Klachten leerlingenvervoer

Bent u niet tevreden over de uitvoering van het leerlingenvervoer van uw kind? Dan kunt u een klacht indienen.

Het beheer van leerlingenvervoer wordt namens de gemeente Den Haag uitgevoerd door Trafficon. Heeft u een klacht? Dien uw klacht in bij Trafficon:

Vermeld bij uw klacht de volgende gegevens:

  • uw naam
  • naam chauffeur/begeleider
  • naam en geboortedatum van uw kind
  • aard en inhoud klacht
  • datum en tijdstip rit
  • naam school/bestemming

Antwoord van de vervoerder

Trafficon meldt de klacht bij de vervoerder. De vervoerder onderzoekt de klacht en stuurt u binnen 10 werkdagen een antwoordbrief. Voordat de brief verzonden wordt, beoordeelt Trafficon de reactie van de vervoerder. Bent u niet tevreden over het antwoord van de vervoerder? Dan kunt u dit aangeven bij Trafficon.

Incidenten tijdens het vervoer

Incidenten tijdens het vervoer worden binnen 2 uur na het incident door de vervoerder aan Trafficon gemeld. Wanneer sprake is van een ongeval worden bovendien de ouders en/of verzorgers van de leerling(en) direct na het ongeval door de vervoerder op de hoogte gesteld. Trafficon informeert de gemeente direct.

Termijn indienen klacht

Een klacht dient binnen 3 weken na de bestelde en/of verreden rit te worden ingediend bij Trafficon. Klachten die niet binnen deze termijn zijn ingediend, worden niet in behandeling genomen.

Meer informatie

Meer informatie over leerlingenvervoer in Den Haag en de spelregels vindt u op de website van Trafficon.

Gepubliceerd: 9 augustus 2016Laatste wijziging: 8 september 2017