Peuteropvang

Peuteropvang is opvang voor kinderen van 2,5 tot 4 jaar. Alle Haagse peuters mogen gemiddeld 8 uur naar de gewone peuteropvang. En gemiddeld 16 uur per week naar de peuteropvang met voorschoolse educatie (ve). Ouders betalen voor de peuteropvang een inkomensafhankelijke bijdrage. U heeft recht op een bijdrage in de kosten.

Alle werkende ouders kunnen kinderopvangtoeslag (KOT) aanvragen. Niet-werkende ouders hebben geen recht op KOT en krijgen een deel van de kosten terug van de gemeente. Heeft u een Ooievaarspas? Dan is de peuteropvang gratis.

Het is belangrijk dat alle kinderen al vroeg beginnen met leren te spelen en ontdekken. En ze spelen er met andere kinderen. Hoe meer uren een peuter naar de peuteropvang gaat, hoe beter dat is voor de ontwikkeling van het kind.

Peuteropvang in Den Haag

De peuteropvang in Den Haag bestaat uit reguliere peuteropvang en peuteropvang met voorschoolse educatie (ve). Organisaties voor peuteropvang en een aantal organisaties voor kinderdagopvang bieden dit aan. Adressen van deze organisaties vindt u in het Landelijk register kinderopvang. Kies bij Soort voorziening voor 'Kinderdagverblijf', kies bij gemeente voor 's-Gravenhage, en klik op Zoeken voor de resultaten. Daar ziet u ook of er voorschoolse educatie op deze peuteropvang wordt aangeboden.

  Peuteropvang met voorschoolse educatie

  Bij de peuteropvang met voorschoolse educatie (ve) krijgen peuters extra begeleiding om zich voor te bereiden op de basisschool. De medewerkers besteden extra aandacht aan taal. Ook leren zij de kinderen op een positieve manier om te gaan met andere kinderen en gevoelens van zichzelf en van anderen te begrijpen. Daar krijgen de medewerkers een speciale training voor.

  Peuters mogen naar de voorschoolse educatie als ze via het Centrum Jeugd en Gezin (CJG) een indicatie hebben gekregen. Het CJG geeft alleen een indicatie als uw kind extra aandacht nodig heeft. Bijvoorbeeld bij een risico op een (taal)achterstand. Kijk op voor meer informatie op cjg.denhaag.nl.

     Uw kind aanmelden

     U meldt zelf uw kind aan bij de peuteropvang. Wilt u weten hoe u dit doet? Vraag dit aan de peuteropvang bij u in de buurt. Of bel naar het Centrum Jeugd en Gezin (CJG). Dit kan via het telefoonnummer (070) 752 80 00.

     Heeft uw kind een indicatie van het CJG voor peuteropvang met voorschoolse educatie (ve)? Dan meldt u uw kind aan bij een peuteropvang met ve. Kijk in het Landelijk register kinderopvang voor een peuteropvang met ve bij u in de buurt. Kies bij Soort voorziening voor 'Kinderdagverblijf', kies bij gemeente voor 's-Gravenhage, en klik op Zoeken voor de resultaten. In het overzicht op het scherm kunt u dan zien bij welke peuteropvang er voorschoolse educatie wordt aangeboden. U kunt dit ook navragen bij het CJG of een Servicepunt XL.

     Kosten en toeslagen

     Wat u moet betalen en wat u aan kinderopvangtoeslag krijgt, is afhankelijk van uw situatie.

     • Als beide ouders werken, dan kunt u kinderopvangtoeslag aanvragen bij de Belastingdienst.

      Op de website van de Belastingdienst vindt u informatie over de kinderopvangtoeslag. Uw peuteropvang of het Servicepunt XL kan u helpen met de aanvraag. U heeft recht op kinderopvangtoeslag als u voldoet aan alle voorwaarden. Die staan ook op de website van de Belastingdienst.

      U kunt de KOT zelf regelen bij de peuteropvang waar uw kind naartoe gaat. U moet een inkomensverklaring opvragen bij de Belastingdienst. U geeft uw verklaring af aan uw peuteropvang. Uw peuteropvang regelt dan dat de gemeente meebetaalt. De hoogte van uw eigen bijdrage hangt af van:

      • Uw inkomen.
      • Voor welke peuteropvang u kiest. Elke organisatie voor peuteropvang bepaalt namelijk zelf het uurtarief. Dit kan zijn het standaardtarief of hoger. De ene peuteropvang kan dus duurder zijn dan de andere.
     • U kunt geen kinderopvangtoeslag aanvragen, maar u betaalt een deel en de gemeente betaalt een deel. Dat deel heet gemeentelijke peutertoeslag (GPT). U vraagt de peutertoeslag aan bij de organisatie voor peuteropvang waar uw kind naartoe gaat. De peuteropvang regelt verder dat de gemeente betaalt. De peuteropvang kan u helpen bij het aanvragen van de peutertoeslag. De gemeente betaalt een deel van de kosten aan de peuteropvang. U krijgt dus zelf geen geld op uw bankrekening. U ontvangt wel zelf de beschikking van de gemeente over de peutertoeslag.

     • U heeft recht op de Haagse Ooievaarspas als uw gezin minder verdient dan 130% van de bijstandsnorm. Heeft u voor uw kind een geldige Ooievaarspas? Dan is de peuteropvang in Den Haag gratis.

      Voor hoe u een Ooievaarspas kunt aanvragen, kijkt u op de pagina Ooievaarspas aanvragen.

      Vraag bij uw peuteropvang na of u ook kinderopvangtoeslag moet aanvragen. Dit hangt af van uw situatie. Uw peuteropvang zoekt dit samen met u uit.

        Indicatie CJG voor uw kind

        Met een CJG-indicatie voor peuteropvang met voorschoolse educatie (ve) zijn de extra uren peuteropvang met ve gratis. U moet dan de gemeentelijke peutertoeslag aanvragen. Soms kan het zijn dat u 2 toeslagen moet aanvragen: de kinderopvangtoeslag voor de 1e uren en de peutertoeslag voor de extra uren.

          Zie ook: Ooievaarspas aanvragen

          Gepubliceerd: 11 december 2019Laatste wijziging: 24 november 2021