Coronavirus: informatie voor sportaanbieders

Het coronavirus heeft ook veel impact op sportverenigingen en andere sportaanbieders in Den Haag. Bekijk de meest gestelde vragen en antwoorden over het coronavirus. Deze pagina wordt regelmatig bijgewerkt.

Vanaf 20 september gelden er nieuwe coronaregels. Wat betekent dit voor sportaanbieders?

Vanaf 20 september om 18.00 uur gelden meer coronaregels in de grote steden zodat minder mensen besmet raken met het coronavirus. In de noodverordening kunt u de regels lezen.
Voor sportaanbieders betekent dat het volgende:

Meldplicht voor samenkomsten van meer dan 50 personen

Samenkomsten, zoals wedstrijden met publiek, blijven binnen en buiten toegestaan. Nieuw is dat sportaanbieders samenkomsten van meer dan 50 personen moeten melden bij de voorzitter van de Veiligheidsregio. Deze meldplicht geldt niet voor de sportkantine.
Op dit moment is de werkwijze voor de meldplicht nog niet ingericht. De gemeente wil deze zo makkelijk en efficiënt mogelijk maken voor sportverenigingen. Zodra de werkwijze bekend is, informeert de gemeente de Haagse sportverengingen en wordt deze website bijgewerkt.

Sluitingstijden sportkantines

De sluitingstijden van de horeca zijn veranderd, deze gelden ook voor sportkantines. Samengevat: u mag geen bezoekers meer toelaten en geen muziek draaien tussen 00.00 en 01.00 uur. Tussen 01.00 en 06.00 moet de kantine dicht. Dit laatste geldt niet voor de ochtendhoreca, die mag om 04.00 uur open).

Verbod op grote gezelschappen

Gezelschappen van meer dan 50 personen zijn verboden binnen en buiten in de publieke ruimte of in een besloten plaats, zoals een sportkantine of sportaccommodatie. Let op! Een gezelschap is iets anders dan een samenkomst. Een gezelschap is een groep mensen die op enigerlei manier onderling met elkaar verbonden is, bijvoorbeeld een familie, de gasten van een bruiloft, een supportersvereniging, een sportteam enzovoorts. Dus bij de viering van een huwelijk of jubileum, mogen er maximaal 50 personen aanwezig zijn.
Bezoekers van een sportwedstrijd zijn toegestaan, ook als het om meer dan 50 personen gaat. Dat is namelijk een samenkomst.

Verhuren sportkantine

Wilt u uw sportkantine verhuren voor bijvoorbeeld een bruiloft, jubileum, verjaardagsfeest of andere besloten samenkomst? Dat mag alleen voor gezelschappen tot en met 50 personen.

Welke regels gelden er voor sport en hoe ga ik als sportaanbieder daarmee om?

Vanaf 1 juli gelden de volgende regels voor sporten en bewegen:

Iedereen mag sporten en bewegen, binnen en buiten, samen of alleen. De regels zijn als volgt:

  • Alle binnen- en buitensport is toegestaan.
  • Tijdens het sporten hoeven sporters geen 1,5 meter afstand van elkaar te houden.
  • Voor en na de sportbeoefening moeten sporters van 18 jaar en ouder wel 1,5 meter afstand van elkaar houden, bijvoorbeeld in de kleedruimtes en kantines.
  • Blijf thuis als je verkouden of grieperig bent en laat je testen op corona.
 • Wedstrijden, evenementen en toernooien zijn toegestaan, zowel binnen als buiten.
 • Publiek is weer welkom bij het sporten, maar probeer toeschouwers niet actief aan te trekken. Er gelden een aantal duidelijke regels:

  • Toeschouwers moeten 1,5 meter afstand van elkaar houden.
  • Buiten mogen maximaal 250 toeschouwers samen zijn per wedstrijdlocatie (parcours, sportveld, zaal, enzovoort).
  • Binnen mogen maximaal 100 toeschouwers samen zijn per wedstrijdlocatie (parcours, sportveld, zaal, enzovoort), toeschouwers een vaste zitplaats toewijzen is verplicht.
  • Verwacht u meer dan 100 toeschouwers binnen of meer dan 250 toeschouwers buiten? Dan moet u de toeschouwers registreren, een gezondheidscheck uitvoeren en een vaste zitplaats toewijzen.
  • Geforceerd stemgebruik, zoals schreeuwen of spreekkoren, is niet toegestaan.
  • Blijf thuis als je verkouden of grieperig bent en laat je testen op corona.

Kleedruimtes, douches, toiletten en sportkantines van binnen- en buitensportlocaties mogen weer open. Zie ook Welke sportaccommodaties zijn en gaan open?

Op de website van de Rijksoverheid vindt u alle regels rondom sport.

Welke sportaccommodaties zijn en gaan open?

Vanaf 1 juli is binnen- en buitensport toegestaan. Dat betekent dat, naast de sportparken en zwembaden, ook sporthallen in Den Haag weer open worden gesteld. De openstelling van de sportaccommodaties gaat in nauw overleg met Haagse sportverenigingen, huurders van de sportaccommodaties en de gemeente. Ook kleedruimtes, douches, toiletten en kantines van binnen- en buitensportlocaties mogen weer open.

Als sportaanbieder moet u zich altijd houden aan:

Sporthallen

Vanaf 1 juli stelt de gemeente sporthallen in Den Haag weer open. De gemeente doet dit in nauw overleg met de huurders van deze sportaccommodaties, zoals sportverenigingen. Het landelijk protocol verantwoord sporten van NOC*NSF is leidend bij de openstelling en gebruik van de sportaccommodaties. Actuele informatie hierover vindt u op de website van NOC*NSF.

Wilt u (weer) een sporthal huren? Op 26 juni heeft de gemeente de huurders van Haagse sportaccommodaties een checklist gestuurd. Als u weer gebruik wil maken van een sporthal, vult u de checklist in en stuurt u deze naar sportverhuur@denhaag.nl. Vervolgens ontvangt u officiële goedkeuring van de gemeente dat u gebruik kunt maken van de sporthal.

De gemeente probeert uw reguliere gebruik van de sporthal te herstellen, maar kan dit niet garanderen. Mogelijk moet de programmering worden aangepast om de sporthallen op een veilige en verantwoorde manier te gebruiken. Daardoor kunnen tijden en dagen (deels) afwijken van wat u gewend was. De gemeente neemt hierover vooraf contact met u op.

Bij het gebruik van de sporthallen geldt een aantal richtlijnen, de belangrijkste zijn:

 • De gemeente zorgt voor continue schoonmaak en desinfectie van de sporthal en douche- en kleedruimtes. De huurders maken zelf het sportmateriaal schoon na gebruik. De gemeente stelt hiervoor schoonmaakmiddelen beschikbaar.
 • U kunt gebruikmaken van de kleedkamers, toiletten en douches. In een aantal sporthallen zijn de douches nog niet in gebruik wegens onderhoud. U wordt hierover geïnformeerd bij het huren van een sporthal.

Geen checklist ontvangen? Vraag ‘m op via sportverhuur@denhaag.nl.

Huurt u een binnensportaccommodatie die niet van de gemeente Den Haag is? Neem contact op met de eigenaar van die accommodatie en maak afspraken over het gebruik ervan. U moet zich altijd houden aan het landelijke protocol, het protocol van uw sportbond en de plaatselijke noodverordening.

Zwembaden

De regels die gelden vanaf 1 juli hebben invloed op het gebruik van de zwembaden. Zwemmers hoeven geen 1,5 meter afstand meer te houden in het water. Voor en na het zwemmen moeten mensen van 18 jaar en ouder wel 1,5 meter afstand tot elkaar houden, bijvoorbeeld in de douches. Het maximum aantal mensen dat in een accommodatie wordt toegelaten hangt dan ook af van de grootte en inrichting van de accommodatie.

Wil uw zwemvereniging de groepsgrootte en het gebruik van het badwater uitbreiden? Neem contact op met de coronaverantwoordelijke van het zwembad waar u zwemt. U kunt dan samen kijken hoe uitbreiding mogelijk is. Op de website van de Zwembadbranche vindt u de richtlijnen uit het protocol verantwoord zwemmen.

Kantines en terrassen

Vanaf 1 juli mogen de kantines en terrassen op sportlocaties weer open. Hierbij moet u zich houden aan de protocollen van de Koninklijke Horeca Nederland (KHN) en de plaatselijke noodverordening.

U hoeft geen aanvraag in te dienen bij de gemeente of toestemming te vragen. De belangrijkste regels op een rij:

 • In de kantine en op het terras is het verplicht om gasten te registreren, de gezondheidscheck uit te voeren en een vaste zitplaats toe te wijzen.
 • Gasten moeten 1,5 meter afstand tot elkaar houden tenzij ze uit een gezamenlijk huishouden komen of jonger dan 18 jaar zijn.
 • Op een buitenterras mag de afstand tussen de tafels minder dan 1,5 meter zijn als er een zogenaamd kuchscherm is geplaatst.

De checklist van het NOC*NSF helpt u bij de heropening van uw sportkantine.

Kleedruimtes, douches en toiletten

Sinds 15 juni mogen kleedruimtes, douches en toiletten van sportlocaties weer open. Ook hierbij moet u zich houden aan het landelijke protocol van NOC*NSF en de protocollen van uw sportbond.

Sportparken

Buitensport is al geruime tijd toegestaan. De gemeente heeft de afgelopen weken in overleg met de buitensportverenigingen de sportparken weer opengesteld. Heeft u een vraag? Neem contact op met uw sportconsulent.

Ik ben een aanbieder van binnensport. Wat kan ik doen?

Vanaf 1 juli is binnensport weer toegestaan. De gemeente werkt aan de openstelling van sporthallen. Lees verder bij de vraag ‘Welke sportaccommodaties zijn en gaan open?

Ik ben een aanbieder van zwemsport. Wat kan ik doen?

De Haagse zwembaden zijn open voor banenzwemmen, vrij zwemmen en andere zwemactiviteiten. Voordat u kunt starten met uw zwemactiviteiten moet u goedkeuring van de gemeente hebben. Vul daarvoor de checklist in die de gemeente u heeft gestuurd op 11 mei 2020 en stuur deze naar sportverhuur@denhaag.nl. Hebt u deze checklist niet ontvangen? Neem dan contact op met de gemeente via sportverhuur@denhaag.nl.

Vervolgens neemt de coronaverantwoordelijke van de zwemaccommodatie contact met u op. Uw wensen worden getoetst aan het landelijk protocol, de gemeentelijke procedure en aan de mogelijkheden van de zwemaccommodatie. De zwemtijden en het maximum aantal zwemmers kunnen afwijken van wat u gewend bent. Zo nodig, maakt de gemeente met u nog aparte afspraken op de locatie over de inrichting en het gebruik van de zwemaccommodatie, zoals routing, kleedkamers, desinfectie en schoonmaak. Hierna kunt u starten met uw zwemactiviteiten.

De regels die gelden vanaf 1 juli hebben invloed op het gebruik van de zwembaden. Zwemmers hoeven bijvoorbeeld geen 1,5 meter afstand meer te houden in het water. Wil uw zwemvereniging de groepsgrootte en het gebruik van het badwater uitbreiden? Neem contact op met de coronaverantwoordelijke van het zwembad waar u zwemt. U kunt dan samen kijken hoe uitbreiding mogelijk is. Op de website van de Zwembadbranche vindt u de richtlijnen uit het protocol verantwoord zwemmen.

Hoe kan ik mijn sportactiviteiten openstellen voor niet-leden?

De gemeente vraagt u om uw reguliere verenigingsactiviteiten op avonden en in weekenden open te stellen voor niet-leden. Dit is niet alleen gezond en leuk voor iedereen, maar brengt u misschien ook in contact met toekomstige leden.

Welke ondersteuning biedt de gemeente aan sportverenigingen?

De gemeente stelt de sportaccommodaties voor u open, maar alleen nadat hierover contact met u is geweest. Vul daarvoor de checklist van de gemeente in. Buitensportverenigingen hebben deze op 25 april 2020 ontvangen. Binnensportverenigingen hebben deze checklist op 26 juni ontvangen. Geen checklist ontvangen? Vraag ‘m op via sportverhuur@denhaag.nl.

De gemeente kan u ondersteunen bij aanpassingen die voortkomen uit de uitwerking van de protocollen. Neem hiervoor contact op met uw sportconsulent of via sportsupport@denhaag.nl.

Sportcoördinatoren

De gemeente kan u ondersteunen met de inzet van sportcoördinatoren. Zij kunnen u helpen bij de opstart van de activiteiten voor de eigen jeugdleden, maar ook voor niet-leden tot en met 18 jaar. Kunt u deze hulp gebruiken en heeft uw vereniging nog geen eigen sportcoördinator? Dien dan een verzoek in bij Stichting Werkgever Sportclubs Den Haag via info@swsdh.nl.

Communicatie

Het is belangrijk dat u zelf uw leden van tevoren en ter plekke informeert over de regels die gelden op het sportpark. Daarbij kunt u gebruikmaken van de posters en borden van het NOC*NSF, VSG en uw sportbond.

Mijn sportvereniging is al open voor de jeugd. Nu wil ik ook weer gaan sporten met volwassenen. Wat moet ik doen?

Om te kunnen sporten met jeugdleden heeft u een checklist gestuurd naar de gemeente. Stuur in aanvulling op deze checklist, een mail aan sportverhuur@denhaag.nl en geef aan dat u mensen van 19 jaar en ouder ook meeneemt in uw plan van aanpak.

Ik wil sportactiviteiten organiseren, maar ben geen sportvereniging. Wat kan ik doen?

Openbare ruimte

U mag de openbare ruimte gebruiken voor uw sport- of beweegactiviteit als u daarbij rekening houdt met:

Voordat u start, moet u een plan maken. Dit plan is voor uzelf. U hoeft het niet in te dienen bij de gemeente. In dit plan moet staan hoe u de sportactiviteiten gaat organiseren en hoe u rekening houdt met bovengenoemde regelgeving en richtlijnen.
Ook moet de locatie waar u uw sportactiviteiten wil organiseren voldoen aan een aantal uitgangspunten.

 • Veilig en verantwoord te gebruiken voor sport en beweging.
 • Het gebruik van de locatie geeft geen onevenredige overlast voor omwonenden.
 • Er ontstaat geen schade aan de openbare ruimte (denk aan ingezaaid gras, plantsoenen, betegeling).
 • Ga niet sporten op een locatie waar het druk is.
 • Gebruik van de locatie zorgt er niet voor dat andere gebruikers moeilijk 1,5 meter afstand kunnen bewaren. Bijvoorbeeld bij intensief ander gebruik van een plein.
 • Er komen geen omstanders/toeschouwers af op de georganiseerde activiteiten.
 • Er blijft genoeg ruimte over voor andere gebruikers van de openbare ruimte zoals bezoekers van een park, wandelaars en fietsers. De locatie en openbare ruimte eromheen (zoals wegen) blijft voor hen bereikbaar. Er worden geen straten afgezet.
 • De rechthebbende/beheerder (bijvoorbeeld van een schoolplein) heeft toestemming gegeven voor het gebruik van de locatie. Het gaat hier niet om de gemeente.
 • Er zijn geen andere organisatoren van sport/beweging op hetzelfde tijdstip en locatie tenzij er genoeg ruimte is om naast elkaar te sporten.
 • Locaties kunnen niet worden gereserveerd of geclaimd. De locatie afzetten met tape op de grond mag bijvoorbeeld niet.
 • U heeft eventuele vergunningen mochten die nodig zijn (bijvoorbeeld voor het plaatsen van objecten, zoals voetbaldoelen).

Mocht u zich niet houden aan de regelgeving en richtlijnen, dan kunnen de lokale autoriteiten handhaven. Heeft u nog vragen of heeft u advies nodig? Stuur een mail naar sportverhuur@denhaag.nl

Sportaccommodatie

Wilt u uw sport- of beweegactiviteit organiseren in een gemeentelijke sportaccommodatie, zoals een sportpark, sporthal of zwembad? Neem contact op met de afdeling Sportverhuur van de gemeente via sportverhuur@denhaag.nl of (070) 353 72 52 (bereikbaar van 8.30 tot 20.00 uur).

Kan ik als vereniging of organisatie een sportaccommodatie huren?

Ja, neem contact op met de afdeling Sportverhuur van de gemeente via sportverhuur@denhaag.nl of (070) 353 72 52 (bereikbaar van 8.30 tot 20.00 uur).

Waar kan ik actuele en relevante informatie vinden over de maatregelen?

De Rijksoverheid geeft op haar website informatie over de mogelijkheid om te sporten of deel te nemen aan een sportevenement. Op de website van NOC*NSF vindt u de meest gestelde vragen in Nederland over het coronavirus en sport. Het gaat om algemene vragen, vragen van sportclubs, vragen van sporters en vragen van sportbonden. Veel sportbonden houden een lijst met veel gestelde vragen bij over de gevolgen van de coronacrisis. Daar staat informatie over uw specifieke sport.

Welke landelijke ondersteuningsmaatregelen zijn er voor sportverenigingen?

De minister komt gemeenten tegemoet in sport en sportverenigingen. Voor meer informatie: zie de website van de Rijksoverheid.

De Rijksoverheid en het NOC*NSF treffen maatregelen om sportverenigingen die zijn getroffen door het coronavirus te helpen. Hieronder vindt u een korte opsomming van die maatregelen.

Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL)

Vanaf 30 juni staat de regeling Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL) open. Deze regeling is bedoeld om het mkb te helpen met het betalen van hun vaste lasten. De regeling volgt op de eerdere Tegemoetkoming schade COVID-19 (TOGS). De sportsector komt voor de TVL in aanmerking. Op de website van de RVO kunt u een aanvraag indienen.

Met uw KVK nummer kunt u op www.coronacalculator.nl zelf kijken voor welke tegemoetkoming u in aanmerking kunt komen.

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid

Het kabinet heeft de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) vastgesteld. Werkgevers kunnen een aanvraag indienen voor een substantiële tegemoetkoming in de loonkosten, en hiervoor van UWV een voorschot ontvangen. Deze regeling geldt ook voor sportorganisaties met betaalde krachten. Meer informatie vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Regeling Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19

Het ministerie van Economische Zaken heeft op 27 maart de regeling Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) geopend. Eerder werd deze maatregel het Noodloket genoemd. Deze kabinetsmaatregel is voor ondernemers die rechtstreeks getroffen worden door de maatregelen van het kabinet in de coronacrisis. Ook sportverenigingen en ondernemers in de sport kunnen onder bepaalde voorwaarden een beroep op deze regeling doen. Zij ontvangen dan een eenmalige tegemoetkoming van € 4.000. Via de website van de Rijksoverheid kunt u zien of u in aanmerking komt en een aanvraag indienen.

Noodfonds

Sportkoepel NOC*NSF gaat sportbonden en sportverenigingen die vanwege het coronavirus in financiële problemen komen, helpen. De sportkoepel heeft 4 tot 5 miljoen euro beschikbaar gesteld voor het zogenoemde Coronanoodfonds Sport. Het fonds is vooral bedoeld voor de breedtesport. Met vragen over de precieze inzet hiervan kunt u terecht op de website van het NOC*NSF.

Welke lokale ondersteuningsmaatregelen neemt de gemeente voor sportverenigingen?

De gemeente neemt verschillende maatregelen om Haagse sportverenigingen te ondersteunen in deze crisis. Hieronder vindt u een opsomming van deze maatregelen en hoe u hier gebruik van kunt maken.

Subsidie stimulering sportparticipatie

Door de coronamaatregelen hebben veel Hagenaars minder bewogen en gesport. De gemeente geeft daarom sportverenigingen de mogelijkheid eenmalig een subsidie aan te vragen. Deze subsidie is om tussen juli en december 2020 activiteiten te organiseren die Hagenaars aanzetten weer te gaan sporten. Kijk voor meer informatie en een aanvraag indienen op de pagina Subsidie stimulering sportparticipatie aanvragen.

Maatwerkoplossingen voor gemeentelijke huur

Het innen van gemeentelijke betalingen voor huur bij sportverenigingen wordt tot nader order opgeschort. Als de financiële situatie van uw vereniging te nijpend wordt, kunt u contact opnemen met sportverhuur@denhaag.nl. Dan wordt samen met u bekeken welk maatwerk (betalingsregeling) voor uw situatie kan worden geleverd. Ook voor het opzeggen van de huur van sportaccommodaties als gevolg van de coronamaatregelen kunnen sportverenigingen contact opnemen met sportverhuur.

Maatwerkafspraken over nakomen subsidievoorwaarden/verplichtingen

Mogelijk kunnen sportverenigingen die onlangs subsidie hebben ontvangen de afgesproken gesubsidieerde activiteiten niet of niet geheel uitvoeren. U kunt hierover contact opnemen met sportsupport@denhaag.nl.

Gemeentelijke belastingen

Mogelijk heeft uw sportvereniging een aanslag ontvangen voor een gemeentelijke belasting (zoals de OZB) en kunt u deze op dit moment niet voldoen. U kunt hierover contact opnemen met de afdeling Belastingzaken van de gemeente Den Haag.

Hulp bij het indienen van aanvragen voor de regelingen van het Rijk

Heeft uw sportvereniging ondersteuning nodig bij het indienen van een aanvraag voor de Rijksregelingen Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) of de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW)? Schakel dan de hulp in van Team Verenigingsondersteuning via sportsupport@denhaag.nl.

Gratis inzet financieel expert

Als uw sportvereniging behoefte heeft aan iemand die mee kan denken over de inkomsten en uitgaven van uw vereniging, dan stelt de gemeente gratis een financieel expert beschikbaar. Neem hiervoor contact op met Team Verenigingsondersteuning via sportsupport@denhaag.nl.

Gratis inzet juridisch loket

Loopt uw sportvereniging tegen juridische vraagstukken aan, bijvoorbeeld over het nakomen van contracten? Geef dat dan door aan Team Verenigingsondersteuning via sportsupport@denhaag.nl of uw eigen sportconsulent. Zij brengen u vervolgens in contact met het juridisch loket van Vereniging en Recht voor de beantwoording van uw vragen. De gemeente neemt deze dienstverlening voor haar rekening.

Scannen Ooievaarspassen

Biedt uw sportvereniging de Ooievaarspas aan? Dan houdt bureau Ooievaarspas u op de hoogte over het verzilveren van vergoedingen, het terugzetten van webkassa’s en de maatregelen die daarbij horen. Heeft u vragen hierover? Neem dan contact op met bureau Ooievaarspas via ooievaarspas.szw@denhaag.nl of (070) 752 54 00.

Welke ondersteuningsmaatregelen neemt de provincie voor sportverenigingen?

Aanjaagbudget

Om het sport- en beweegaanbod in de openbare ruimte, recreatiegebieden en/of sportlocaties te versterken, kunnen organisaties tot 12 augustus 2020 het aanjaagbudget Ruimte voor sport en bewegen om de hoek aanvragen bij Sportservice Zuid-Holland.U kunt maximaal € 2.500 aanvragen. Activiteiten moeten voldoen aan een aantal voorwaarden. Er zit een maximaal aantal aanvragen aan deze subsidie, dus zorg dat u er snel bij bent. Voor meer informatie en een aanvraag indienen kijk op de website van Sportservice Zuid-Holland.

Kunnen jeugdtrainers zich laten testen bij corona-gerelateerde klachten?

Jeugdtrainers uit regio Haaglanden met mogelijk corona-gerelateerde klachten - zoals verkoudheid, hoesten en/of koorts – kunnen zich op de testlocatie van GGD Haaglanden laten testen op het coronavirus.

Openingstijden

De testlocatie is 7 dagen per week geopend en is alleen op afspraak te bezoeken. De openingstijden worden dagelijks afgestemd op het aantal aanmeldingen. Mensen kunnen niet thuis of op een andere locatie getest worden.

Hoe kan een jeugdtrainer zich aanmelden?

 • Jeugdtrainers met mogelijk corona-gerelateerde klachten kunnen contact opnemen met een van de indicerend artsen van GGD Haaglanden via telefoonnummer (088) 355 01 00. Alleen op indicatie van een arts kan iemand getest worden.
 • De indicerend arts baseert de indicatie op de meest recente LCI richtlijn van het RIVM over COVID-19.
 • Na aanmelding neemt GGD Haaglanden 1x telefonisch contact op met de jeugdtrainer. Er wordt een afspraak gepland en de jeugdtrainer krijgt informatie over het testproces.
 • Bij geen gehoor ontvangt de jeugdtrainer per e-mail een afspraak voor de volgende dag.
 • De jeugdtrainer krijgt via de e-mail een bevestiging van de afspraak.
 • GGD Haaglanden behandelt aanvragen binnen kantooruren zo snel mogelijk. Er wordt zoveel mogelijk binnen 24 uur getest.
 • GGD Haaglanden ontvangt de uitslag van de test binnen 48 uur van het laboratorium.
 • De indicerend GGD arts neemt bij een positieve testuitslag telefonisch contact op met de jeugdtrainer.
 • Bij een positieve testuitslag op COVID-19 start GGD Haaglanden een contactonderzoek.
 • Bij een negatieve testuitslag op COVID-19 stuurt GGD Haaglanden een mail aan de jeugdtrainer.

Testlocatie GGD Haaglanden

De testlocatie bevindt zich in de parkeergarage van het Van der Valk-hotel in Pijnacker-Nootdorp, aan de Gildeweg 1, 2632 BD te Nootdorp. Het is de bedoeling dat de jeugdtrainer indien mogelijk alleen en met de auto komt. Bij aankomst moet men zich legitimeren. Zonder legitimatie kan er geen test worden afgenomen. Vervolgens wordt de jeugdtrainer vanuit de auto bemonsterd en rijdt weer door.

Kijk voor meer informatie op de website van de GGD Haaglanden.

Met wie kan ik contact opnemen bij de gemeente?

Voor vragen over een sportaccommodatie kunt u contact opnemen met Sportverhuur via sportverhuur@denhaag.nl of (070) 353 72 52 (bereikbaar van 8.30 tot 16.30 uur).

Voor verenigingsadvies, ondersteuning en alle andere vragen, kunt u contact opnemen met Team Verenigingsondersteuning via sportsupport@denhaag.nl. Of neem direct contact op met uw sportconsulent.

Gepubliceerd: 20 september 2020Laatste wijziging: 20 september 2020