Bestuur en visie van sportverenigingen

Het bestuur van een sportvereniging leidt de vereniging. En spreekt namens alle leden. Dit zijn belangrijke taken. De gemeente helpt Haagse sportverenigingen hierbij op verschillende manieren.

Heeft uw vereniging nog niet alle functies in het bestuur ingevuld? Of heeft u nog geen plannen en afspraken (beleidsplan) gemaakt? Neem contact op met uw sportconsulent. Die kan u daarbij helpen. Ook als u juridische vragen heeft.

Hulp bij plannen en doelen bepalen: Besturen met een visie

Welke plannen en doelen (visie) heeft uw vereniging? Wat vindt uw vereniging belangrijk? Welke doelen wil uw vereniging halen? Voor verenigingen die nog geen visie hebben, is er het hulpprogramma Stip op de horizon. Een medewerker van de gemeente (procesmanager) helpt u deze vragen te beantwoorden. En maakt met u een plan voor de toekomst met daarin duidelijke doelen en afspraken. Daarna zet u deze doelen en afspraken op papier, samen met de procesmedewerker en uw sportconsulent. Kan uw vereniging hierbij ook hulp gebruiken? Maak dan een afspraak met uw sportconsulent.

U volgt de cursus in een groep met bestuurders van andere verenigingen. Meedoen aan de cursus is gratis. Neem voor meer informatie contact op met uw sportconsulent.

Opleiding: Besturen met impact

De KNVB verzorgt speciaal voor bestuurders van Haagse sportverenigingen de opleiding Besturen met impact. (Ook voor bestuurders van andere sportverenigingen dan voetbal). Tijdens deze opleiding krijgt u tips en leert u uw vereniging (nog) beter te organiseren. De opleiding volgt deze onderwerpen: Persoonlijk Leiderschap, Strategisch Besturen, Verbinden en Maatschappelijk Ondernemerschap.

De opleiding bestaat uit vier bijeenkomsten, zelfstudieopdrachten en een eindopdracht. Bij elkaar kost dit ongeveer veertig uur verdeeld over vier maanden. Meer informatie vindt u op de website van de KNVB.

Cursus: 4 inzichten voor bestuurders

In deze cursus voor bestuurders, leert u van elkaar. Door kennis en ervaring te delen met andere bestuurders van sportverenigingen. De cursus draait om 4 inzichten: Samen doen, Meenemen, Eigenaarschap en Support. U kunt met minimaal 2 bestuurders per vereniging meedoen. Het maximale aantal verenigingen per cursus is 5 zodat er veel interactie mogelijk is. De cursus duurt 2,5 uur en vindt meestal in de avond plaats. Deelname is gratis voor Haagse sportverenigingen. Neem voor aanmelding contact op met uw sportconsulent.

Juridisch loket

Haagse sportverenigingen kunnen hulp krijgen bij juridische vragen. U kunt onder meer hulp krijgen bij:

  • het veranderen van statuten en regels
  • het maken of beoordelen van contracten fusies
  • het verplaatsen van de accommodatie (sportvelden, gebouwen)
  • bestuursrechtelijke zaken (zoals inspraak, bezwaar, beroep)
  • andere juridische zaken

Gepubliceerd: 31 juli 2020Laatste wijziging: 30 november 2020