Haagse Methode voor cultuur op school

Ieder kind in Den Haag moet in zijn schooltijd kennismaken met cultuur. Niet alleen om kunst te zien en te beleven, maar ook omdat cultuureducatie bijdraagt aan leerprestaties en ontwikkeling.

De gemeente Den Haag presenteert het Deltaplan Cultuureducatie om dit mogelijk te maken. Cultuuronderwijs wordt een vast onderdeel van het schoolprogramma voor de kinderen op de basisschool en in de eerste jaren van het voortgezet onderwijs. De scholen moeten hiervoor plannen ontwikkelen: wat gaan zij doen aan cultuuronderwijs en welke verbindingen leggen zij hierbij met andere vakken? De scholen en cultuurinstellingen krijgen hulp van de cultuurcoaches van Cultuurschakel, een organisatie die scholen en culturele instellingen ondersteunt op het gebied van cultuuronderwijs.

De scholen aan zet

Samen met de scholen denken zij mee over hoe kinderen kennis kunnen maken met cultuur. Dat kan per school verschillen. Waar staat de school? Wat voor kinderen zitten erop? Welke andere ambities heeft de school? Het is allemaal belangrijk om te bepalen wat het best bij de school past. Is dit muziekles door het Residentie Orkest? Of kan een beeldhouwer of pottenbakker naar de school komen? Of legt de school juist het accent op theaterbezoek? Uiteindelijk bepaalt de school wat het beste aansluit op het onderwijsprogramma.

Meer dan vroeger moeten culturele instellingen en andere aanbieders van cultuuronderwijs hun aanbod afstemmen op de vraag van de scholen. De cultuurcoaches van CultuurSchakel kunnen hierbij advies geven.

Rol van de gemeente

De gemeente maakt met scholen afspraken over de kwaliteit en aandacht voor cultuuronderwijs. Scholen krijgen hier extra geld voor. Ook met door de gemeente gesubsidieerde culturele instellingen zijn afspraken gemaakt. Samen zijn zij verantwoordelijk voor een onderwijsaanbod, dat aansluit bij de vraag van scholen. De Haagse Methode staat beschreven in het ‘Deltaplan Cultuureducatie’. Hierin komen de rollen van scholen, gemeente, cultuurinstellingen en Cultuurschakel uitgebreid aan bod.

De Haagse Methode in de praktijk

Een voorbeeld van de Haagse Methode in praktijk is de video van leerlingen van de Liduina school met leden van rap-groep de Kernkoppen. Rappers van rap-groep Kernkoppen kwamen langs op school om les te geven. Dansers van de Dutch Don’t Dance Division leerden de kinderen er passende bewegingen bij.

Video kick-off op Liduina school (YouTube gemeente)

Gepubliceerd: 18 februari 2016Laatste wijziging: 28 april 2017