Brede buurtschool in het voortgezet onderwijs - 12 - 18 jaar

Voor kinderen die naar het voortgezet onderwijs gaan, zijn er allerlei activiteiten op verschillende scholen. Het aanbod bestaat bijvoorbeeld uit extra taal en wiskunde of huiswerkbegeleiding, maar ook sport en cultuur.

De gemeente ondersteunt en stimuleert scholen die brede buurtschool zijn of dit willen worden. Brede buurtscholen geven hun leerlingen de kans zich breed te ontwikkelen. Hiermee vergroten ze hun kansen voor later. Brede buurtscholen betrekken hierbij partijen uit de wijk en werken met hen samen. In veel gevallen openen zij ook hun deuren naar de buurt. In het Diamant College zit bijvoorbeeld een restaurant waar leerlingen in de keuken staan en bedienen. Andersom kan het leren van de leerling ook in de wijk plaatsvinden. Leerlingen van praktijkschool De Einder lopen bijvoorbeeld stage om de hoek, op de Haagse Markt. 

Zie ook Alle Brede buurtscholen in het voortgezet onderwijs op een rij

  Zomer- en weekendscholen

  Enkele scholen bieden in de zomer een educatief programma. Er wordt veel aandacht besteed aan de kernvakken Nederlands, Engels, wiskunde en rekenen. Maar er is ook ruimte voor ontspanning in de vorm van sportactiviteiten of creatieve lessen.

  Sommige scholen bieden de mogelijkheid om extra lessen te volgen op zaterdag. Er is voornamelijk aandacht voor de Nederlandse taal en wiskunde.

  Brede buurtschool in het voortgezet onderwijs
  Video in het Johan de Witt College op YouTube Den Haag Frontaal

  Verlengde schooldag activiteiten

  sportende kinderen

  De leerlingen op scholen met een verlengde schooldag kunnen gebruik maken van extra aanbod na schooltijd. Bijvoorbeeld sporten of culturele activiteiten. De scholen beslissen zelf wat er wordt gedaan. Alle scholen voor voortgezet onderwijs in Den Haag kunnen subsidie aanvragen voor de verlengde schooldag. De gemeente Den Haag vindt namelijk dat alle Haagse kinderen de kans moeten krijgen om hun talenten maximaal te ontwikkelen.

  Vraag op uw school welke activiteiten er worden aangeboden.

  Brede buurtschool

   Gepubliceerd: 22 februari 2016Laatste wijziging: 11 september 2019