Coronavirus: informatie voor sportaanbieders

Het coronavirus heeft ook veel impact op sportverenigingen en andere sportaanbieders in Den Haag. Bekijk de meest gestelde vragen en antwoorden over het coronavirus. Deze pagina wordt regelmatig bijgewerkt.

Welke regels gelden er voor sport?

Kinderen en jongeren tot en met 18 jaar mogen georganiseerd en onder begeleiding met elkaar buiten sporten. Daarbij gelden duidelijke regels:

 • Er moet altijd begeleiding aanwezig zijn.
 • Kinderen tussen 13 en 18 jaar moeten 1,5 meter afstand van elkaar houden.
 • Geen ouders of andere bezoekers langs de lijn.
 • Blijf thuis als je verkouden of grieperig bent.

Ook mensen van 19 jaar en ouder mogen samen buiten sporten. Zij moeten daarbij 1,5 meter afstand van elkaar houden en drukke plekken vermijden.

Officiële wedstrijden, competities en toernooien zijn verboden. Ook samen binnen sporten is niet toegestaan. Zwemmen kan wel. Kijk op denhaag.nl/zwemmen voor de openingstijden, de zwemregels en hoe u zich kunt aanmelden.
Op de website van de rijksoverheid vindt u alle regels rondom sport.

Welke sportaccommodaties zijn open?

Iedereen mag weer buiten sporten. Dat betekent dat sportparken in Den Haag weer open worden gesteld. De openstelling van de sportparken gaat in nauw overleg met Haagse sportverenigingen en de gemeente. De kleedkamers en kantines blijven dicht.

Sinds 14 mei gaan de Haagse zwembaden bad voor bad open. Kijk op denhaag.nl/zwemmen voor meer informatie hierover.

Sporthallen en gymzalen blijven gesloten.

Welke activiteiten zijn toegestaan en onder welke voorwaarden?

Sportaanbieders kunnen activiteiten organiseren zoals trainingen en onderlinge wedstrijdjes. Bekijk voor de exacte regels het protocol van uw sportbond.

Personen van 13 jaar en ouder moeten bij het sporten 1,5 meter afstand van elkaar houden. Omdat dat voor deze groep niet altijd eenvoudig is, moet u de activiteiten daarop aanpassen. De sportcoördinatoren kunnen u hierbij ondersteunen. Kunt u deze hulp gebruiken en heeft uw vereniging nog geen eigen sportcoördinator? Dien dan een verzoek in bij Stichting Werkgever Sportclubs Den Haag via info@swsdh.nl.

Ouders, toeschouwers en andere bezoekers mogen niet op de sportparken komen en zich ook niet langs de toegangspoorten/wegen verzamelen. Het is belangrijk dat u dit duidelijk aan hen uitlegt.

Welke velden mag ik als sportvereniging gebruiken?

U kunt in ieder geval gebruik maken van de kunstgrasvelden. De meeste sportparken hebben 1 of meer kunstgrasvelden. Heeft uw sportpark dat niet, neem dan contact op met verenigingen in de buurt om gezamenlijk activiteiten te ondernemen. Maak als het kan afspraken over de verdeling van het veld. Mocht u hier niet uitkomen, kunt u altijd contact opnemen met uw sportconsulent of via sportsupport@denhaag.nl.

Vanwege vervroegd groot onderhoud kunnen de natuurgrasvelden op dit moment alleen in overleg in gebruik worden genomen. U kunt hiervoor contact opnemen met sportverhuur@denhaag.nl.

Hoe kan ik mijn sportactiviteiten openstellen voor niet-leden?

De gemeente vraagt u om uw reguliere verenigingsactiviteiten op avonden en in weekenden open te stellen voor niet-leden tot en met 18 jaar. Dit is niet alleen gezond en leuk voor deze kinderen en jongeren, maar brengt u misschien ook in contact met toekomstige leden. Denkt u ook aan samenwerking met binnensportverenigingen, van wie de eigen accommodatie nog niet is geopend.

Welke ondersteuning biedt de gemeente aan sportverenigingen?

De gemeente stelt de buitensportparken voor u open, maar alleen nadat hierover contact met u is geweest. Vul daarvoor de checklist in die de gemeente u heeft gestuurd op 25 april 2020 en stuur deze naar extrahulpsport@denhaag.nl. Hebt u deze checklist niet ontvangen? Neem dan contact op met de gemeente via extrahulpsport@denhaag.nl.

De gemeente kan u ondersteunen bij aanpassingen aan het sportpark die voortkomen uit de uitwerking van de protocollen. Neem hiervoor contact op met uw sportconsulent of via sportsupport@denhaag.nl.

Sportcoördinatoren

De gemeente kan u ondersteunen met de inzet van sportcoördinatoren. Zij kunnen u helpen bij de opstart van de activiteiten voor de eigen jeugdleden, maar ook voor niet-leden tot en met 18 jaar. Kunt u deze hulp gebruiken en heeft uw vereniging nog geen eigen sportcoördinator? Dien dan een verzoek in bij Stichting Werkgever Sportclubs Den Haag via info@swsdh.nl.

Communicatie

Bij de sportparken die open gaan, hangt de gemeente ‘bij de poort’ een poster met algemene regels omtrent het sporten. Het is belangrijk dat u zelf uw leden van tevoren en ter plekke informeert over de regels die gelden op het sportpark. Daarbij kunt u gebruikmaken van de posters en borden van het NOC*NSF, VSG en uw sportbond. U kunt de poster met algemene regels over sporten downloaden. ​

Poster met algemene regels over sporten (PDF, 1,6 MB)

Mijn sportvereniging is al open voor de jeugd. Nu wil ik ook weer gaan sporten met volwassenen. Wat moet ik doen?

Om te kunnen sporten met jeugdleden heeft u een checklist gestuurd naar de gemeente. Stuur in aanvulling op deze checklist, een mail aan extrahulpsport@denhaag.nl en geef aan dat u mensen van 19 jaar en ouder ook meeneemt in uw plan van aanpak.

Ik wil sportactiviteiten organiseren in de buitenlucht, maar ben geen sportvereniging. Wat kan ik doen?

U mag de openbare ruimte gebruiken voor uw sport- of beweegactiviteit als u daarbij rekening houdt met:

 • de plaatselijke noodverordening
 • de APV
 • het landelijke protocol ‘Verantwoord Sporten’.

De protocollen vindt u op sportengemeenten.nl.

Voordat u start, moet u een plan maken. Dit plan is voor uzelf. In dit plan moet staan hoe u de sportactiviteiten gaat organiseren en hoe u rekening houdt met bovengenoemde regelgeving en richtlijnen. Ook moet de locatie waar u uw sportactiviteiten wil organiseren voldoen aan een aantal voorwaarden. U kunt deze voorwaarden opvragen bij de gemeente via extrahulpsport@denhaag.nl.

Wilt u uw sport- of beweegactiviteit organiseren op een gemeentelijk sportpark? Neem contact op met de afdeling Sportverhuur van de gemeente via sportverhuur@denhaag.nl of (070) 353 72 52 (bereikbaar van 8.30 tot 20.00 uur).

Heeft u nog vragen of heeft u advies nodig? Stuur een mail naar extrahulpsport@denhaag.nl.

Ik ben een aanbieder van binnensport. Wat kan ik doen?

Binnensport is nog niet toegestaan. De sporthallen en gymzalen blijven gesloten. Maar de gemeente streeft ernaar dat zoveel mogelijk kinderen en jongeren bewegen en sporten. Neem daarom contact op met sportverenigingen of sportaanbieders in de buurt en kijk of u kunt samenwerken om gezamenlijk of in overleg buitenactiviteiten te organiseren. Team Verenigingsondersteuning helpt u hier graag bij via sportsupport@denhaag.nl.

Ik ben een aanbieder van zwemsport. Wat kan ik doen?

De Haagse zwembaden gaan sinds 14 mei bad voor bad open. Zwemverenigingen of -organisaties kunnen vanaf 25 mei starten met banenzwemmen. Voor activiteiten zoals duiken en schoonspringen worden afzonderlijk afspraken gemaakt. Voordat u kunt starten moet u goedkeuring van de gemeente hebben. Vul daarvoor de checklist in die de gemeente u heeft gestuurd op 11 mei 2020 en stuur deze naar extrahulpsport@denhaag.nl. Hebt u deze checklist niet ontvangen? Neem dan contact op met de gemeente via extrahulpsport@denhaag.nl.

Vervolgens neemt de coronaverantwoordelijke van de zwemaccommodatie contact met u op. Uw wensen worden getoetst aan het landelijk protocol, de gemeentelijke procedure en aan de mogelijkheden van de zwemaccommodatie. De zwemtijden en het maximum aantal zwemmers kunnen afwijken van hetgeen u gewend bent. Zo nodig, maakt de gemeente met u nog aparte afspraken op de locatie over de inrichting en het gebruik van de zwemaccommodatie, zoals routing, kleedkamers, desinfectie en schoonmaak. Hierna kunt u starten met uw zwemactiviteiten.

Kan ik als vereniging of organisatie een sportveld huren?

Een Haagse sportvereniging, waarvan de bond is aangesloten bij het NOC*NSF, kan een sportveld huren voor € 8,10 per uur. Een vereniging of organisatie, die niet is aangesloten bij een sportbond, kan een sportveld huren voor € 27,50 per uur.

In de volgende uitzonderingsgevallen wordt bij beide partijen geen tarief in rekening gebracht:

 • Als de betreffende verenigingen/organisaties op dit moment doorlopende huurlasten hebben in een gemeentelijke sporthal.
 • Als de betreffende verenigingen/organisaties een sportveld huren tijdens de momenten dat het sportveld al wordt gehuurd door de daar gevestigde sportvereniging.

Verder hoeft een bestaande jaarhuurder, die extra uren inhuurt (bijvoorbeeld voor activiteiten voor niet-leden) buiten hun reguliere uren deze niet te betalen. Het gaat dan met name om uren doordeweeks overdag.

Waar kan ik actuele en relevante informatie vinden over de maatregelen?

De Rijksoverheid geeft op haar website informatie over de mogelijkheid om te sporten of deel te nemen aan een sportevenement. Op de website van NOC*NSF vindt u de meest gestelde vragen in Nederland over het coronavirus en sport. Het gaat om algemene vragen, vragen van sportclubs, vragen van sporters en vragen van sportbonden. Veel sportbonden houden een lijst met veel gestelde vragen bij over de gevolgen van de coronacrisis. Daar staat informatie over uw specifieke sport.

Welke landelijke ondersteuningsmaatregelen zijn er voor sportverenigingen?

De minister komt gemeenten tegemoet in sport en sportverenigingen. Voor meer informatie: zie de website van de Rijksoverheid.

De Rijksoverheid en het NOC*NSF treffen maatregelen om sportverenigingen die zijn getroffen door het coronavirus te helpen. Hieronder vindt u een korte opsomming van die maatregelen.

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid

Het kabinet heeft de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) vastgesteld. Werkgevers kunnen een aanvraag indienen voor een substantiële tegemoetkoming in de loonkosten, en hiervoor van UWV een voorschot ontvangen. Deze regeling geldt ook voor sportorganisaties met betaalde krachten. Meer informatie vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Regeling Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19

Het ministerie van Economische Zaken heeft op 27 maart de regeling Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) geopend. Eerder werd deze maatregel het Noodloket genoemd. Deze kabinetsmaatregel is voor ondernemers die rechtstreeks getroffen worden door de maatregelen van het kabinet in de coronacrisis. Ook sportverenigingen en ondernemers in de sport kunnen onder bepaalde voorwaarden een beroep op deze regeling doen. Zij ontvangen dan een eenmalige tegemoetkoming van € 4.000. Via de website van de Rijksoverheid kunt u zien of u in aanmerking komt en een aanvraag indienen.

Noodfonds

Sportkoepel NOC*NSF gaat sportbonden en sportverenigingen die vanwege het coronavirus in financiële problemen komen, helpen. De sportkoepel heeft 4 tot 5 miljoen euro beschikbaar gesteld voor het zogenoemde Coronanoodfonds Sport. Het fonds is vooral bedoeld voor de breedtesport. Met vragen over de precieze inzet hiervan kunt u terecht op de website van het NOC*NSF.

Welke lokale ondersteuningsmaatregelen neemt de gemeente voor sportverenigingen?

De gemeente neemt verschillende maatregelen om Haagse sportverenigingen te ondersteunen in deze crisis. Hieronder vindt u een opsomming van deze maatregelen en hoe u hier gebruik van kunt maken.

Maatwerkoplossingen voor gemeentelijke huur

Het innen van gemeentelijke betalingen voor huur bij sportverenigingen wordt tot nader order opgeschort. Als de financiële situatie van uw vereniging te nijpend wordt, kunt u contact opnemen met sportverhuur@denhaag.nl. Dan wordt samen met u bekeken welk maatwerk (betalingsregeling) voor uw situatie kan worden geleverd. Ook voor het opzeggen van de huur van sportaccommodaties als gevolg van de coronamaatregelen kunnen sportverenigingen contact opnemen met sportverhuur.

Maatwerkafspraken over nakomen subsidievoorwaarden/verplichtingen

Mogelijk kunnen sportverenigingen die onlangs subsidie hebben ontvangen de afgesproken gesubsidieerde activiteiten niet of niet geheel uitvoeren. U kunt hierover contact opnemen met sportsupport@denhaag.nl.

Gemeentelijke belastingen

Mogelijk heeft uw sportvereniging een aanslag ontvangen voor een gemeentelijke belasting (zoals de OZB) en kunt u deze op dit moment niet voldoen. U kunt hierover contact opnemen met de afdeling Belastingzaken van de gemeente Den Haag.

Hulp bij het indienen van aanvragen voor de regelingen van het Rijk

Heeft uw sportvereniging ondersteuning nodig bij het indienen van een aanvraag voor de Rijksregelingen Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) of de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW)? Schakel dan de hulp in van Team Verenigingsondersteuning via sportsupport@denhaag.nl.

Gratis inzet financieel expert

Als uw sportvereniging behoefte heeft aan iemand die mee kan denken over de inkomsten en uitgaven van uw vereniging, dan stelt de gemeente gratis een financieel expert beschikbaar. Neem hiervoor contact op met Team Verenigingsondersteuning via sportsupport@denhaag.nl.

Gratis inzet juridisch loket

Loopt uw sportvereniging tegen juridische vraagstukken aan, bijvoorbeeld over het nakomen van contracten? Geef dat dan door aan Team Verenigingsondersteuning via sportsupport@denhaag.nl of uw eigen sportconsulent. Zij brengen u vervolgens in contact met het juridisch loket van Vereniging en Recht voor de beantwoording van uw vragen. De gemeente neemt deze dienstverlening voor haar rekening.

Scannen Ooievaarspassen

Biedt uw sportvereniging de Ooievaarspas aan? Dan houdt bureau Ooievaarspas u op de hoogte over het verzilveren van vergoedingen, het terugzetten van webkassa’s en de maatregelen die daarbij horen. Heeft u vragen hierover? Neem dan contact op met bureau Ooievaarspas via ooievaarspas.szw@denhaag.nl of (070) 752 54 00.

Bewoners betreden ons gesloten sportpark. Wat moet ik doen?

Gemeentelijke handhavers nemen de gesloten sportparken mee in hun dagelijkse surveillanceronden. Het is belangrijk dat de sportparken afgesloten blijven totdat de gemeente toestemming heeft gegeven tot openstelling. Tot die tijd hangt bij alle gesloten gemeentelijke sportparken een bord om aan te geven dat het sportpark gesloten is. Als bewoners uw sportpark toch betreden, neem dan contact op met sportverhuur@denhaag.nl.

Kunnen jeugdtrainers zich laten testen bij corona-gerelateerde klachten?

Jeugdtrainers uit regio Haaglanden met mogelijk corona-gerelateerde klachten - zoals verkoudheid, hoesten en/of koorts – kunnen zich op de testlocatie van GGD Haaglanden laten testen op het coronavirus.

Openingstijden

De testlocatie is 7 dagen per week geopend en is alleen op afspraak te bezoeken. De openingstijden worden dagelijks afgestemd op het aantal aanmeldingen. Mensen kunnen niet thuis of op een andere locatie getest worden.

Hoe kan een jeugdtrainer zich aanmelden?

 • Jeugdtrainers met mogelijk corona-gerelateerde klachten kunnen contact opnemen met een van de indicerend artsen van GGD Haaglanden via telefoonnummer (088) 355 01 00. Alleen op indicatie van een arts kan iemand getest worden.
 • De indicerend arts baseert de indicatie op de meest recente LCI richtlijn van het RIVM over COVID-19.
 • Na aanmelding neemt GGD Haaglanden 1x telefonisch contact op met de jeugdtrainer. Er wordt een afspraak gepland en de jeugdtrainer krijgt informatie over het testproces.
 • Bij geen gehoor ontvangt de jeugdtrainer per e-mail een afspraak voor de volgende dag.
 • De jeugdtrainer krijgt via de e-mail een bevestiging van de afspraak.
 • GGD Haaglanden behandelt aanvragen binnen kantooruren zo snel mogelijk. Er wordt zoveel mogelijk binnen 24 uur getest.
 • GGD Haaglanden ontvangt de uitslag van de test binnen 48 uur van het laboratorium.
 • De indicerend GGD arts neemt bij een positieve testuitslag telefonisch contact op met de jeugdtrainer.
 • Bij een positieve testuitslag op COVID-19 start GGD Haaglanden een contactonderzoek.
 • Bij een negatieve testuitslag op COVID-19 stuurt GGD Haaglanden een mail aan de jeugdtrainer.

Testlocatie GGD Haaglanden

De testlocatie bevindt zich in de parkeergarage van het Van der Valk-hotel in Pijnacker-Nootdorp, aan de Gildeweg 1, 2632 BD te Nootdorp. Het is de bedoeling dat de jeugdtrainer indien mogelijk alleen en met de auto komt. Bij aankomst moet men zich legitimeren. Zonder legitimatie kan er geen test worden afgenomen. Vervolgens wordt de jeugdtrainer vanuit de auto bemonsterd en rijdt weer door.

Kijk voor meer informatie op de website van de GGD Haaglanden.

Met wie kan ik contact opnemen bij de gemeente?

Voor vragen over een sportaccommodatie kunt u contact opnemen met Sportverhuur via sportverhuur@denhaag.nl of (070) 353 72 52 (bereikbaar van 8.30 tot 20.00 uur).

Voor verenigingsadvies, ondersteuning en alle andere vragen, kunt u contact opnemen met Team Verenigingsondersteuning via sportsupport@denhaag.nl. Of neem direct contact op met uw sportconsulent.

Voor vragen of advies over het opstarten van sportactiviteiten volgens de coronamaatregelen, kunt u een e-mail sturen naar extrahulpsport@denhaag.nl.

Gepubliceerd: 10 mei 2020Laatste wijziging: 18 mei 2020