Jeugdbeschermingstafel Den Haag

Zijn er al lange tijd zorgen over de ontwikkeling en veiligheid van uw kind? En wordt die situatie niet beter? Dan kan een hulpverlener u en uw gezin aanmelden voor een gesprek aan de Jeugdbeschermingstafel. De Jeugdbeschermingstafel is een samenwerking tussen gemeente Den Haag en de Raad voor de Kinderbescherming. Aan de Jeugdbeschermingstafel gaat u in gesprek met verschillende organisaties over de aanpak van het probleem.

Tijdens dit gesprek praat u met vaste deelnemers van de Jeugdbeschermingstafel. Wat gaat goed, waar zijn zorgen over en hoe moet het verder?

Deelnemers

U bent als ouder bij het gesprek en als het kan ook uw kind(eren) vanaf 12 jaar. U kunt een vriend of familielid vragen om u tijdens het gesprek te laten helpen.

De vaste deelnemers zijn:

  • de persoon die u heeft aangemeld voor het gesprek: bijvoorbeeld een medewerker van het Centrum Jeugd en Gezin (CJG), Veilig Thuis Haaglanden of een andere jeugdhulpverlener

  • een contactpersoon van de Raad voor de Kinderbescherming

  • een contactpersoon van een organisatie voor jeugdbescherming (bijvoorbeeld de William Schrikkergroep of Jeugdbescherming West)

  • een voorzitter die zich onafhankelijk opstelt (iemand die altijd denkt aan wat het beste is voor uw kind) leidt het gesprek. Een secretaris maakt het verslag.

Voorbereiding

De deelnemers aan de Jeugdbeschermingstafel krijgen een uitnodiging voor het gesprek. De hulpverlener die u heeft aangemeld geeft u van tevoren uitleg over het gesprek. Deze geeft uw kind(eren) ook uitleg als dit passend is bij de leeftijd. Zo kan iedereen zich goed voorbereiden op het gesprek.

Gesprek

De situatie van uw kind(eren) is het belangrijkste tijdens het gesprek. Wat gaat goed, waar zijn zorgen over en hoe moet het verder? De voorzitter legt uit waar het gesprek over gaat. De voorzitter zorgt ervoor dat alle deelnemers hun mening kunnen geven. Het overleg duurt 60 tot 90 minuten.

Besluit

De medewerker van de Raad voor de Kinderbescherming neemt aan de Jeugdbeschermingstafel een besluit. Er zijn 3 besluiten mogelijk:

  1. Besluit tot raadsonderzoek: de Raad voor de Kinderbescherming start zo snel mogelijk een onderzoek en bekijkt of een kinderbeschermingsmaatregel nodig is. Als dat zo is, dan adviseert de Raad aan de kinderrechter om een kinderbeschermingsmaatregel uit te spreken. De kinderrechter neemt een beslissing over dit advies.

  2. Besluit tot uitgesteld raadsonderzoek: Er zijn zorgen in het gezin, maar de verwachting is dat u als ouder(s) volledig verantwoordelijk kan blijven voor de (jeugd) hulpverlening aan uw kind(eren). Er komt een plan met afspraken. U en de hulpverlening moeten zich daaraan houden. De afspraken moeten binnen (maximaal) 6 maanden genoeg resultaat hebben. Als de zorgen om de opvoedsituatie te groot blijven, dan kan de Raad voor de Kinderbescherming alsnog een onderzoek starten.

  3. Besluit tot vrijwillig verder: u als ouder bepaalt welke (jeugd)hulp er wordt ingezet. De Raad voor de Kinderbescherming doet bij deze uitkomst geen onderzoek.

Wat is een kinderbeschermingsmaatregel?

De meest voorkomende kinderbeschermingsmaatregel is een ondertoezichtstelling. De rechter geeft u de opdracht om samen te werken met een jeugdbeschermer. Deze maatregel maakt dat u verplicht bent de aanwijzingen van de jeugdbeschermer op te volgen. U houdt hierbij uw ouderlijk gezag, maar u moet in overleg met de jeugdbeschermer zorgen voor een veilige opvoedsituatie. Dit betekent dat u niet meer alleen beslissingen mag nemen over uw kind(eren).

Afspraken

De deelnemers aan de Jeugdbeschermingstafel maken als dat kan (veiligheids)afspraken met elkaar. Na het gesprek krijgen alle deelnemers een korte samenvatting. U en als dat kan uw kind(eren) ook.

Opmerkingen, vragen of teleurstellingen

U kunt uw opmerkingen, vragen of teleurstelling altijd met de voorzitter van de Jeugdbeschermingstafel bespreken. Stuur voor opmerkingen of meer informatie over de Jeugdbeschermingstafel een e-mail naar jeugdbeschermingstafel@denhaag.nl.

Gepubliceerd: 5 juli 2023Laatste wijziging: 6 juli 2023