Informatieportal voor sportverenigingen

Wilt u als sportvereniging meer leden werven, informatie over de verschillende fondsen of vrijwilligers inzetten? In het informatieportal vindt u handige links en documenten.

Hieronder vindt u een selectie van de meest gebruikte documenten en links om sportverenigingen te ondersteunen in hun taken. Op aanvraag heeft sportsupport nog andere documenten beschikbaar. Denk hierbij aan thema's als beleid, ledenwerving, vrijwilligers, financiën, sponsoring, fondsen en subsidie, buurthuis van de toekomst, pedagogisch klimaat of wet- en regelgeving.

Beleid en visie

Om uw beleid te toetsen, kunt u gebruik maken van onderstaande checklist:

Checklist beleid (PDF, 6,8 kB)

Leden

U kunt de volgende e-books downloaden:

  • Meer leden en sponsoren in 4 stappen: hoe haalt u meer uit uw leden- en sponsorwerving: positionering, klantgericht handelen, traffic en binding, zichtbaarheid en actieve verkoop. U kunt het boek gratis downloaden op www.rijnhoutsportconsultancy.nl.
  • Handboek Ledenwerving (Sportsupport Rotterdam): in 8 stappen legt dit boek het ledenwervingsproces uit. U kunt het boek gratis downloaden op www.rotterdamsportsupport.nl.

Kader (vrijwilligers)

Hieronder vindt u de Toolbox van Buurthuis van de Toekomst voor het werven van vrijwilligers, het vinden van beheerders, het maken van een promotiefilm en het promoten van activiteiten:

Toolbox Vrijwilligersorganisaties (PDF, 472,5 kB)

U leest in de brochure hoe u vrijwilligers kunt werven:

Tips voor het werven van vrijwilligers (PDF, 543,4 kB)

Goed om te weten:

Financiën, sponsoring en fondsen

  • Fondsen voor sportverenigingen: een overzicht van de verschillende fondsen waar sporterverenigingen terecht kunnen.
  • Sportvereniging en financiën: een document van NOC*NSF over de wet- en regelgeving waar bestuurders mee te maken hebben. U kunt dit vinden op www.nocnsf.nl.
  • Handboek sponsorwerving (Sportsupport Rotterdam): succesvol sponsoren werven in 9 stappen.  Het boek kunt u gratis downloaden op www.rotterdamsportsupport.nl.
  • Sponsorplan in 8 stappen: u kunt dit vinden op www.nocnsf.nl.
  • Het subsidiebeleid van de gemeente Den Haag kunt u vinden op Wet- en regelgeving subsidies.

Sportclub als Buurthuis van de Toekomst (BvdT)

Voor een investeringssubsidie voor het Buurthuis van de Toekomst is de voorwaarde dat uw accommodatie ingezet wordt voor maatschappelijke activiteiten. Lees hiervoor onderstaande handleiding.

Handleiding maatschappelijke activiteiten (PDF, 99,5 kB)

Meer informatie vindt u op www.denhaag.nl/buurthuisvandetoekomst.

Investeringssubsidie Accommodatie Sportverenigingen (IAS)

Wilt u als sportvereniging uw accommodatie verbeteren? Vraag dan subsidie aan via de regeling 'Investeringssubsidie Accommodatie Sportverenigingen' (IAS).

Parkeervergunningen voor sportverenigingen

Sportverenigingen kunnen bij de gemeente een speciale parkeervergunning aanvragen. Vrijwilligers van de vereniging kunnen met de vergunning dichtbij de club parkeren zonder dat zij ter plekke hoeven te betalen. Aanvragen parkeervergunning voor sportverenigingen.

Pedagogisch klimaat

Werkt u als organisatie met en voor minderjarigen, dan is de zorg voor een veilige omgeving essentieel. Hieronder vindt u hierover informatie en beleid:

  • Om seksuele intimidatie te voorkomen bij sportverenigingen heeft NOC*NSF een toolkit 'Beleid Seksuele Intimidatie' ontwikkeld. Deze ondersteunt het verenigingsbestuur in de uitvoering van een sociaal veiligheidsbeleid. U vindt deze op www.nocnsf.nl/sportenintegriteit.
  • Informatie over een opleiding vertrouwenspersoon, vindt u op de website van NOC*NSF.
  • De sportbonden en NOC*NSF hebben in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport het actieplan ‘Naar een veiliger sportklimaat’ ontwikkeld. Dit om in te spelen op zaken als ongewenst gedrag, agressie of geweld. Kijk voor meer informatie op www.sportplezier.nl.

Vitaliteitsonderzoek

Het vitaliteitsonderzoek brengt de vitaliteit en maatschappelijke functie van sportverenigingen in beeld. In 2016 hebben 149 sportverenigingen in Den Haag hieraan deelgenomen. Lees Het Vitaliteitsonderzoek Sportverenigingen 2016.

Wet- en regelgeving

Op de website van NOC*NSF is veel wetgeving verzameld. Daarnaast heeft Sportsupport een abonnement bij Vereniging en Recht voor inhoudelijke juridische vragen. Informatie over belastingen voor sportverenigingen vindt u op de website van de Belastingdienst.

Gepubliceerd: 22 juli 2016Laatste wijziging: 8 juli 2019