Maatregelen tegen ongeoorloofd verzuim

Kinderen vanaf 5 jaar moeten verplicht naar school. De afdeling Leerplicht van de dienst Onderwijs, Cultuur & Welzijn zorgt ervoor dat iedereen zich aan de Leerplichtwet houdt.

Bij de aanpak van ongeoorloofd verzuim werkt de afdeling Leerplicht samen met verschillende partijen.

Halt

Jongeren van 12 tot 17 jaar die ongeoorloofd hebben verzuimd, kunnen kiezen: naar justitie of naar Halt. Via Halt kunnen zij hun fout goedmaken zonder dat zij een strafblad krijgen. Dit heet 'Halt-afdoening'. Voor de inhoud en duur van deze Halt-afdoening gelden landelijke, door het Openbaar Ministerie vastgestelde regels.

De Halt-afdoening heeft een hoog slagingspercentage: ruim 90% van de jongeren sluit de Halt-afdoening succesvol af. Voor een geslaagde Halt-afdoening is het nodig dat:

  • de jongere en zijn ouders of verzorgers instemmen met deelname
  • de jongere de gemaakte afspraken volledig nakomt
  • er geen sprake is van ernstige, achterliggende problematiek.

Kijk voor meer informatie op de website van Halt.

Justitie

Als een leerling na gesprekken, overreding of dwang nog steeds niet naar school gaat, maakt de leerplichtambtenaar proces-verbaal op. Dit proces-verbaal wordt naar de Officier van Justitie gestuurd. De Raad voor de Kinderbescherming krijgt een kopie. De Raad voor de Kinderbescherming roept de jongere en zijn of haar ouders of verzorgers op en doet nader onderzoek. De zitting wordt voorgezeten door de kantonrechter. De kantonrechter kan verschillende straffen opleggen:

  • een taakstraf (werkstraf, leerstraf of een combinatie van beide)
  • een boete
    Zie ook De Leerplichtwet

    Gepubliceerd: 27 december 2017Laatste wijziging: 9 september 2020