Universiteit in de wijk biedt extra kansen aan scholieren

Steeds meer talentvolle scholieren van Haagse basisscholen pakken de extra onderwijskans die Den Haag biedt. Deze leerlingen gaan vrijwillig op zaterdag een paar uur naar school.

De lessen zijn een aanvulling op het reguliere onderwijsaanbod. Competenties als samenwerken, oplossingsgericht denken, creativiteit en motivatie staan centraal in het extra lesprogramma.
Verder staan er ook bezoeken aan hogescholen en universiteiten of andere interessante bezienswaardigheden op het programma. Zo brachten leerlingen van Schilderswijk University op uitnodiging van toenmalig directeur Wim Pijbes een bezoek aan het Rijksmuseum.

Wethouder Ingrid van Engelshoven:

‘We moeten oog hebben voor het talent van ieder Haags kind. Initiatieven als Schilderswijk- en Escamp University en de pas geopende Transvaal Universiteit wijzen op academisch onderwijs voor kinderen voor wie dat een onbekende wereld is. Het maakt de weg vrij voor ontwikkeling van hun talent.’
Scholier van universiteit in de wijk (foto: Martijn Beekman)
Scholier van universiteit in de wijk (foto: Martijn Beekman)

Groeiende vraag, meer mogelijkheden

Eind 2014 is vanuit Stichting Brede Buurtschool de Schilderswijk University opgericht. In 2015 is deze weekendschool van start gegaan met 30 leerlingen. Het jaar daarop begon Escamp University, waar inmiddels 55 kinderen les en begeleiding krijgen. Daarnaast is begin oktober 2016 met Transvaal Universiteit een soortgelijk initiatief gestart. Hier zijn 16 leerlingen aan de slag gegaan. Met gemeentelijke subsidie zijn deze initiatieven mogelijk gemaakt en kunnen kinderen uit achterstandswijken hun talenten ontwikkelen.

‘Kinderen uit achterstandsbuurten kennen vaak niemand met een academische opleiding. Velen weten niet eens wat de universiteit is,'

zegt Michael Krul, directeur van Stichting Brede Buurtschool.

‘Met dit initiatief willen we hun blik verruimen. Wie weet willen ze dan zelf ook ooit naar de universiteit.'

Kinderen uit groep 6, 7 en 8 krijgen elke zaterdag 3 uur les in onder meer kunst, filosofie en politicologie bij Escamp University.

'De beste leerlingen van de Peters Dondersschool, de Zuidwester en de Erasmusschool krijgen een extra programma,'

vertelt Maurice Keane, directeur van de Erasmusschool.

'Die kinderen willen we extra uitdagen.'

De Transvaal Universiteit is een gezamenlijk initiatief van basisschool Het Galjoen en Buurthuis Boerenplein. Volgens coördinator Fonda Sahla wil de Transvaal Universiteit de talenten en vaardigheden van de kinderen uit Transvaal vergroten en hen zo voorbereiden op het burgerschap.

'We willen de wereld van deze kinderen vergroten,'

aldus Sahla.

Scholieren universiteit in de buurt gefotografeerd door hun ouders (foto: Martijn Beekman)
Scholieren universiteit in de buurt gefotografeerd door hun ouders (foto: Martijn Beekman)

Inspiratie uit Amerika

De inspiratie voor deze initiatieven kwam uit New York. Op initiatief van onderwijswethouder Van Engelshoven bezocht een delegatie uit het Haagse onderwijs een basisschool in de South Bronx. Schoolleider Ronald Gonsalez groeide op in de kansarme wijk, maar rondde toch een universitaire opleiding af. Het motiveerde hem om terug te gaan naar de South Bronx om kinderen te stimuleren door te leren. Wethouder Ingrid van Engelshoven:

'Die inzet en motivatie…Ons hart ging daar open. Dit is wat we in Den Haag ook wilden. Gemeenten en scholen samen. En dat is wat we inmiddels in 3 wijken hebben gerealiseerd.’

Gepubliceerd: 25 oktober 2016Laatste wijziging: 29 mei 2017