Regelgeving Haagse markten

Voor u als marktondernemer op een Haagse markt gelden een aantal regels. Die staan hieronder voor u op een rij.

Op deze pagina staat de regelgeving kort weergegeven. U vindt er ook verwijzingen naar bestuurlijke stukken en pdf-bestanden. Daarin staan de details van de regelgeving. 

Marktverordening Den Haag

De Marktverordening regelt de afspraken voor de Haagse markten zoals:

 • Het marktregister
 • De marktpas
 • Toewijzing en intrekking van vergunningen
 • De belangrijkste spelregels voor de marktkooplieden
 • De grondslag voor het Branchebesluit

Lees de publieksvriendelijke versie:

Alles wat u moet weten over de Haagse markten (PDF, 116,9 kB)

Marktreglement Den Haag

Het marktreglement Den Haag 2016 geeft de specifiekere regels aan. Voorbeelden daarvan zijn locaties en tijden van de markten, toewijzing en het gebruik van standplaatsen. Kortom: de meer huishoudelijke zaken. 

Sanctiebeleid Markten Den Haag

De spelregels van de markt staan in het marktreglement Den Haag 2016. Het nieuwe sanctiebeleid geeft zo simpel en logisch mogelijk aan hoe de spelregels in de praktijk worden gehandhaafd.

Vaststelling Sanctiebeleid Markten Den Haag

  Reglement Adviescommissie Haagse Markten

  Om de inbreng van de belangenorganisatie van kooplieden vast te leggen, is een Reglement Adviescommissie Haagse Markten vastgesteld. Hierin staat hoe de afdeling Markten en de belangenorganisaties van kooplieden samen de nieuwe Adviescommissie Haagse Markten vormen. Op die manier kunnen zij het college van burgemeester en wethouders gevraagd en ongevraagd adviseren over allerlei marktaangelegenheden.

  Vaststelling Reglement Adviescommissie Haagse Markten 2017

   Branchebesluit Markten Den Haag

   Het Branchebesluit regelt hoeveel kooplieden in de verschillende branches mogen werken. In het rapport 'Branchering Haagse Markt' staan het onderzoek en de onderbouwing van dit voorgestelde branchebesluit voor de Haagse Markt.

   Gepubliceerd: 12 januari 2017Laatste wijziging: 9 november 2017