Verbinden van leefomgevingen met de brede buurtschool

Brede buurtscholen hebben een maatschappelijke functie: leerlingen de kans geven zich breed te ontwikkelen om later maximaal kansen te benutten. Ze helpen jongeren hun talenten te ontwikkelen op school, thuis en in hun woonomgeving.

De brede buurtschool zorgt voor het verbinden van deze leefomgevingen.

Binnen- en buitenschools leren

In de brede buurtschool draait alles om het ontwikkelen van kansen en talenten van de leerling. De brede buurtschool wil leerprestaties van leerlingen verbeteren en hun sociale competenties vergroten. Dit gebeurt door extra activiteiten aan te bieden bovenop het reguliere onderwijsprogramma. Zo voelt de leerling zich verbonden met de school en de omgeving.

Talenten ontwikkelen

Brede scholen stimuleren de ontwikkeling van talenten van hun leerlingen. Dat doen ze door verschillende combinaties van binnen- en buitenschools leren aan te bieden. De leerling staat centraal. Het aanbod bestaat bijvoorbeeld uit extra taal en wiskunde of huiswerkbegeleiding onder verantwoordelijkheid van de school. Er worden ook sportieve activiteiten en culturele activiteiten aangeboden.

Leergierige wijkbewoners

Brede buurtscholen kunnen hun kennis en ervaring inzetten door een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van leergierige wijkbewoners. Het kan dan gaan om eigen leerlingen, maar ook andere jongeren en zelfs volwassenen. Jongeren krijgen een extra impuls. Volwassenen vergroten hun kansen in de samenleving en op de arbeidsmarkt.

De school maakt hierbij deel uit van een netwerk in de wijk of het stadsdeel. Iedere lid van het netwerk brengt deskundigheid en middelen in. Hiermee kunnen activiteiten georganiseerd worden die zowel aansluiten bij de behoeften van inwoners van de wijk als ook bijdragen aan de ontwikkeling van leerlingen.

Veel scholen in Den Haag doen mee

Het Haagse voortgezet onderwijs wil een bredere, maatschappelijke rol oppakken. Sommige scholen bevinden zich nog in het stadium van visievorming, andere scholen zijn al concreet bezig of gaan beginnen.

Bekijk het overzicht van alle brede buurtscholen in het voortgezet onderwijs in Den Haag

  • Twitter: volg Brede Buurtschool Den Haag via @OnderwijsinDH en praat mee met #bbsdh

Gepubliceerd: 22 februari 2016Laatste wijziging: 11 september 2019