Coronavirus: onderwijs en kinderopvang

Het voortgezet onderwijs is vanaf 2 juni weer open en de basisscholen en buitenschoolse opvang zijn vanaf 8 juni volledig open. Om dit in goede banen te leiden geven we elkaar voldoende ruimte onderweg, in en rondom de school. Scholen regelen alles in school. De gemeente regelt dat iedereen zo veilig mogelijk naar school kan gaan.

De algemene regels zijn:

 • Leerlingen, studenten en onderwijs personeel met klachten blijven thuis.
 • Leerlingen en onderwijspersoneel basisonderwijs en voortgezet (speciaal) onderwijs kunnen getest worden.
 • Leerlingen komen zoveel mogelijk met eigen vervoer (fiets of lopend) naar school.
 • Onderwijspersoneel, leerlingen en studenten beperken het reizen met het openbaar vervoer en vermijden de spits.

Basisscholen en BSO

Het primair onderwijs en buitenschoolse opvang (BSO) zijn weer vanaf 8 juni volledig open. Ouders kunnen dan weer gebruikmaken van de normale dagen volgens hun contract.  

Lees meer over het opengaan van scholen en kinderopvang op de website van de Rijksoverheid:

Voortgezet onderwijs

Op 2 juni zijn de scholen opengegaan. Leerlingen en leraren houden 1,5 meter afstand. Niet alle jongeren gaan tegelijk naar school.

Verkeersmaatregelen rondom basisscholen

Elke buurt, elke wijk is anders. Scholen in Den Haag liggen soms aan drukke wegen of in smalle straten. In sommige smalle straten is het daarom nodig om maatregelen te treffen om de situatie rond de school veilig en overzichtelijk te houden. Zo zijn er smalle straten waar parkeerplekken tijdelijk zijn opgeheven om meer ruimte te maken op de stoep. En er zijn straten die tijdens de breng- en haaltijden van de kinderen tijdelijk worden afgezet. Deze maatregelen zijn nodig om de kinderen, de ouders en het personeel veilig van en naar school te laten komen.

Richtlijnen

Algemeen: Houd 1,5 meter afstand. Ga lopend of met de fiets.

 • Volwassenen: houd 1,5 meter afstand. Blijf als ouder zoveel mogelijk thuis, zeker als uw kind zelfstandig naar school kan. Worden kinderen gebracht? Laat ouders dan ook kinderen uit de buurt meenemen.
 • Ga lopen of fietsen want dat neemt de minste ruimte in.
 • Houd er rekening mee dat bij school vaak weinig ruimte is om fietsen te stallen en daarmee 1,5 meter afstand te houden. Ga daarom lopen als dat kan.
 • Als veel mensen tegelijk gaan fietsen, wordt het in de wijk te druk om 1,5 meter afstand te houden. Ga daarom lopen als dat kan.
 • Loop en fiets achter elkaar, blijf aan de rechterkant van de straat.
 • Mijd drukke routes zodat afstand houden mogelijk blijft.
 • Laat kinderen die dat kunnen het laatste stukje alleen lopen (of fietsen). Zo komen er zo min mogelijk volwassenen in de straat.
 • Help kinderen veilig de straat oversteken en zet ze op de hoek af.

En voor mensen die in de buurt van een school wonen en/of werken: probeer rond de breng- en haaltijden van de kinderen binnen te blijven zodat het niet nog drukker wordt in de omgeving.

Poster Samen veilig naar school (PDF, 1,9 MB)
Informatiekaart Samen veilig naar school (PDF, 70,9 kB)

Verkeersmaatregelen rondom voortgezet onderwijs

Het voortgezet onderwijs is vanaf 2 juni weer gestart. Rondom deze scholen zijn geen verkeersmaatregelen nodig. Want de meeste kinderen komen zelfstandig naar school en dan meestal met de fiets. Het openbaar vervoer is vooral voor noodzakelijke reizen. Op 40 kruispunten krijgen fietsers en voetgangers vaker groen licht. Zo wordt het niet te druk op de routes naar werk en school.

Speciaal onderwijs en leerlingenvervoer

Scholen in het speciaal (basis)onderwijs zijn sinds 11 mei volledig open. Ook gaan alle leerlingen van het voortgezet speciaal onderwijs weer naar school. Ook hier geldt dat alle leerlingen en onderwijspersoneel 1,5 meter afstand aanhouden. Daarom geldt deze afstand zoveel als mogelijk.

Leerlingen uit het speciaal basisonderwijs en speciaal voortgezet onderwijs kunnen gezamenlijk worden vervoerd vanaf 2 juni. De leerlingen in de vso-leeftijd dragen een niet-medisch mondkapje voor de heen- en terugreis. Leerlingen in het speciaal basisonderwijs hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te bewaren (ook niet in het busje). Afstand houden tot de chauffeur is in veel gevallen niet mogelijk. Het RIVM adviseert daarbij dezelfde lijn aan te houden als bij de leraren: niet al het contact kan voorkomen worden. Om die reden is de kans dat ze het doorgeven aan een volwassene ook klein.

Lees meer over de maatregelen in het vervoer in het sectorprotocol leerlingen en kinderopvang op de website van Trafficon of uw vervoerder RMC/Noot Personenvervoer. U kunt dan op uw gemak de noodzakelijke richtlijnen van het leerlingenvervoer nalezen. Lees meer over leerlingenvervoer.

Testen GGD Haaglanden

Vanaf 1 juni kan iedereen zich door de GGD laten testen bij milde gezondheidsklachten. Personeel van onderwijs, kinderopvang en chauffeurs van leerlingenvervoer moeten via de bedrijfs- of arboarts een verwijzing krijgen. De testlocatie is in de parkeergarage van het Van der Valk hotel in Nootdorp. Op de website van GGD Haaglanden leest u meer.

Vooral kinderen in het basisonderwijs zijn vaak verkouden. Kinderen die langdurig verkoudheidsklachten hebben, kunnen gewoon naar school of de kinderopvang. Om te voorkomen dat kinderen door deze klachten moeten thuisblijven, mogen ouders ook om een coronatest vragen.

Mbo, hbo en universiteit

Op 15 juni beginnen het mbo, het hbo en de universiteiten weer. Het middelbaar beroepsonderwijs gaat beperkt open voor praktijklessen en toetsing. Examens gingen al door. Hbo en universiteit gaan beperkt open voor praktijklessen, examens en tentamens. Ook hier geldt dat studenten en onderwijspersoneel (onderling) afstand houden van 1,5 meter.

Zie ook: Zomerprogramma voor kinderen en jongeren

Gepubliceerd: 27 mei 2020Laatste wijziging: 14 juli 2020