Organisaties betrokken bij de regeling Combinatiefuncties

Bij de regeling Combinatiefuncties zijn organisaties betrokken: Stichting Werkgever Sportclubs Den Haag, de gemeente, schooldirecties, schoolsportcoördinatoren en jeugdsportcoördinatoren. Samen voeren ze de regeling uit.

Lees meer over de regeling Combinatiefuncties: aan het werk in onderwijs, sport en cultuur

De organisaties hebben de volgende rol:

Stichting Werkgever Sportclubs Den Haag (WSDH)

WSDH is voor de regeling Combinatiefuncties opgericht. WSDH is de werkgever van jeugdsportcoördinatoren en detacheert ze bij een sportclub. Daarnaast begeleidt ze sportverenigingen bij de aansturing van de jeugdsportcoördinator en hebben zij een samenwerkingsovereenkomst met de gemeente. De gemeente subsidieert WSDH voor het uitvoeren van de werkzaamheden.

Kijk voor meer informatie over de stichting op www.swsdh.nl.

Gemeente Den Haag

 • Sportbeleid: de afdeling Sportbeleid bepaalt de kaders voor de regeling Combinatiefuncties en verstrekt de subsidie aan deelnemende scholen. Ook adviseert Sportsupport Sportbeleid over het vaststellen van het beleid.
 • Sportsupport: de afdeling Sportsupport voert de regie over de regeling Combinatiefuncties. Zij geeft informatie aan scholen en ondersteunt schoolsportcoördinatoren bij hun werkzaamheden. Sportsupport onderhoudt het contact met de scholen.
 • Bureau Sportmatch: Bureau Sportmatch coördineert de matching tussen scholen en jeugdsportcoördinatoren met behulp van een  applicatie. Scholen kunnen er ook terecht met vragen over de regeling of de uitvoering van het sportplan.

Schooldirecties

De schooldirectie is verantwoordelijk voor het aanvragen van subsidie en de aanstelling van een schoolsportcoördinator op school. Daarnaast is zij verantwoordelijk voor:

 • de arbeidsvoorwaarden
 • het functioneren van de schoolsportcoördinator
 • het uitvoeren van het sportplan

Schoolsportcoördinator

De schoolsportcoördinator organiseert en coördineert het sportaanbod op school. Dit aanbod varieert per school tussen de 3 en 10 uur per week en is onderverdeeld in 3 periodes van 12 weken. Deze taken zijn belangrijk:

 • Een 0-meting uitvoeren om de sportbehoefte onder de leerlingen te peilen.
 • Een sportschema opstellen en uitvoeren.
 • Naschoolse sportlessen geven als er geen jeugdsportcoördinator beschikbaar is.
 • Bureau Sportmatch informeren over de voortgang van het sportschema.
 • Leerlingen werven voor de naschoolse sportlessen.
 • Leerlingen en ouders informeren over naschoolse sport.
 • De inhoud van de sportlessen en de werkwijze op school afstemmen met de jeugdsportcoördinator.
 • Contacten leggen en onderhouden met bureau Sportmatch en de jeugdsportcoördinator.
 • Het pedagogisch-didactisch coachen van de jeugdsportcoördinator.
 • Bijwonen van gemeentelijke bijeenkomsten voor schoolsportcoördinatoren.
 • Evalueren na afloop van elke periode.

Jeugdsportcoördinatoren

De jeugdsportcoördinator is op 2 vlakken actief. Hij richt zich op het verbeteren van de jeugdafdeling van zijn sportvereniging, maar geeft ook naschoolse sportlessen. Deze taken zijn van belang:

 • Contacten leggen en onderhouden met de schoolsportcoördinator van de school waar hij een cursus geeft.
 • Een lesprogramma maken en voorbereiden.
 • Sportcursussen geven op de scholen waaraan hij aan gekoppeld is.
 • Ondersteunen bij schoolsporttoernooien van de eigen sport (vereniging).
 • Sportactiviteiten op pleinen organiseren tijdens de schoolvakanties.

Gepubliceerd: 28 oktober 2013Laatste wijziging: 30 mei 2017