Coronavirus: informatie voor sportaanbieders

Het coronavirus heeft ook veel impact op sportverenigingen en andere sportaanbieders in Den Haag. Bekijk de meest gestelde vragen en antwoorden over het coronavirus. Deze pagina wordt regelmatig bijgewerkt.

Welke regels gelden er voor sport?

Vanaf dinsdag 15 december 2020 gelden er nieuwe coronaregels. U vindt deze regels op de pagina Sport in Den Haag.

  Welke regels gelden voor het gebruik van sportaccommodaties?

  In Den Haag zijn sportparken open. Zwembaden, sporthallen en gymzalen zijn dicht.

  Voor alle Haagse sportaccommodaties geldt:

  • Zorg ervoor dat mensen van 18 jaar en ouder altijd 1,5 meter afstand van elkaar kunnen houden.
  • U moet de bezoekersstromen reguleren. Looproutes zorgen er bijvoorbeeld voor dat mensen zo min mogelijk door elkaar lopen.
  • Let op de hygiëneregels en gebruik desinfectiemiddelen, zoals handgel.
  • Werk met venstertijden voor mensen die erg ziek kunnen worden van het coronavirus. U kunt hen bijvoorbeeld op andere momenten laten sporten dan minder kwetsbare mensen.
  • Gezelschappen van meer dan 2 personen zijn niet toegestaan.
  • Publiek is niet toegestaan.
  • Sportkantines, douches en kleedkamers zijn dicht. Toiletten zijn open voor noodgevallen.

   Als sportaanbieder moet u zich altijd houden aan:

   • Buitensport is al geruime tijd toegestaan. De gemeente heeft in overleg met de buitensportverenigingen de sportparken weer opengesteld. Heeft u een vraag? Neem contact op met uw sportconsulent.
   • De sporthallen zijn dicht.
   • De zwembaden zijn dicht.
   • Alle eet- en drinkgelegenheden bij of in sportaccommodaties moeten sluiten. Er mag geen eten en drinken binnen of buiten worden aangeboden.
   • Kleedruimtes en douches zijn dicht. Toiletten zijn open voor noodgevallen.

   Hoe kan ik mijn sportactiviteiten openstellen voor niet-leden?

   De gemeente vraagt u om uw reguliere verenigingsactiviteiten op avonden en in weekenden open te stellen voor niet-leden. Dit is niet alleen gezond en leuk voor iedereen, maar brengt u misschien ook in contact met toekomstige leden.

   Er zijn leden op mijn sportvereniging positief getest op corona. Wat moet ik doen?

   Als een lid positief is getest op corona, doet de GGD een bron- en contactonderzoek in nauw overleg met dat lid. De GGD zal aangeven welke gevolgen dit heeft voor de contacten uit het bron- en contactonderzoek, zoals teamgenoten of andere leden van uw vereniging.

   Neem contact op met de sportbond als wedstrijden niet kunnen worden gespeeld. Voor meer informatie kunt u terecht op de website van NOC*NSF.

   Ik wil sportactiviteiten organiseren, maar ben geen sportvereniging. Wat kan ik doen?

   • U mag de openbare ruimte gebruiken voor uw sport- of beweegactiviteit als u daarbij rekening houdt met:

    Voordat u start, moet u een plan maken. Dit plan is voor uzelf. U hoeft het niet in te dienen bij de gemeente. In dit plan moet staan hoe u de sportactiviteiten gaat organiseren en hoe u rekening houdt met bovengenoemde regelgeving en richtlijnen. Ook moet de locatie waar u uw sportactiviteiten wil organiseren voldoen aan een aantal uitgangspunten.

    • Veilig en verantwoord te gebruiken voor sport en beweging.
    • Het gebruik van de locatie geeft geen onevenredige overlast voor omwonenden.
    • Er ontstaat geen schade aan de openbare ruimte (denk aan ingezaaid gras, plantsoenen, betegeling).
    • Ga niet sporten op een locatie waar het druk is.
    • Gebruik van de locatie zorgt er niet voor dat andere gebruikers moeilijk 1,5 meter afstand kunnen bewaren. Bijvoorbeeld bij intensief ander gebruik van een plein.
    • Er komen geen omstanders of toeschouwers af op de georganiseerde activiteiten.
    • Er blijft genoeg ruimte over voor andere gebruikers van de openbare ruimte zoals bezoekers van een park, wandelaars en fietsers. De locatie en openbare ruimte eromheen (zoals wegen) blijft voor hen bereikbaar. Er worden geen straten afgezet.
    • De rechthebbende of beheerder (bijvoorbeeld van een schoolplein) heeft toestemming gegeven voor het gebruik van de locatie. Het gaat hier niet om de gemeente.
    • Er zijn geen andere organisatoren van sport of beweging op hetzelfde tijdstip en locatie, tenzij er genoeg ruimte is om naast elkaar te sporten.
    • Locaties kunnen niet worden gereserveerd of geclaimd. De locatie afzetten met tape op de grond mag bijvoorbeeld niet.
    • U heeft eventuele vergunningen, mochten die nodig zijn. Bijvoorbeeld voor het plaatsen van objecten, zoals voetbaldoelen.

    Mocht u zich niet houden aan de regelgeving en richtlijnen, dan kunnen de lokale autoriteiten handhaven. Heeft u nog vragen of heeft u advies nodig? Stuur een mail naar sportverhuur@denhaag.nl.

   • Wilt u uw sport- of beweegactiviteit organiseren in een gemeentelijke sportaccommodatie, zoals een sportpark? Neem contact op met de afdeling Sportverhuur van de gemeente via sportverhuur@denhaag.nl of (070) 353 72 52 (bereikbaar van 8.30 tot 20.00 uur).

   Waar kan ik actuele en relevante informatie vinden over de maatregelen?

   De Rijksoverheid geeft op haar website informatie over de mogelijkheid om te sporten of deel te nemen aan een sportevenement.

   Op de website van NOC*NSF vindt u de meest gestelde vragen in Nederland over het coronavirus en sport. Het gaat om algemene vragen, vragen van sportclubs, vragen van sporters en vragen van sportbonden. Veel sportbonden houden een lijst met veelgestelde vragen bij over de gevolgen van de coronacrisis. Daar staat informatie over uw specifieke sport.

   Welke landelijke ondersteuningsmaatregelen zijn er voor sportverenigingen?

   • Met de Corona-calculator kunt u op basis van uw KvK-nummer in een overzicht zien voor welke tegemoetkomingen uw bedrijf, organisatie of vereniging in aanmerking komt en hoe u een aanvraag indient. Kijk op www.coronacalculator.nl.
   • De regeling Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL) is verlengd. Deze regeling is bedoeld om het mkb te helpen met het betalen van hun vaste lasten. Ook de sportsector komt voor de TVL in aanmerking. Op de website van de RVO kunt u de voorwaarden bekijken en een aanvraag indienen. Houd rekening met de 3 nieuwe periodes waarvoor u een aanvraag kunt indienen:

    • 1 oktober tot en met 31 december 2020
    • 1 januari tot en met 31 maart 2021
    • 1 april tot en met 30 juni 2021
   • De TASO-regeling komt eraan. Deze is bedoeld voor kleinere amateursportorganisaties die minimaal 20% van hun omzet zijn verloren door de coronamaatregelen. U kunt de aanvraag doen voor 1 van de 2 perioden, of voor beide. Deze perioden zijn 1 maart tot en met 31 mei 2020 en 1 juni tot en met 31 augustus 2020. Op de website van de Rijksoverheid ziet u wanneer u de aanvraag kunt indienen. Ook kunt u automatisch een melding ontvangen als het aanvraagformulier online staat.
   • Het kabinet heeft de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) nogmaals verlengd. Werkgevers kunnen een aanvraag indienen voor een substantiële tegemoetkoming in de loonkosten, en hiervoor van UWV een voorschot ontvangen. Deze regeling geldt ook voor sportorganisaties met betaalde krachten. Meer informatie vindt u op de website van de Rijksoverheid.

   Welke lokale ondersteuningsmaatregelen neemt de gemeente voor sportverenigingen?

   De gemeente neemt verschillende maatregelen om Haagse sportverenigingen te ondersteunen in deze crisis. Hieronder vindt u een opsomming van deze maatregelen en hoe u hiervan gebruik maakt.

   • Voor sportverenigingen scheldt de gemeente de huursom over de maanden maart tot en met augustus kwijt. Op 22 september en 29 oktober heeft de gemeente alle verenigingen waarvan de huur wordt kwijtgescholden per mail hierover geïnformeerd.

    De gemeente overlegt met het Ministerie van VWS over een huurcompensatie voor de maanden oktober, november en december 2020. Zodra hier meer bekend over is, ontvangen sportverenigingen bericht.

    Als de financiële situatie van uw vereniging te nijpend wordt, kunt u contact opnemen met sportverhuur@denhaag.nl. Dan wordt samen met u bekeken welk maatwerk (betalingsregeling) voor uw situatie kan worden geleverd. Ook voor het opzeggen van de huur van sportaccommodaties als gevolg van de coronamaatregelen kunnen sportverenigingen contact opnemen met Sportverhuur.

   • Mogelijk kunnen sportverenigingen die onlangs subsidie hebben ontvangen de afgesproken gesubsidieerde activiteiten niet of niet geheel uitvoeren. U kunt hierover contact opnemen met sportsupport@denhaag.nl.
   • Mogelijk heeft uw sportvereniging een aanslag ontvangen voor een gemeentelijke belasting (zoals de ozb). Kunt u deze op dit moment niet voldoen? Neem dan hierover contact op met de afdeling Belastingzaken van de gemeente Den Haag.
   • Heeft uw sportvereniging ondersteuning nodig bij het indienen van een aanvraag voor de Rijksregelingen of subsidie stimulering sportparticipatie? Schakel dan de hulp in van Team Verenigingsondersteuning via sportsupport@denhaag.nl.
   • De gemeente kan u ondersteunen bij aanpassingen die voortkomen uit de uitwerking van de protocollen. Neem hiervoor contact op met uw sportconsulent of via sportsupport@denhaag.nl.
   • De gemeente kan u ondersteunen met de inzet van sportcoördinatoren. Zij kunnen u helpen bij de opstart van de activiteiten voor de eigen jeugdleden, maar ook voor niet-leden tot en met 18 jaar. Kunt u deze hulp gebruiken en heeft uw vereniging nog geen eigen sportcoördinator? Dien dan een verzoek in bij Stichting Werkgever Sportclubs Den Haag via info@swsdh.nl.
   • Het is belangrijk dat u zelf uw leden van tevoren en ter plekke informeert over de regels die gelden op het sportpark. Daarbij kunt u gebruikmaken van de posters en borden van het NOC*NSF, VSG en uw sportbond.
   • Heeft uw sportvereniging behoefte aan iemand die kan meedenken over de inkomsten en uitgaven van uw vereniging? Dan stelt de gemeente gratis een financieel expert beschikbaar. Neem hiervoor contact op met Team Verenigingsondersteuning via sportsupport@denhaag.nl.
   • Loopt uw sportvereniging tegen juridische vraagstukken aan, bijvoorbeeld over het nakomen van contracten? Geef dat dan door aan Team Verenigingsondersteuning via sportsupport@denhaag.nl of uw eigen sportconsulent. Zij brengen u vervolgens in contact met het juridisch loket van Vereniging en Recht voor de beantwoording van uw vragen. De gemeente neemt deze dienstverlening voor haar rekening.
   • Biedt uw sportvereniging de Ooievaarspas aan? Dan houdt bureau Ooievaarspas u op de hoogte over het verzilveren van vergoedingen, het terugzetten van webkassa’s en de maatregelen die daarbij horen. Heeft u vragen hierover? Neem dan contact op met bureau Ooievaarspas via ooievaarspas.szw@denhaag.nl of (070) 752 54 00.

    De gemeente helpt sportverenigingen met advies, kennis, hulpmiddelen en subsidies. Lees meer informatie op de pagina Voor sportverenigingen.

   Kunnen trainers en spelers zich laten testen bij corona-gerelateerde klachten?

   Trainers en spelers uit regio Haaglanden met corona-gerelateerde klachten, zoals verkoudheid, hoesten en/of koorts, kunnen zich op de testlocatie van GGD Haaglanden laten testen op het coronavirus. Kijk voor meer informatie en de testlocaties op de website van de GGD Haaglanden.

   Met wie kan ik contact opnemen bij de gemeente?

   Voor vragen over een sportaccommodatie kunt u contact opnemen met Sportverhuur via sportverhuur@denhaag.nl of (070) 353 72 52 (bereikbaar van 8.30 tot 16.30 uur).

   Voor verenigingsadvies, ondersteuning en alle andere vragen, kunt u contact opnemen met Team Verenigingsondersteuning via sportsupport@denhaag.nl. Of neem direct contact op met uw sportconsulent.

   Gepubliceerd: 15 december 2020Laatste wijziging: 18 december 2020