Ouderbijdrage

Scholen bieden vaak extra activiteiten aan naast het gewone lesprogramma. Bijvoorbeeld het sinterklaasfeest of de kerstviering, een schoolreisje, zwemlessen of extra lesmateriaal. Voor deze uitgaven mag de school aan ouders een financiële bijdrage vragen, de ouderbijdrage.

De ouderbijdrage is altijd vrijwillig, dit moet duidelijk in de schoolgids vermeld staan.

Hoe hoog de ouderbijdrage is waaraan het geld wordt uitgegeven, bepaalt de school zelf. De medezeggenschapsraad moet hier toestemming voor geven.

Vrijwillig of verplicht?

Wilt u of kunt u de ouderbijdrage niet betalen? Dan mag uw kind toch deelnemen als het gaat om een verplichte activiteit. Een verplichte activiteit is onderdeel van het lesprogramma.

Betreft het een extra activiteit die niet verplicht is? Dan mag de school uw kind weigeren voor deze activiteit. De school moet dan wel zorgen voor opvang van uw kind. Dit moet in de schoolgids vermeld staan.

Kunt u de ouderbijdrage niet betalen? Veel scholen bieden een kortingsregeling of een kwijtscheldingsregeling. Vraag naar de mogelijkheden op de school van uw kind.

Lees meer over de ouderbijdrage op de website van de Onderwijsinspectie.

Ouderbijdrage in het mbo, hbo of universiteit

Informatie over de ouderbijdrage in het mbo, hbo of universiteit vindt u op de website van Duo (Dienst Uitvoering Onderwijs, onderdeel van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap).

Onderwijs in Den Haag

Lees meer over onderwijs in Den Haag op Onderwijs.

Gepubliceerd: 7 november 2014Laatste wijziging: 8 maart 2021