Vind een baan

Zoekt u werk? Den Haag Werkt helpt mensen met een uitkering aan het werk en aan een opleiding. Ook werkzoekenden met een bijstandsuitkering en mensen met een handicap.

Bedrijven laten regelmatig hun werk doen door Den Haag Werkt. De gemeente zoekt daarom altijd mensen die graag willen werken, maar moeilijk aan een baan komen. Den Haag Werkt helpt veel mensen, maar niet iedereen.

Den Haag Werkt helpt wel:

  • mensen met een bijstandsuitkering: aanmelden via Klantenservice SZW
  • mensen die hun WSW-baan verloren na 2014: aanmelden via Klantenservice SZW
  • kandidaten voor (Nieuw) Beschut Werken: aanmelden via Beschut werk
  • jongeren (16 tot 22 jaar) zonder startkwalificatie, die op voorgezet speciaal onderwijs of praktijkonderwijs hebben gezeten: aanmelden via Klantenservice SZW

Den Haag Werkt helpt niet:

  • mensen die op dit moment voortgezet speciaal onderwijs of praktijkonderwijs volgen: neem contact op met de studiebegeleider of mentor op school
  • mensen met een uitkering omdat ze arbeidsongeschikt zijn. Zoals WIA, oud-WAO of Wajong: aanmelden via de organisatie die uw uitkering betaalt

Contact

Zoekt u werk? En heeft u een uitkering van de gemeente? Neem voor meer informatie contact op met Den Haag Werkt. Dat kan via de klantenservice SZW op (070) 353 75 00.

Gepubliceerd: 23 december 2020Laatste wijziging: 23 december 2020