Afdeling Leerplicht

Leerplichtambtenaren letten erop dat alle leerplichtige leerlingen in Nederland naar school gaan. Leerlingen die vaak zonder geldige reden afwezig zijn, kunnen een bekeuring krijgen.

Leerplichtambtenaren letten erop dat alle leerplichtige kinderen in Nederland naar school gaan. Leerlingen die vaak zonder geldige reden afwezig zijn, kunnen een bekeuring krijgen. In elke gemeente komen leerplichtambtenaren op voor de belangen van leerlingen. Vooral voor de leerlingen die niet regelmatig naar school gaan. De leerplichtambtenaar bekijkt wat de reden van het schoolverzuim is. Dit gebeurt meestal op verzoek van de school. Maar ouders en jongeren kunnen ook zelf contact opnemen met de leerplichtambtenaar.

Wees er op tijd bij!

Door hulp in te roepen van de leerplichtambtenaar, kunnen veel problemen worden opgelost. En kan worden voorkomen dat een leerling helemaal vastloopt. Hoe eerder er hulp wordt ingeschakeld, des te groter is de kans van slagen. Twijfel dus niet om contact op te nemen met een leerplichtambtenaar als u problemen bij een leerling vermoedt. De contactpersoon van uw school vindt u via de website leerlingzaken.denhaag.nl.

Maatschappelijke zorg

Leerplichtambtenaren besteden veel tijd aan maatschappelijke zorg. Wanneer een leerling vaak afwezig is, kan dat betekenen dat er iets met de leerling of met zijn of haar ouders aan de hand is. De leerplichtambtenaar moet uitzoeken wat het probleem is. De leerplichtambtenaar gaat oplossingsgericht te werk en verwijst, waar nodig, door naar andere instanties.

Pas op! Bekeuring

De leerplichtambtenaren mogen schoolleiders, ouders en leerlingen vanaf 12 jaar bekeuren als zij weigeren mee te werken aan de uitvoering van de bepalingen in de Leerplichtwet. Voor meer informatie kunt u bellen met de afdeling Leerplicht Den Haag, (070) 353 54 54.

Gepubliceerd: 28 april 2017Laatste wijziging: 6 maart 2018