Kennisontwikkeling voor sportverenigingen

Sportsupport organiseert regelmatig themabijeenkomsten en leergangen rondom de thema’s beleid, leden, kader, financiën en accommodatie.

U kunt ook zelf een opleiding organiseren en daar subsidie voor aanvragen.

Agenda expertise sportverenigingen

Zodra er activiteiten van Sportsupport bekend zijn, vindt u deze terug in onderstaande tabel.

Datum Activiteit Inschrijven

Themabijeenkomsten en leergangen

Er zijn regelmatig themabijeenkomsten over een specifiek onderwerp wordt dan uitgelicht. Bijvoorbeeld juridische aansprakelijkheid voor sportverenigingen, maatschappelijke sportsponsoring of social media. Een expert vertelt er uitgebreid over. De thema-avonden zijn bedoeld om van te leren en elkaar te inspireren.

U kunt ook deelnemen aan leergangen. Die hebben meer het karakter van een cursus en duren meestal meer avonden. Voorafgaand aan de leergang is vaak een inspiratieavond. Daar wordt de leergang uitgelegd. Na deze avond kunt u aangeven of u wilt deelnemen aan de leergang. Doel van de leergangen is om binnen korte tijd een resultaat te bereiken. Voorbeelden zijn:

  • meer leden/vrijwilligers in kortere tijd
  • besturen met een visie
  • een financiële leergang voor penningmeesters

Zelf een opleiding organiseren

Als Haagse sportvereniging kunt u opleidingskosten van het kader mogelijk (deels) vergoed krijgen. Het gaat hierbij om opleidingen rondom de verenigingsorganisatie. Denk aan een cursus EHBO, AED, de Instructie Verantwoord Alcoholgebruik of een cursus tegen (online) pesten.

Meer informatie?

Wilt u deelnemen aan een cursus of de subsidiemogelijkheden van een opleiding verkennen? Neem dan contact op met een sportconsulent.

Gepubliceerd: 16 november 2018Laatste wijziging: 26 februari 2019