Schoolvakanties

Bekijk wanneer uw kind schoolvakantie heeft. Het ministerie van Onderwijs stelt de data voor de zomervakantie vast. De schoolbesturen maken afspraken over de overige vakantiedagen.

Hieronder vindt u het overzicht van de schoolvakanties voor de scholen in Den Haag. Elke schoolvakantie, behalve de zomervakantie, is besloten in een overleg van vertegenwoordigers van de besturen van de Haagse scholen. Daarom kan het overzicht afwijken van de landelijke vakantieregeling voor regio Midden.

Vakantieregeling basisscholen (PO) en middelbare scholen (VO)

De Haagse schoolbesturen hebben een vakantieregeling afgesproken voor dit schooljaar. Deze data vindt u in onderstaande tabel.

schooljaar 2020-2021
Prinsjesdag (alleen in Den Haag) 21 september 2020
Herfstvakantie 18 tot en met 22 oktober 2020
Kerstvakantie 20 december 2020 tot en met 3 januari 2021
Voorjaarsvakantie 22 tot en met 26 februari 2021
Goede Vrijdag 2 april 2021
Tweede Paasdag 5 april 2021
Koningsdag 27 april 2021
Bevrijdingsdag 5 mei 2021
Meivakantie 3 mei tot en met 7 mei (voor VO) 2021 (voor PO)
Hemelvaart 13 mei 2021
Dag na Hemelvaart 14 mei 2021 (alleen PO)
Tweede Pinksterdag 24 mei 2021
Zomervakantie 19 juli tot en met 27 augustus 2021

Alle middelbare scholen hebben daarnaast nog 5 vrije dagen. Veel scholen zetten die dagen deels in om van de meivakantie 2 weken te maken.

Meivakantie

De meivakantie heeft 1 verplichte week. Deze is voor het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs gelijk. In 2020-2021 zullen het basis- en het voortgezet onderwijs waarschijnlijk niet dezelfde 2e week meivakantie hebben. Dat komt door het volgende:

  • Het basisonderwijs zet de 2e week achter de verplichte week in. Want als de 2e week vóór de verplichte week ingezet wordt, duurt de periode tussen de mei- en de zomervakantie voor basisschoolleerlingen te lang.

Informeer altijd bij de school wanneer uw kind schoolvakantie heeft.

Meer informatie over de landelijke vakantieregeling is te vinden op de website van het ministerie van Onderwijs.  

Gepubliceerd: 15 december 2016Laatste wijziging: 12 januari 2021