Schoolvakanties

Bekijk wanneer uw kind schoolvakantie heeft. Het ministerie van Onderwijs stelt de data voor de zomervakantie vast. De schoolbesturen maken afspraken over de overige vakantiedagen.

Hieronder vindt u het overzicht van de schoolvakanties voor de scholen in Den Haag. Elke schoolvakantie, behalve de zomervakantie, is besloten in een overleg van vertegenwoordigers van de besturen van de Haagse scholen. Daarom kan het overzicht afwijken van de landelijke vakantieregeling voor regio Midden.

Vakantieregeling basisscholen (PO) en middelbare scholen (VO)

De Haagse schoolbesturen hebben een vakantieregeling afgesproken voor de komende 2 schooljaren. Deze data vindt u in onderstaande tabel.

schooljaar 2019-2020
Prinsjesdag (alleen in Den Haag) 17 september 2019
Herfstvakantie 21 tot en met 25 oktober 2019
Kerstvakantie 23 december 2019 tot en met 3 januari 2020
Voorjaarsvakantie 24 tot en met 28 februari 2020
Goede Vrijdag 10 april 2020
Tweede Paasdag 13 april 2020
Koningsdag 27 april 2020
Bevrijdingsdag 5 mei 2020
Meivakantie 27 april tot en met 1 mei (voor VO) en 27 april tot en met 8 mei 2020 (voor PO)
Hemelvaart 21 mei 2020
Dag na Hemelvaart 22 mei 2020 (alleen PO)
Tweede Pinksterdag 1 juni 2020
Zomervakantie 20 juli tot en met 28 augustus 2020

Alle middelbare scholen hebben daarnaast nog 5 vrije dagen. Veel scholen zetten die dagen deels in om van de meivakantie 2 weken te maken.

Meivakantie

De meivakantie heeft 1 verplichte week. Deze is voor het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs gelijk. In 2019-2020 zullen het basis- en het voortgezet onderwijs waarschijnlijk niet dezelfde 2e week meivakantie hebben. Dat komt door het volgende:

  • Het basisonderwijs zet de 2e week achter de verplichte week in. Want als de 2e week vóór de verplichte week ingezet wordt, duurt de periode tussen de mei- en de zomervakantie voor basisschoolleerlingen te lang.

  • Het voortgezet onderwijs kan de 2e week meivakantie niet na de verplichte week inzetten. Omdat in die week de eindexamens beginnen.

Informeer altijd bij de school wanneer uw kind schoolvakantie heeft.

Meer informatie over de landelijke vakantieregeling is te vinden op de website van het ministerie van Onderwijs.  

Gepubliceerd: 15 december 2016Laatste wijziging: 15 oktober 2019