Schakelklas, ook voor uw kind?

Heeft uw kind moeite met de Nederlandse taal? Dan kan hij of zij misschien naar de schakelklas. De schakelklas is een klas op de basisschool waar taal extra aandacht krijgt.

Zo'n 55 basisscholen in Den Haag hebben een schakelklas. In de schakelklas leren kinderen in een kleine groep beter Nederlands. Na 1 jaar gaan ze weer terug naar een gewone groep van de school.

Kinderen die de Nederlandse taal niet goed begrijpen, snappen niet goed wat de leraar vertelt. Ze vinden het vaak moeilijk om de schoolboeken te begrijpen. Of om zelf een verhaal te vertellen. Daarom kunnen ze de lessen niet goed volgen. Dat is jammer, want vaak kunnen ze wel goed leren.

Naar de schakelklas

Een kind dat de Nederlandse taal moeilijk vindt, maar bijvoorbeeld wel goed kan rekenen, kan naar de schakelklas. U beslist altijd samen met de school of uw kind naar de schakelklas gaat.

Onderwijsprogramma

In de schakelklas volgt uw kind een jaar in een kleinere groep een onderwijsprogramma waarbij extra veel aandacht is voor taal. Er is bijvoorbeeld meer aandacht voor het lezen van teksten, voor het uitbreiden van de woordenschat en voor spelling en grammatica. Ook is er ruimte om de luister- en spreekvaardigheden meer te oefenen.

Er zijn verschillende soorten schakelklassen. Op sommige scholen volgt een kind de hele dag onderwijs in de schakelklas, op andere scholen is dit een deel van de dag of alleen na schooltijd.

Na het schakeljaar

Net als alle andere schooljaren, gaat uw kind na de schakelklas over naar de volgende groep als de resultaten voldoende zijn. De leerkracht houdt u hiervan op de hoogte.

Help uw kind

Kinderen leren niet alleen op school. Ze leren ook thuis veel. U kunt uw kind helpen Nederlands te leren. U kunt samen naar Nederlandse televisieprogramma’s kijken. Bijvoorbeeld naar het Klokhuis of het Jeugdjournaal. U kunt ook samen Nederlandse boeken bekijken en lezen. Vraag aan de leraar hoe het gaat met uw kind. Hij of zij kan u vertellen wat u thuis nog meer kan doen.  

Niet elke basisschool heeft een schakelklas. U kunt op de basisschool van uw kind om meer informatie vragen.

Kopklas

Kan uw kind na groep 8 naar het vmbo-t, havo of vwo? Maar krijgt uw kind dit advies niet omdat het moeite heeft met de Nederlandse taal? Dan kan uw kind misschien naar de kopklas, een speciale schakelklas. Lees meer over de kopklas bij Een hoger schooladvies door de kopklas.

Brede Buurtschool

Kijk voor meer informatie op de startpagina van de Brede Buurtschool.

Brede Buurtschool

Kijk voor meer informatie op de startpagina van de Brede Buurtschool.

Twitter

Volg Brede Buurtschool Den Haag via @OnderwijsinDH en praat mee met #bbsdh.

Gepubliceerd: 19 februari 2013Laatste wijziging: 28 april 2017