Speciaal onderwijs

Leerlingen met een handicap, ernstige gedragsproblemen of psychische stoornis hebben extra begeleiding en ondersteuning nodig op school.

In het kort zijn er voor deze leerlingen 2 opties:

  • Onderwijs volgen op een reguliere school.
  • Onderwijs volgen op een school voor speciaal onderwijs.

Binnen de regionale samenwerkingsverbanden voor Passend Onderwijs wordt afgesproken of een leerling wordt doorverwezen naar speciaal onderwijs.

Vormen speciaal onderwijs

Er zijn scholen voor speciaal onderwijs binnen het basisonderwijs én het voortgezet onderwijs. Er zijn verschillende vormen van speciaal onderwijs op basis van de beperking van de leerlingen:

  • Cluster 1: blinde, slechtziende kinderen
  • Cluster 2: dove, slechthorende kinderen
  • Cluster 3: gehandicapte en langdurig zieke kinderen
  • Cluster 4: kinderen met stoornissen en gedragsproblemen

Meer informatie over deze clusters vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Scholen voor speciaal onderwijs in Den Haag

In de Digitale Scholenwijzer vindt u alle scholen voor speciaal onderwijs in Den Haag.


Gepubliceerd: 2 oktober 2015Laatste wijziging: 29 mei 2017