Coronavirus: onderwijs en kinderopvang

Het basis- en speciaal (basis)onderwijs gaan na de zomervakantie weer volledig open. Ook het voortgezet onderwijs en de buitenschoolse opvang is weer open.Om dit in goede banen te leiden, geven we elkaar voldoende ruimte onderweg, in en rondom de school. Scholen regelen alles in school. De gemeente regelt dat iedereen zo veilig mogelijk naar school kan gaan.

De algemene regels zijn:

 • Leerlingen, studenten en onderwijs personeel met milde klachten blijven thuis.
 • Leerlingen en onderwijspersoneel laten zich testen bij milde klachten. Bel 0800-1202 of maak een afspraak via de website www.coronatest.nl.
 • In het buitenland op vakantie geweest? Kijk op op de website van de Rijksoverheid.
 • Leerlingen komen zoveel mogelijk met eigen vervoer (fiets of lopend) naar school.
 • Onderwijspersoneel, leerlingen en studenten beperken het reizen met het openbaar vervoer en vermijden de spits.

Basisscholen en BSO

Het primair onderwijs en buitenschoolse opvang (BSO) zijn na de zomervakantie weer volledig open. Ouders kunnen dan weer gebruikmaken van de normale dagen volgens hun contract.  

Lees meer over het opengaan van scholen en kinderopvang op de website van de Rijksoverheid: Informatie voor ouders, scholieren, scholen en kinderopvangorganisaties over het coronavirus.

Verkeersmaatregelen rondom basisscholen

Elke buurt, elke wijk is anders. Scholen in Den Haag liggen soms aan drukke wegen of in smalle straten. In sommige smalle straten is het daarom nodig om maatregelen te treffen om de situatie rond de school veilig en overzichtelijk te houden. Er zijn straten die tijdens de breng- en haaltijden van de kinderen tijdelijk worden afgesloten. Deze maatregelen zijn nodig om de kinderen, de ouders en het personeel veilig van en naar school te laten komen en de straten verkeersveilig te houden. De bewoners in de omgeving van zo’n straat ontvingen een brief hierover.

Richtlijnen

Algemeen: Houd 1,5 meter afstand. Ga lopend of met de fiets.

 • Volwassenen: houd 1,5 meter afstand. Blijf als ouder zoveel mogelijk thuis, zeker als uw kind zelfstandig naar school kan. Worden kinderen gebracht? Laat ouders dan ook kinderen uit de buurt meenemen.
 • Ga lopen of fietsen want dat neemt de minste ruimte in.
 • Houd er rekening mee dat bij school vaak weinig ruimte is om fietsen te stallen en daarmee 1,5 meter afstand te houden. Ga daarom lopen als dat kan.
 • Als veel mensen tegelijk gaan fietsen, wordt het in de wijk te druk om 1,5 meter afstand te houden. Ga daarom lopen als dat kan.
 • Loop en fiets achter elkaar, blijf aan de rechterkant van de straat.
 • Mijd drukke routes zodat afstand houden mogelijk blijft.
 • Laat kinderen die dat kunnen het laatste stukje alleen lopen (of fietsen). Zo komen er zo min mogelijk volwassenen in de straat.
 • Help kinderen veilig de straat oversteken en zet ze op de hoek af.

En voor mensen die in de buurt van een school wonen en/of werken: probeer rond de breng- en haaltijden van de kinderen binnen te blijven zodat het niet nog drukker wordt in de omgeving.

Poster Samen veilig naar school (PDF, 1,9 MB)
Informatiekaart Samen veilig naar school (PDF, 138,2 kB)

Verkeersmaatregelen rondom voortgezet onderwijs

Rondom de middelbare scholen zijn geen verkeersmaatregelen nodig. Want de meeste kinderen komen zelfstandig naar school en dan meestal met de fiets. Het openbaar vervoer is vooral voor noodzakelijke reizen. Op 40 kruispunten krijgen fietsers en voetgangers vaker groen licht. Zo wordt het niet te druk op de routes naar werk en school.

Speciaal onderwijs en leerlingenvervoer

Scholen in het speciaal (basis)onderwijs zijn na de zomervakantie volledig open. Ook hier geldt dat alle leerlingen en onderwijspersoneel 1,5 meter afstand aanhouden. Daarom geldt deze afstand zoveel als mogelijk.

Leerlingen uit het speciaal basisonderwijs en speciaal voortgezet onderwijs kunnen samen worden vervoerd. De leerlingen in de vso-leeftijd dragen een niet-medisch mondkapje voor de heen- en terugreis. Leerlingen in het speciaal basisonderwijs hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te bewaren (ook niet in het busje). Afstand houden tot de chauffeur is in veel gevallen niet mogelijk. Het RIVM adviseert daarbij dezelfde lijn aan te houden als bij de leraren: niet al het contact kan voorkomen worden. Om die reden is de kans dat ze het doorgeven aan een volwassene ook klein.

Lees meer over de maatregelen in het vervoer in het sectorprotocol leerlingen en kinderopvang op de website van Trafficon of uw vervoerder RMC/Noot Personenvervoer. U kunt dan op uw gemak de noodzakelijke richtlijnen van het leerlingenvervoer nalezen. Lees meer over leerlingenvervoer.

Testen GGD Haaglanden

Iedereen kan zich laten testen in 1 van de 5 testlocaties in Den Haag en omgeving bij milde gezondheidsklachten. Kijk voor meer informatie op de website van GGD Haaglanden:

Mbo, hbo en universiteit

Ook het mbo, het hbo en de universiteiten zijn weer volledig open. Lessen en colleges worden gespreid over de week en de dag, zodat studenten gespreid kunnen reizen van en naar de instelling. Er moet 1,5 meter afstand worden gehouden tussen studenten onderling en tussen studenten en onderwijspersoneel.

Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid:

Zie ook: Introductiefilms over de stad, studentenverenigingen en opleidingen

Gepubliceerd: 4 september 2020Laatste wijziging: 14 september 2020