Coronavirus: informatie voor sportaanbieders

Het coronavirus heeft ook veel impact op sportverenigingen en andere sportaanbieders in Den Haag. Bekijk de meest gestelde vragen en antwoorden over het coronavirus. Deze pagina wordt regelmatig bijgewerkt.

Welke regels gelden er voor sport?

Vanaf woensdag 14 oktober 2020 gelden er nieuwe coronaregels. De regels zijn als volgt:

 • Mensen van 18 jaar en ouder houden altijd 1,5 meter afstand van elkaar, ook tijdens het sporten.
 • Mensen van 18 jaar en ouder mogen met maximaal 4 personen samen sporten.
 • Binnen zijn maximaal 30 personen per ruimte toegestaan, bijvoorbeeld bij groepslessen van individuele sporten, zoals spinning of yoga.
 • Kinderen en jongeren tot en met 17 jaar mogen samen sporten. Daarbij mogen zij normaal spelcontact hebben.
 • Voor en na de sportbeoefening moeten sporters van 13 jaar en ouder 1,5 meter afstand tot volwassenen houden. Ook mogen zij dan met maximaal 4 personen bij elkaar komen.
 • Let op de hygiëneregels en gebruik desinfectiemiddelen, zoals handgel.
 • Blijf thuis als je verkouden of grieperig bent en laat je testen op corona.
 • Competitiewedstrijden, evenementen en toernooien zijn verboden.
 • Toeschouwers zijn niet toegestaan bij sport.
 • Sportkantines, douches en kleedkamers zijn dicht. Toiletten zijn alleen open voor noodgevallen.
 • Dringend advies: draag in de entreehal van zwembaden en sporthallen een mondkapje.

  Op de website van de Rijksoverheid vindt u alle regels rondom sport:

  Welke regels gelden voor het gebruik van sportaccommodaties?

  In Den Haag zijn sportparken, zwembaden en sporthallen open. De openstelling van de sportaccommodaties gaat in nauw overleg met Haagse sportverenigingen, huurders van de sportaccommodaties en de gemeente.

  Voor alle Haagse sportaccommodaties geldt:

  • Zorg ervoor dat mensen van 18 jaar en ouder altijd 1,5 meter afstand van elkaar kunnen houden.
  • U moet de bezoekersstromen reguleren. Looproutes zorgen er bijvoorbeeld voor dat mensen zo min mogelijk door elkaar lopen.
  • Let op de hygiëneregels en gebruik desinfectiemiddelen, zoals handgel.
  • Werk met venstertijden voor mensen die erg ziek kunnen worden van het coronavirus. U kunt hen bijvoorbeeld op andere momenten laten sporten dan minder kwetsbare mensen.
  • Gezelschappen van meer dan 4 personen zijn niet toegestaan.
  • Binnen mogen maximaal 30 mensen van 18 jaar en ouder per zelfstandige ruimte individueel sporten.
  • Publiek is niet toegestaan.
  • Sportkantines, douches en kleedkamers zijn dicht. Toiletten zijn open voor noodgevallen. Alleen in de zwembaden zijn kleedruimtes open.

   Als sportaanbieder moet u zich altijd houden aan:

   Sportparken

   Buitensport is al geruime tijd toegestaan. De gemeente heeft in overleg met de buitensportverenigingen de sportparken weer opengesteld. Heeft u een vraag? Neem contact op met uw sportconsulent.

   Sporthallen

   Bij het gebruik van de sporthallen geldt een aantal regels. Bekijk alle regels.

   Huurt u een sporthal van de gemeente? Op uw verzoek kan de afdeling Sportverhuur tape aanbrengen op de vloer van de hal om uw sporters bijvoorbeeld te helpen 1,5 meter afstand van elkaar te houden. Neem hiervoor contact op via sportverhuur@denhaag.nl of (070) 353 72 52.

    Huurt u een binnensportaccommodatie die niet van de gemeente Den Haag is? Neem contact op met de eigenaar van die accommodatie en maak afspraken over het gebruik ervan. U moet zich altijd houden aan het landelijke protocol, het protocol van uw sportbond en de plaatselijke noodverordening.

    Zwembaden

    Alle gemeentelijke zwembaden zijn open. Mensen van 18 jaar en ouder moeten altijd 1,5 meter afstand tot elkaar houden, ook in het water. Daarom hangt het maximum aantal mensen dat in een zwemaccommodatie wordt toegelaten af van de grootte en inrichting van de accommodatie. Voor de entreehallen van de zwembaden geldt het dringende advies: draag een mondkapje.

    Heeft uw zwemvereniging vragen over de groepsgrootte en het gebruik van het badwater? Neem contact op met de coronaverantwoordelijke van het zwembad waar u zwemt. Op de website van de Zwembadbranche vindt u de richtlijnen uit het protocol verantwoord zwemmen.

    Kantines en terrassen

    Alle eet- en drinkgelegenheden bij of in sportaccommodaties moeten sluiten. Er mag geen eten en drinken binnen of buiten worden aangeboden.

    Het is wel toegestaan om de aparte ruimtes van een sportaccommodatie open te houden voor bijvoorbeeld het bestuur, scheidsrechters of vrijwilligers. Of voor maatschappelijke activiteiten, zoals kaarten of breien. Hierbij moet de eet- en drinkgelegenheid altijd dicht zijn. Belangrijk:

    • Zorg ervoor dat mensen van 18 jaar en ouder altijd 1,5 meter afstand van elkaar kunnen houden.
    • Gezelschappen van meer dan 4 personen zijn niet toegestaan.
    • Binnen mogen maximaal 30 personen per zelfstandige ruimte aanwezig zijn.

    Kleedruimtes, douches en toiletten

    Kleedruimtes en douches zijn dicht. Alleen in zwembaden mogende kleedruimtes open. Toiletten zijn open voor noodgevallen.

    Hoe kan ik mijn sportactiviteiten openstellen voor niet-leden?

    De gemeente vraagt u om uw reguliere verenigingsactiviteiten op avonden en in weekenden open te stellen voor niet-leden. Dit is niet alleen gezond en leuk voor iedereen, maar brengt u misschien ook in contact met toekomstige leden.

    Er zijn leden op mijn sportvereniging positief getest op corona. Wat moet ik doen?

    Als een lid positief is getest op corona, doet de GGD een bron- en contactonderzoek in nauw overleg met dat lid. De GGD zal aangeven welke gevolgen dit heeft voor de contacten uit het bron- en contactonderzoek, zoals teamgenoten of andere leden van uw vereniging.

    Neem contact op met de sportbond als wedstrijden niet kunnen worden gespeeld. Voor meer informatie kunt u terecht op de website van NOC*NSF.

    Ik wil sportactiviteiten organiseren, maar ben geen sportvereniging. Wat kan ik doen?

    Openbare ruimte

    U mag de openbare ruimte gebruiken voor uw sport- of beweegactiviteit als u daarbij rekening houdt met:

    Voordat u start, moet u een plan maken. Dit plan is voor uzelf. U hoeft het niet in te dienen bij de gemeente. In dit plan moet staan hoe u de sportactiviteiten gaat organiseren en hoe u rekening houdt met bovengenoemde regelgeving en richtlijnen.
    Ook moet de locatie waar u uw sportactiviteiten wil organiseren voldoen aan een aantal uitgangspunten.

    • Veilig en verantwoord te gebruiken voor sport en beweging.
    • Het gebruik van de locatie geeft geen onevenredige overlast voor omwonenden.
    • Er ontstaat geen schade aan de openbare ruimte (denk aan ingezaaid gras, plantsoenen, betegeling).
    • Ga niet sporten op een locatie waar het druk is.
    • Gebruik van de locatie zorgt er niet voor dat andere gebruikers moeilijk 1,5 meter afstand kunnen bewaren. Bijvoorbeeld bij intensief ander gebruik van een plein.
    • Er komen geen omstanders of toeschouwers af op de georganiseerde activiteiten.
    • Er blijft genoeg ruimte over voor andere gebruikers van de openbare ruimte zoals bezoekers van een park, wandelaars en fietsers. De locatie en openbare ruimte eromheen (zoals wegen) blijft voor hen bereikbaar. Er worden geen straten afgezet.
    • De rechthebbende of beheerder (bijvoorbeeld van een schoolplein) heeft toestemming gegeven voor het gebruik van de locatie. Het gaat hier niet om de gemeente.
    • Er zijn geen andere organisatoren van sport of beweging op hetzelfde tijdstip en locatie, tenzij er genoeg ruimte is om naast elkaar te sporten.
    • Locaties kunnen niet worden gereserveerd of geclaimd. De locatie afzetten met tape op de grond mag bijvoorbeeld niet.
    • U heeft eventuele vergunningen, mochten die nodig zijn. Bijvoorbeeld voor het plaatsen van objecten, zoals voetbaldoelen.

    Mocht u zich niet houden aan de regelgeving en richtlijnen, dan kunnen de lokale autoriteiten handhaven. Heeft u nog vragen of heeft u advies nodig? Stuur een mail naar sportverhuur@denhaag.nl

    Sportaccommodatie

    Wilt u uw sport- of beweegactiviteit organiseren in een gemeentelijke sportaccommodatie, zoals een sportpark, sporthal of zwembad? Neem contact op met de afdeling Sportverhuur van de gemeente via sportverhuur@denhaag.nl of (070) 353 72 52 (bereikbaar van 8.30 tot 20.00 uur).

    Waar kan ik actuele en relevante informatie vinden over de maatregelen?

    De Rijksoverheid geeft op haar website informatie over de mogelijkheid om te sporten of deel te nemen aan een sportevenement. Op de website van NOC*NSF vindt u de meest gestelde vragen in Nederland over het coronavirus en sport. Het gaat om algemene vragen, vragen van sportclubs, vragen van sporters en vragen van sportbonden. Veel sportbonden houden een lijst met veelgestelde vragen bij over de gevolgen van de coronacrisis. Daar staat informatie over uw specifieke sport.

    Welke landelijke ondersteuningsmaatregelen zijn er voor sportverenigingen?

    De Corona-Calculator

    Met de Corona-calculator kunt u op basis van uw KVK-nummer in een overzicht zien voor welke tegemoetkomingen uw bedrijf, organisatie of vereniging in aanmerking komt en hoe u een aanvraag indient. Kijk op www.coronacalculator.nl.

    Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL)

    De regeling Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL) is verlengd. Deze regeling is bedoeld om het mkb te helpen met het betalen van hun vaste lasten. Ook de sportsector komt voor de TVL in aanmerking. Op de website van de RVO kunt u de voorwaarden bekijken en een aanvraag indienen. Houd rekening met de 3 nieuwe periodes waarvoor u een aanvraag kunt indienen:

    • 1 oktober tot en met 31 december 2020
    • 1 januari tot en met 31 maart 2021
    • 1 april tot en met 30 juni 2021

    Tegemoetkoming Amateursportorganisaties (TASO)

    De TASO-regeling komt eraan. Deze is bedoeld voor kleinere amateursportorganisaties die minimaal 20% van hun omzet zijn verloren door de coronamaatregelen. U kunt de aanvraag doen voor 1 van de 2 perioden, of voor beide. Deze perioden zijn 1 maart tot en met 31 mei 2020 en 1 juni tot en met 31 augustus 2020. Op de website van de Rijksoverheid ziet u wanneer u de aanvraag kunt indienen. Ook kunt u automatisch een melding ontvangen als het aanvraagformulier online staat.

    Tegemoetkoming Verhuurders Sportverenigingen (TVS)

    De TVS-regeling is bedoeld om de huur (gedeeltelijk) kwijt te schelden die sportverenigingen hebben gemaakt in de periode van 1 maart tot 1 juni. Voor verenigingen die bij de gemeente huren, doet de gemeente de aanvraag. Huurt uw sportvereniging bij een particuliere verhuurder? Dan moet de particuliere verhuurder de tegemoetkoming aanvragen. Meer informatie vindt u op de website van de Rijksoverheid.

    Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid 3.0

    Het kabinet heeft de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) nogmaals verlengd. Werkgevers kunnen een aanvraag indienen voor een substantiële tegemoetkoming in de loonkosten, en hiervoor van UWV een voorschot ontvangen. Deze regeling geldt ook voor sportorganisaties met betaalde krachten. Meer informatie vindt u op de website van de Rijksoverheid.

    Welke lokale ondersteuningsmaatregelen neemt de gemeente voor sportverenigingen?

    De gemeente neemt verschillende maatregelen om Haagse sportverenigingen te ondersteunen in deze crisis. Hieronder vindt u een opsomming van deze maatregelen en hoe u hiervan gebruik maakt.

    Subsidie stimulering sportparticipatie

    Door de coronamaatregelen hebben veel Hagenaars minder bewogen en gesport. De gemeente geeft daarom sportverenigingen de mogelijkheid eenmalig een subsidie aan te vragen. Deze subsidie is om tussen juli en december 2020 activiteiten te organiseren die Hagenaars aanzetten weer te gaan sporten. Kijk voor meer informatie en een aanvraag indienen op de pagina Subsidie stimulering sportparticipatie aanvragen.

    Kwijtschelding gemeentelijke huur en maatwerk

    Voor sportverenigingen scheldt de gemeente de huursom over de maanden maart, april en mei kwijt. Dit is een gevolg van de Tegemoetkomingsregeling Verhuurders Sportaccommodaties van het Rijk. Op 22 september heeft de gemeente alle verenigingen waarvan de huur wordt kwijtgescholden per mail geïnformeerd. Verenigingen ontvangen hierover nog een aparte brief met een specificatie en bevestiging van deze kwijtschelding. De gemeente vraagt het Rijk om ook voor de maanden juni, juli en augustus een regeling te treffen. Tot die tijd worden de openstaande bedragen voor de maanden juni, juli en augustus niet actief geïnd.

    Als de financiële situatie van uw vereniging te nijpend wordt, kunt u contact opnemen met sportverhuur@denhaag.nl. Dan wordt samen met u bekeken welk maatwerk (betalingsregeling) voor uw situatie kan worden geleverd. Ook voor het opzeggen van de huur van sportaccommodaties als gevolg van de coronamaatregelen kunnen sportverenigingen contact opnemen met sportverhuur.

    Maatwerkafspraken over nakomen subsidievoorwaarden/verplichtingen

    Mogelijk kunnen sportverenigingen die onlangs subsidie hebben ontvangen de afgesproken gesubsidieerde activiteiten niet of niet geheel uitvoeren. U kunt hierover contact opnemen met sportsupport@denhaag.nl.

    Gemeentelijke belastingen

    Mogelijk heeft uw sportvereniging een aanslag ontvangen voor een gemeentelijke belasting (zoals de ozb). Kunt u deze op dit moment niet voldoen? Neem dan hierover contact op met de afdeling Belastingzaken van de gemeente Den Haag.

    Hulp bij het indienen van aanvragen voor de regelingen van het Rijk

    Heeft uw sportvereniging ondersteuning nodig bij het indienen van een aanvraag voor de Rijksregelingen of subsidie stimulering sportparticipatie? Schakel dan de hulp in van Team Verenigingsondersteuning via sportsupport@denhaag.nl.

    Sportconsulenten

    De gemeente kan u ondersteunen bij aanpassingen die voortkomen uit de uitwerking van de protocollen. Neem hiervoor contact op met uw sportconsulent of via sportsupport@denhaag.nl.

    Sportcoördinatoren

    De gemeente kan u ondersteunen met de inzet van sportcoördinatoren. Zij kunnen u helpen bij de opstart van de activiteiten voor de eigen jeugdleden, maar ook voor niet-leden tot en met 18 jaar. Kunt u deze hulp gebruiken en heeft uw vereniging nog geen eigen sportcoördinator? Dien dan een verzoek in bij Stichting Werkgever Sportclubs Den Haag via info@swsdh.nl.

    Communicatie

    Het is belangrijk dat u zelf uw leden van tevoren en ter plekke informeert over de regels die gelden op het sportpark. Daarbij kunt u gebruikmaken van de posters en borden van het NOC*NSF, VSG en uw sportbond.

    Gratis inzet financieel expert

    Heeft uw sportvereniging behoefte aan iemand die kan meedenken over de inkomsten en uitgaven van uw vereniging? Dan stelt de gemeente gratis een financieel expert beschikbaar. Neem hiervoor contact op met Team Verenigingsondersteuning via sportsupport@denhaag.nl.

    Gratis inzet juridisch loket

    Loopt uw sportvereniging tegen juridische vraagstukken aan, bijvoorbeeld over het nakomen van contracten? Geef dat dan door aan Team Verenigingsondersteuning via sportsupport@denhaag.nl of uw eigen sportconsulent. Zij brengen u vervolgens in contact met het juridisch loket van Vereniging en Recht voor de beantwoording van uw vragen. De gemeente neemt deze dienstverlening voor haar rekening.

    Scannen Ooievaarspassen

    Biedt uw sportvereniging de Ooievaarspas aan? Dan houdt bureau Ooievaarspas u op de hoogte over het verzilveren van vergoedingen, het terugzetten van webkassa’s en de maatregelen die daarbij horen. Heeft u vragen hierover? Neem dan contact op met bureau Ooievaarspas via ooievaarspas.szw@denhaag.nl of (070) 752 54 00.

    Kunnen trainers en spelers zich laten testen bij corona-gerelateerde klachten?

    Trainers en spelers uit regio Haaglanden met corona-gerelateerde klachten, zoals verkoudheid, hoesten en/of koorts, kunnen zich op de testlocatie van GGD Haaglanden laten testen op het coronavirus. Kijk voor meer informatie en de testlocaties op de website van de GGD Haaglanden.

    Met wie kan ik contact opnemen bij de gemeente?

    Voor vragen over een sportaccommodatie kunt u contact opnemen met Sportverhuur via sportverhuur@denhaag.nl of (070) 353 72 52 (bereikbaar van 8.30 tot 16.30 uur).

    Voor verenigingsadvies, ondersteuning en alle andere vragen, kunt u contact opnemen met Team Verenigingsondersteuning via sportsupport@denhaag.nl. Of neem direct contact op met uw sportconsulent.

    Gepubliceerd: 30 september 2020Laatste wijziging: 21 oktober 2020