Afdeling Markten

Bij de afdeling Markten kunt u als ondernemer terecht voor informatie over consumentenmarkten in Den Haag. U kunt ook informatie krijgen over het aanvragen van een vergunning en inschrijving in het marktregister.

De afdeling Markten exploiteert, beheert en ontwikkelt de verschillende markten in Den Haag met als hoofddoel schone, aantrekkelijke en veilige markten.

Contact marktmeesters

Bent u ondernemer op een van de Haagse markten? U kunt contact opnemen met de marktmeester op de dag dat de markt wordt gehouden op telefoonnummer: 06 22 07 91 72, bereikbaar van 7.00 tot 18.30 uur. Ook kunt u dit telefoonnummer gebruiken voor een ziekte- of vakantiemelding. De afmelding moet voor 7.15 uur op de betreffende dag gebeuren.

Contact afdeling Markten

E-mail: markten@denhaag.nl
Telefoon: (070) 353 93 20, op werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur.
U kunt de afdeling Markten ook bezoeken op afspraak tussen 9.00 en 12.00 uur op maandag, woensdag en vrijdag op het marktkantoor aan de Herman Costerstraat 524.

Postadres

Postbus 12651
2500 DP Den Haag

    Zie ook: Meer informatie voor marktondernemers
    Zie ook: Informatie voor marktbezoekers

    Gepubliceerd: 7 april 2017Laatste wijziging: 21 februari 2018