MBvO: cursus Functioneel trainen

In het kader van Meer Bewegen voor Ouderen (MBvO) wordt de cursus Functioneel trainen gegeven. Het doel van Functioneel trainen is om de zelfredzaamheid van ouderen te behouden en indien mogelijk te verbeteren.

Bedoeling is om zelfstandig wonende ouderen van ongeveer 70 jaar en ouder te trainen zodat dagelijkse handelingen zoals wassen, aankleden, boodschappen doen en andere huishoudelijke klusjes gemakkelijker verlopen. Daarnaast wordt ook getraind om:

  • het vallen te vermijden
  • het geheugen te versterken
  • de algehele conditie te verbeteren

Oefenen in dagelijkse praktijk

Functioneel trainen is een groepsprogramma. Centraal in het groepsprogramma staan die activiteiten waar u als oudere moeite mee heeft. De activiteiten worden zo veel mogelijk geoefend in de context (de situatie en omgeving) die voorkomen in uw dagelijks leven. Voorbeelden zijn:

  • traplopen
  • boodschappen doen
  • zich buitenshuis verplaatsen
  • opstaan vanuit een stoel of bed

Training van deze handelingen vergroot uw zelfredzaamheid en kwaliteit van leven.

Lesprogramma

De cursus Functioneel trainen bestaat uit 10 bijeenkomsten van elk 1,5 uur. Het lesprogramma:

  • In les 1 wordt bij de deelnemers een aantal testen afgenomen.
  • In les 2 tot en met les 8 staat het opbouwen van de algehele conditie centraal. Het belangrijkste thema gedurende de training is het ontwikkelen van de balans en het kunnen opstaan vanuit val c.q. kniezit.
  • In de laatste les worden dezelfde testen afgenomen als tijdens de eerste les om te zien of uw algehele conditie is verbeterd.

Na deze cursus volgt een persoonlijk beweegaanbod of wordt u doorverwezen naar het reguliere beweegaanbod voor ouderen.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de cursus Functioneel trainen, bijvoorbeeld waar u deze kunt volgen in Den Haag en hoe zich kunt aanmelden? Neem dan contact op met de Sport-info-lijn.

Gepubliceerd: 14 december 2017Laatste wijziging: 19 augustus 2020