Haagse Educatieve Agenda 2022-2026: Ontwikkel kansen in Den Haag

De gemeente, schoolbesturen, kindeopvang en andere organisaties in de stad hebben samen een plan voor het onderwijs gemaakt, de Haagse Educatieve Agenda 2022-2026. Hierin staan 4 ambities over het onderwijs in Den Haag voor de komende 4 jaar.

Voldoende onderwijspersoneel en kansengelijkheid zijn de komende 4 jaar de belangrijkste doelen voor het Haagse onderwijs.

In de Haagse Educatieve Agenda 2022-2026 kunt u lezen hoe het onderwijs in Den Haag de komende 4 jaar verbeterd wordt. Het gaat om al het onderwijs:

  • jonge kinderen op de peuteropvang en de basisschool,
  • leerlingen op de middelbare school,
  • studenten op de hogeschool of de universiteit en
  • volwassenen die onderwijs volgen.

De Haagse Educatieve Agenda is een visiedocument. Per jaar worden de ambities uitgewerkt in een jaarplan, waarin plaats is voor inspelen op de actuele situatie.

4 Ambities

In de agenda staan de ambities voor de komende 4 jaar:

  1. Voldoende onderwijsprofessionals met een diploma die veel weten
  2. Prima leer- en ontwikkelomvang
  3. Goede hulp en een geschikte plek voor alle kinderen en jongeren
  4. Onderwijs dat meehelpt aan de brede welvaart van Hagenaars

Lees de Haagse Educatieve Agenda 2022-2026 (RIS311077).

Zie ook: www.denhaag.nl/onderwijs

Gepubliceerd: 24 mei 2018Laatste wijziging: 29 mei 2023