Peuteropvang

Sinds 2018 valt de peuteropvang onder de Wet kinderopvang. Daarom gelden ook de regels van deze wet voor de peuteropvang. De peuteropvang is voor kinderen van 2,5 tot 4 jaar.

Alle ouders betalen hiervoor een inkomensafhankelijke bijdrage. U heeft recht op een bijdrage in de kosten. Alle werkende ouders kunnen kinderopvangtoeslag (KOT) aanvragen. Niet-werkende ouders hebben géén recht op KOT en krijgen een deel terug van de gemeente. Heeft u een Ooievaarspas? Dan is de peuteropvang gratis.

Peuteropvang in Den Haag

De peuteropvang in Den Haag bestaat uit reguliere peuteropvang en peuteropvang met voorschoolse educatie. Organisaties voor peuteropvang en een aantal organisaties voor kinderdagopvang bieden dit aan. Adressen voor deze organisaties vindt u op landelijkregisterkinderopvang.nl (zoek onder de gemeentenaam 's-Gravenhage).

Reguliere peuteropvang

Alle Haagse peuters mogen minstens 5 of 6 uur per week naar de peuteropvang. Het is belangrijk dat alle kinderen al vroeg beginnen met leren en ontdekken. De peuteropvang is hier een goede plek voor. Is uw kind tussen de 2,5 en 4 jaar oud? Dan mag uw kind 240 uur per jaar naar de peuteropvang. Dit is 5 of 6 uur per week:

 • 6 uur per week als uw kind 40 weken per jaar naar de peuteropvang gaat.
 • 5 uur per week als uw kind meer dan 40 weken per jaar naar de peuteropvang gaat.

Peuteropvang met voorschoolse educatie

Bij de peuteropvang met voorschoolse educatie (ve) krijgen peuters meer opvang om zich voor te bereiden op de basisschool. Daarbij is er extra aandacht voor uw kind.

Kinderen die naar de peuteropvang met ve gaan, mogen hier gratis 5 of 6 uur extra per week naar toe. In totaal kunnen zij dan 10 of 12 uur per week naar de peuteropvang met ve. Peuters mogen naar de voorschoolse educatie als ze via het Centrum Jeugd en Gezin (CJG) een indicatie hebben gekregen. Het CJG geeft alleen een indicatie als uw kind extra aandacht nodig heeft. Bijvoorbeeld bij een risico op een (taal)achterstand. Kijk op voor meer informatie op de website cjgdenhaag.nl.

Wilt u weten waar de peuteropvang met voorschoolse educatie bij u in de buurt is? Vraag dit na bij het CJG of een Servicepunt XL organisatie voor peuteropvang met ve bij u in de buurt.

    Uw kind aanmelden

    U meldt zelf uw kind aan bij de peuteropvang. Wilt u weten hoe u dit doet? Vraag dit aan de peuteropvang bij u in de buurt. Of bel naar het Centrum Jeugd en Gezin (CJG). Dit kan via het gratis telefoonnummer (0800) 285 40 70.

    Heeft uw kind een indicatie van het CJG? Dan meldt u uw kind aan bij een peuteropvang met ve.

    Kosten en toeslagen

    De Belastingdienst regelt de kinderopvangtoeslag

    Heeft u geen recht op kinderopvangtoeslag? De gemeente betaalt dan een deel. Zelf betaalt u ook een deel. Over het algemeen heeft u géén recht op kinderopvangtoeslag als:

    • beide ouders niet werken of studeren.
    • één van beide ouders werkt (alleenverdiener) of studeert.
    • u een alleenstaande ouder bent die niet werkt of niet studeert.

    U kunt dit zelf regelen bij de peuteropvang waar uw kind naar toe gaat. U moet een Inkomensverklaring opvragen bij de Belastingdienst. U geeft uw inkomensverklaring af aan uw peuteropvang. Uw peuteropvang regelt dan dat de gemeente meebetaalt. De hoogte van uw eigen bijdrage hangt af van 2 zaken:

    1. Van uw inkomen. Hoe meer u verdient, hoe meer u zelf betaalt. Met een laag inkomen heeft u een lage eigen bijdrage.
    2. Voor welke peuteropvang u kiest. Elke organisatie voor peuteropvang bepaalt namelijk zelf het uurtarief. Dit kan zijn het standaard tarief of hoger. De ene peuteropvang kan dus duurder zijn dan de andere.

    Gratis met Ooievaarspas

    U heeft recht op de Haagse Ooievaarspas als uw gezin minder verdient dan 130% van de bijstandsnorm. Heeft u voor uw kind een geldige Ooievaarspas? Dan is de peuteropvang in Den Haag gratis.

    • De gemeente betaalt de eigen bijdrage voor u.
    • De gemeente betaalt dit tot het standaard tarief peuteropvang.

    Bekijk hoe u een Ooievaarspas kunt aanvragen.

    Let op: Vraag bij uw peuteropvang na of u ook kinderopvangtoeslag moet aanvragen. Uw peuteropvang zoekt dit samen met u uit. Dit hangt namelijk af van uw situatie. Heeft u bijvoorbeeld een Ooievaarspas en werkt u als alleenstaande ouder? Of werken beide ouders? Dan hoeft u géén kinderopvangtoeslag aan te vragen.

    Waar vraagt u de gemeentelijke peutertoeslag aan?

    • U vraagt de peutertoeslag aan bij de organisatie voor peuteropvang waar uw kind naar toe gaat. De peuteropvang regelt verder dat de gemeente betaalt.
    • De peuteropvang kan u helpen bij het aanvragen van de peutertoeslag.

    Aanvragen kinderopvangtoeslag

    Wel recht op kinderopvangtoeslag? De Belastingdienst betaalt een deel en u betaalt een deel.

    Heeft u recht op kinderopvangtoeslag? Dan betaalt de Belastingdienst een deel van uw peuteropvang. U, of de peuteropvang, krijgt dan het bedrag van de Belastingdienst op de bankrekening.

    Over het algemeen heeft u wél recht op kinderopvangtoeslag als:

    • Beide ouders werken of studeren.
    • U een alleenstaande ouder bent die werkt of studeert.

    Op de website van de Belastingdienst vindt u informatie over de kinderopvangtoeslag. Uw peuteropvang of het Servicepunt XL kan u helpen met de aanvraag. U heeft recht op kinderopvangtoeslag als u voldoet aan alle voorwaarden.

     Indicatie CJG voor uw kind

     Met een CJG indicatie voor uw kind zijn de 5 of 6 extra uren peuteropvang met ve gratis. U moet dan de gemeentelijke peutertoeslag aanvragen. Soms kan het dus zijn dat u 2 toeslagen moet aanvragen. De kinderopvangtoeslag voor de eerste reguliere 5 of 6 uren en de peutertoeslag voor de extra 5 of 6 uren.

     Wie ontvangt de gemeentelijke peutertoeslag?

     • De gemeente betaalt een deel van de kosten peuteropvang. U krijgt zelf géén geld op uw bankrekening.
     • U ontvangt wel zelf de beschikking van de gemeente Den Haag over de peutertoeslag.
      Zie ook: Ooievaarspas aanvragen

      Gepubliceerd: 3 september 2019Laatste wijziging: 11 september 2019