen bij professionele wedstrijden met coronatoegangsbewijzen hoeft publiek geen 1,5 meter afstand te houden. Zie hiervoor de website van de Rijksoverheid.
  • Kleedruimtes, douches en toiletten zijn open.
  • Sportkantines zijn open. Hier gelden de coronaregels voor de horeca. Bekijk de regels op de website van de Rijksoverheid.

    Extra regels voor zwembaden:

    • Er mag maximaal 1 bezoeker per 5 vierkante meter van de accommodatie (exclusief personeel) worden toegelaten. Daarom geldt voor de zwembaden nog steeds een maximum aantal bezoekers, dat tegelijk in de accommodatie aanwezig mag zijn.
    • Ouders mogen kijken bij zwemlessen en het diplomazwemmen en houden daarbij altijd 1,5 meter afstand van elkaar. Vanwege de 1,5 meter regel kunnen ouders hun kind echter nog steeds niet begeleiden in de kleedruimtes.

    U kunt het protocol met alle regels voor de Haagse zwembaden opvragen bij de afdeling Sportverhuur van de gemeente Den Haag via sportverhuur@denhaag.nl of (070) 353 72 52 (bereikbaar van 8.30 tot 16.30 uur).

    Als sportaanbieder moet u zich altijd houden aan:

    Hoe kan ik mijn sportactiviteiten openstellen voor niet-leden?

    De gemeente vraagt u om uw reguliere verenigingsactiviteiten open te stellen voor niet-leden. Dit is niet alleen gezond en leuk voor iedereen, maar brengt u misschien ook in contact met toekomstige leden.

    Er zijn leden op mijn sportvereniging positief getest op corona. Wat moet ik doen?

    Als een lid positief is getest op corona, doet de GGD een bron- en contactonderzoek in nauw overleg met dat lid. De GGD zal aangeven welke gevolgen dit heeft voor de contacten uit het bron- en contactonderzoek, zoals teamgenoten of andere leden van uw vereniging.

    Ik wil sportactiviteiten organiseren, maar ben geen sportvereniging. Wat kan ik doen?

    U moet uw sportactiviteiten organiseren op een sportaccommodatie zoals een sportpark of playground. Wilt u uw sport- of beweegactiviteit organiseren in een gemeentelijke sportaccommodatie? Neem contact op met de afdeling Sportverhuur van de gemeente via sportverhuur@denhaag.nl of (070) 353 72 52 (bereikbaar van 8.30 tot 20.00 uur).

    Waar kan ik actuele en relevante informatie vinden over de maatregelen?

    De Rijksoverheid geeft op haar website informatie over de mogelijkheid om te sporten of deel te nemen aan een sportevenement.

    Op de website van NOC*NSF vindt u de meest gestelde vragen in Nederland over het coronavirus en sport. Het gaat om algemene vragen, vragen van sportclubs, vragen van sporters en vragen van sportbonden. Veel sportbonden houden een lijst met veelgestelde vragen bij over de gevolgen van de coronacrisis. Daar staat informatie over uw specifieke sport.

    Welke landelijke ondersteuningsmaatregelen zijn er voor sportverenigingen?

    • Met de Corona-calculator kunt u op basis van uw KvK-nummer in een overzicht zien voor welke tegemoetkomingen uw bedrijf, organisatie of vereniging in aanmerking komt en hoe u een aanvraag indient. Kijk op www.coronacalculator.nl.
    • De regeling Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL) is verlengd. Deze regeling is bedoeld om het mkb te helpen met het betalen van hun vaste lasten. Ook de sportsector komt voor de TVL in aanmerking. Op de website van de RVO kunt u de voorwaarden bekijken en een aanvraag indienen.
    • De TASO-regeling is bedoeld voor amateursportorganisaties die minimaal 10% van hun omzet zijn verloren in het 4e kwartaal van 2020 ( 1 oktober tot en met 31 december) en financiële schade hebben geleden van ten minste € 1500. Op de website van de Rijksoverheid vindt u alle informatie over de TASO regeling.
    • Ondernemers kunnen met de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) een groot deel van hun loonkosten vergoed krijgen als ze verwachten ten minste 20% omzet te verliezen. Deze regeling geldt ook voor sportorganisaties met betaalde krachten.
     Het aanvraagloket voor NOW 3.3 is geopend. Dien uiterlijk 30 juni 2021 uw aanvraag in via de website van UWV.

    Welke lokale ondersteuningsmaatregelen neemt de gemeente voor sportverenigingen?

    De gemeente neemt verschillende maatregelen om Haagse sportverenigingen te ondersteunen in deze crisis. Hieronder vindt u een opsomming van deze maatregelen en hoe u hiervan gebruik maakt.

    • Voor sportverenigingen scheldt de gemeente de huursom over de maanden maart 2020 tot en met juni 2021 (behalve september) kwijt. De gemeente heeft alle verenigingen, waarvan de huur wordt kwijtgescholden, hierover per mail geïnformeerd.

     Als de financiële situatie van uw vereniging te nijpend wordt, kunt u contact opnemen met sportverhuur@denhaag.nl. Dan wordt samen met u bekeken welk maatwerk (betalingsregeling) voor uw situatie kan worden geleverd. Ook voor het opzeggen van de huur van sportaccommodaties als gevolg van de coronamaatregelen kunnen sportverenigingen contact opnemen met Sportverhuur.

    • Mogelijk kunnen sportverenigingen die onlangs subsidie hebben ontvangen de afgesproken gesubsidieerde activiteiten niet of niet geheel uitvoeren. U kunt hierover contact opnemen met sportsupport@denhaag.nl.
    • Mogelijk heeft uw sportvereniging een aanslag ontvangen voor een gemeentelijke belasting (zoals de ozb). Kunt u deze op dit moment niet voldoen? Neem dan hierover contact op met de afdeling Belastingzaken van de gemeente Den Haag.
    • Heeft uw sportvereniging ondersteuning nodig bij het indienen van een aanvraag voor de Rijksregelingen of subsidie stimulering sportparticipatie? Schakel dan de hulp in van Team Verenigingsondersteuning via sportsupport@denhaag.nl.
    • De gemeente kan u ondersteunen bij aanpassingen die voortkomen uit de uitwerking van de protocollen. Neem hiervoor contact op met uw sportconsulent of via sportsupport@denhaag.nl.
    • De gemeente kan u ondersteunen met de inzet van sportcoördinatoren. Zij kunnen u helpen bij de opstart van de activiteiten voor de eigen leden, maar ook voor niet-leden. Kunt u deze hulp gebruiken en heeft uw vereniging nog geen eigen sportcoördinator? Dien dan een verzoek in bij Stichting Werkgever Sportclubs Den Haag via info@swsdh.nl.
    • Het is belangrijk dat u zelf uw leden van tevoren en ter plekke informeert over de regels die gelden op het sportpark. Daarbij kunt u gebruikmaken van de posters en borden van het NOC*NSF, VSG en uw sportbond.
    • Heeft uw sportvereniging behoefte aan iemand die kan meedenken over de inkomsten en uitgaven van uw vereniging? Dan stelt de gemeente gratis een financieel expert beschikbaar. Neem hiervoor contact op met Team Verenigingsondersteuning via sportsupport@denhaag.nl.
    • Loopt uw sportvereniging tegen juridische vraagstukken aan, bijvoorbeeld over het nakomen van contracten? Geef dat dan door aan Team Verenigingsondersteuning via sportsupport@denhaag.nl of uw eigen sportconsulent. Zij brengen u vervolgens in contact met het juridisch loket van Vereniging en Recht voor de beantwoording van uw vragen. De gemeente neemt deze dienstverlening voor haar rekening.
    • Biedt uw sportvereniging de Ooievaarspas aan? Dan houdt bureau Ooievaarspas u op de hoogte over het verzilveren van vergoedingen, het terugzetten van webkassa’s en de maatregelen die daarbij horen. Heeft u vragen hierover? Neem dan contact op met bureau Ooievaarspas via ooievaarspas.szw@denhaag.nl of (070) 752 54 00.

     De gemeente helpt sportverenigingen met advies, kennis, hulpmiddelen en subsidies. Lees meer informatie op de pagina Voor sportverenigingen.

    Kunnen trainers en spelers zich laten testen bij corona-gerelateerde klachten?

    Trainers en spelers uit regio Haaglanden met corona-gerelateerde klachten, zoals verkoudheid, hoesten en/of koorts, kunnen zich op de testlocatie van GGD Haaglanden laten testen op het coronavirus. Kijk voor meer informatie en de testlocaties op de website van de GGD Haaglanden.

    Met wie kan ik contact opnemen bij de gemeente?

    Voor vragen over een sportaccommodatie kunt u contact opnemen met Sportverhuur via sportverhuur@denhaag.nl of (070) 353 72 52 (bereikbaar van 8.30 tot 16.30 uur).

    Voor verenigingsadvies, ondersteuning en alle andere vragen, kunt u contact opnemen met Team Verenigingsondersteuning via sportsupport@denhaag.nl. Of neem direct contact op met uw sportconsulent.

    Gepubliceerd: 24 juni 2021Laatste wijziging: 26 juli 2021