Verkeerseducatie op basisscholen

De gemeente vindt het belangrijk dat kinderen veilig naar school kunnen fietsen. Daarom worden lessen, projecten en lesmateriaal gratis aangeboden aan basisscholen. Scholen kunnen ook een schoolzone aanvragen. Hiermee wordt het reizen naar school voor kinderen veiliger.

Alle onderstaande lessen en maatregelen kunt u aanvragen.

Verkeersparcours op het schoolplein

Haagse basisscholen kunnen op een schoolplein een verkeersparcours laten aanleggen. Met een handig verkeersbordensysteem kunnen kinderen op een veilige en speelse manier kennismaken met verschillende verkeerssituaties. Zo zijn ze voorbereid op het ‘echte’ verkeer buiten het schoolplein.

Het verkeersparcours is voor kinderen van de groepen 1 tot en met 8 van de basisschool. Jaarlijks kunnen 5 tot 6 Haagse basisscholen zich aanmelden voor een verkeersparcours. Meer dan 25 basisscholen in de stad hebben een verkeersplein.

Fietsprogramma

Een school met een verkeersplein kan zich ook aanmelden voor een fietsprogramma. Het fietsprogramma leert kinderen beter fietsen en is voor minimaal 2 jaar.

Kijk voor meer informatie op www.breedactief.nl.

Fietsles voor basisscholen (Veilig Leren Fietsen)

Het project Veilig Leren Fietsen is speciaal voor Haagse basisscholen. Kinderen leren (beter) fietsen en verbeteren ook hun fietsvaardigheid. Dit project is altijd gekoppeld aan het verkeersparcours. Twee keer per jaar krijgt een school die mee doet aan dit project een aanhangwagen gevuld met steppen, loopfietsen, fietsen en waveboards.

De fietslessen zijn een goede voorbereiding op het fietsexamen in groep 7. De lessen zijn voor kinderen van de groepen 1 tot en met 8 van de basisschool. Scholen die geïnteresseerd zijn, kunnen zich aanmelden voor 4 weken fietslessen per schooljaar. Gym- en groepsleerkrachten geven deze lessen met de bijgeleverde leerlijn 'Fietsen en Steppen'.

Kijk voor meer informatie op www.breedactief.nl.

Fietsbezit en fietsgebruik (fietscontrole)

Hierbij worden fietsen op school gecontroleerd en worden kleine mankementen meteen gerepareerd. Ook wordt gevraagd hoe vaak de kinderen hun fiets gebruiken om naar school te gaan. Kinderen (en hun ouders) die nog geen goede veilige fiets hebben, krijgen informatie over de aankoop- en subsidiemogelijkheden.

Veilig Leren Fietsen: Ouder-kind fietsen

Ouders die zelf niet (goed) kunnen fietsen, kunnen niet samen met hun kinderen veilig de weg op. Kinderen krijgen dan geen kans om goed te leren fietsen. Ouders en kinderen kunnen samen fietsles krijgen.

De school moet hiervoor een parcours hebben en meedoen aan de module 'fietsvaardig'. Ouders en kinderen starten elk in hun eigen groep. Als beide groepen genoeg geleerd hebben, krijgen de ouders en kinderen samen les. Uiteindelijk kunnen ouder en kind samen fietsen. De cursus wordt afgerond met een examen en certificaat.

Fietsexamen

Het fietsexamen is voor leerlingen uit groep 7 en als herkansing voor leerlingen uit groep 8. Tijdens het praktisch fietsexamen wordt gekeken of de leerling de verkeerskennis goed kan toepassen en veilig kan fietsen. Een wijkagent of leerkracht keurt de fiets voor het examen. Daarna fietsen de kinderen een route door de wijk van hun school of in het Zuiderpark.

Kijk voor meer informatie op www.halojobbing.nl.

Kinderen op de fiets tijdens het verkeersexamen

Dode Hoek les

Het is mogelijk om een vrachtwagen naar de school te laten komen voor de dode hoek les. Als eerste wordt in de klas naar een film over de gevaren van de dode hoek gekeken. Daarna kunnen de kinderen in de cabine en rond de vrachtwagen zien wat de dode hoek is.

Scholen kunnen gratis de vrachtwagen en rij-instructeur voor een ochtend, middag of hele dag aanvragen bij het Haags Centrum voor Onderwijsbegeleiding. Kijk voor meer informatie op www.hco.nl.

Oudercommunicatie: Kinderen Anders naar School (KANS)

Met deze lessen wordt aan ouders laten zien dat er andere manieren zijn om hun kinderen naar school te brengen. Als minder ouders hun kinderen halen en brengen met de auto, wordt het verkeersbeeld rond de school rustiger. Dit is veiliger voor kinderen die zelf lopend of fietsend naar school komen. Ouder leren dat het belangrijk is om hun kinderen klaar te maken voor zelfstandig reizen in het verkeer. Scholen die meedoen aan dit programma krijgen de kalender met een draaiboek met bruikbare artikelen en projecten en de dvd 'Kinderen hebben eigen spelregels'.

Verkeersbrigadiers

Om oversteekplaatsen veiliger te maken, kan een verkeersbrigade worden opgericht . Scholen die dit willen, moeten ouders voor vinden voor de oversteekplaats. Dit kan samen met leerlingen van groep 7 en/of 8. De politie Haaglanden leidt de ouders op tot brigadier. De scholen kunnen in overleg met de gemeente 2 jassen, 2 borden, 2 hesjes en voor elke brigadier een fluit kopen.

Verkeersbrigadiers helpen kinderen bij het oversteken
Verkeersbrigadiers helpen kinderen bij het oversteken

School op SEEF: de Verkeersleerkracht

Scholen die aan de slag willen met theoretische en praktische verkeerseducatie kunnen hulp krijgen van een verkeersleerkracht. In 3 jaar wordt de school op weg geholpen bij het organiseren en geven van het praktisch verkeersonderwijs, het betrekken van ouders bij de verkeersveiligheid en het verwerken van verkeerseducatie in het schoolplan.

De verkeersleerkracht heeft verschillende rollen: van het geven van de praktijklessen (oversteken/fietsen), het opzetten van een netwerk van mensen, het organiseren van projecten om en binnen de school, tot het samen met de school opstellen van een verkeers-educatieplan. Met dit plan kan de school na vertrek van de verkeersleerkracht zelf (met hulp van ouders) de praktische verkeerslessen overnemen en blijven werken aan een verkeersveilige schoolomgeving.

Verkeerskalender

De verkeerskalender wordt via de website van School op SEEF aangeboden aan alle basisscholen voor onderbouwgroepen. De kalender heeft iedere maand een ander verkeersthema. Met behulp van vertelplaten, liedjes en opdrachten kan de leraar verkeer via het digibord met de kinderen bespreken.

Schoolbrengdag

Tijdens de Europese Mobiliteitsweek organiseert de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) jaarlijks de Schoolbrengdag. Tijdens het halen en brengen van kinderen is het altijd erg druk en gevaarlijk. Er ontstaan opstoppingen en het oversteken wordt voor de kinderen onoverzichtelijk. Door de kinderen lopend of met de fiets naar school te brengen, helpen ouders zelf mee aan een rustigere en veiligere schoolomgeving. Bovendien leren kinderen zo hoe ze veilig aan het verkeer kunnen deelnemen. Ook is het een goede manier om wat extra te bewegen.

Contact over verkeerseducatie

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden voor verkeerseducatie op de basisschool? Stuur dan een e-mail naar verkeerseducatie@denhaag.nl.

Schoolzones

Scholen kunnen een aanvraag doen voor een schoolzone. De gemeente heeft een standaard schoolzone inrichting gemaakt. Deze schoolzone kan worden aangegeven met borden en op het wegdek. Hierdoor zien weggebruikers duidelijk dat ze bij een basisschool in de buurt zijn. Zij kunnen rekening houden met overstekende kinderen. Als het nodig is, worden in overleg met de school meer verkeersmaatregelen genomen zoals een voetgangersoversteekplaats, een speciale uitstapzone of antiparkeerpaaltjes op de stoepen.

Vragen over schoolzones of er een aanvragen? Stuur een e-mail naar verkeer@denhaag.nl.

Gepubliceerd: 29 augustus 2017Laatste wijziging: 11 september 2019