Detailhandel in Den Haag

Heeft u een winkel in Den Haag of denkt u erover een winkel te beginnen? Den Haag heeft verschillende winkelgebieden. Als ondernemer bent u wellicht benieuwd naar de cijfers van deze winkelgebieden.

Den Haag streeft er naar de beste winkelstad van Nederland te zijn. Op welke manier leest u in de Detailhandelsnota. 

Detailhandelsnota (PDF, 2,7 MB)

Cijfers

Wanneer u benieuwd bent naar feiten en cijfers per winkelgebied, dan kunt u de PDF ‘Factsheets Detailhandel’ downloaden. Hierin vindt u informatie over de basiskwaliteiten en de economische staat van alle winkelgebieden. Bekijk de factsheets Detailhandel op de pagina RIS270670.

U vindt een antwoord op de volgende vragen:

  • Hoe is het gesteld met de parkeergelegenheid?
  • Hoe is het bereik?
  • Wat zijn de grote trekkers?
  • Wat is het profiel van de consumenten?
  • Hoe hoog zijn de huurprijzen?
  • Hoe groot is de leegstand?

De cijfers geven een ontwikkeling van de afgelopen jaren weer. Het vergelijkt zowel de winkelgebieden per stadsdeel met elkaar als de afzonderlijke stadsdelen ten opzichte van de gehele stad.

Digitale kaart hoofdwinkelstructuur

Op de digitale kaart Hoofdwinkelstructuur staan alle winkelgebieden met per winkelgebied een beschrijving, statistieken, branchering, informatie over leegstand en klantenprofiel.

Smart Shopping

Met het programma Smart Shopping wil de gemeente Den Haag winkelgebieden versterken door samen met het bedrijfsleven en kennisinstellingen nieuwe technologieën te stimuleren en toe te passen.

Analyse

Bent u op zoek naar een analyse van deze cijfers en een samenvatting van de ontwikkeling? Downloadt u dan de PDF ‘Detailhandelsmonitor 2013'.

Detailhandelsmonitor 2013 (PDF, 2,6 MB)

Actieprogramma Den Haag Winkelstad

Bekijk het Actieprogramma Den Haag Winkelstad 2015-2018 (RIS179514).

Gepubliceerd: 5 oktober 2015Laatste wijziging: 17 december 2018