Personeel zoeken

In Den Haag hebben ongeveer 25.000 mensen een bijstandsuitkering. De afstand tot de arbeidsmarkt verschilt per persoon. Den Haag Werkt wil iedereen een kans bieden om mee te doen aan het arbeidsproces. Samen met Haagse ondernemers die streven naar inclusief werkgeverschap en invulling willen geven aan social return.

Den Haag Werkt brengt werkgevers en mensen die op zoek zijn naar passend werk met elkaar in contact. Matching is maatwerk. Neem daarom contact op om uw specifieke wensen en de mogelijkheden te bespreken.

HalloWerk!

Het online platform HalloWerk! brengt maatschappelijk betrokken werkgevers en werkzoekenden met een uitkering direct met elkaar in contact. Daarbij zijn motivatie en talenten van de werkzoekenden belangrijker dan diploma’s en werkervaring. Kijk voor de mogelijkheden op www.hallo-werk.nl.

Een leerlijn in uw sector

Leerlijnen ondersteunen werkgevers bij het vinden van passend personeel. Een leerlijn betekent dat een werkzoekende zich bij u op de werkvloer ontwikkelt. Als werkgever bepaalt u zelf wat uw toekomstige werknemer leert. Door deze vorm van leren in de praktijk wordt iemand beter voorbereid op een betaalde baan. De leerlijnen krijgen ondersteuning van het onderwijs en brancheorganisaties uit uw eigen sector. In de volgende sectoren zijn en worden leerlijnen ontwikkeld:

  • zorg
  • horeca
  • schoonmaak
  • groothandel en transport
  • detailhandel
  • bouw, techniek en energie

Ontwikkeling en opleiding in een leerlijn

In een leerlijn behalen werkzoekenden 1 of meer certificaten, diploma’s of praktijkverklaringen. Dit verbetert hun positie op de arbeidsmarkt. Is de werkzoekende nog niet klaar voor een arbeidsovereenkomst? Dan volgt hij of zij eerst een ‘werkfit-traject’ met empowerment-, taal- en vitaliteitstraining. De begeleiding vanuit Den Haag Werkt richt zich op vaardigheden van de werknemer en sociale begeleiding. Vakkennis ontwikkelen werkzoekenden vooral in de praktijk.

Social return en banenafspraak

Samen met Den Haag Werkt kunt u een werkzoekende aan een baan of opleidingsplek helpen. Dat is een invulling van social return en de landelijke banenafspraak. Social return is een belangrijk criterium bij het inkoopbeleid van gemeente.

Geen ruimte om iemand met een uitkering een plek te bieden? Kies dan voor een andere invulling van uw social return. Bijvoorbeeld door producten of diensten in te kopen bij een door de gemeente erkende sociaal ondernemer. Meer informatie vindt u op de pagina Inkopen bij een sociaal ondernemer.

Meer over deze en andere invullingen van social return leest u op de pagina Regeling Social Return Den Haag: help werkzoekenden aan een baan.

Contact

  • Bent u op zoek naar gemotiveerd personeel? Of heeft u een andere vraag over inclusief ondernemen? Neem contact op. Mail naar denhaagwerkt@denhaag.nl of bel (070) 752 77 50.
  • Wilt u meer informatie over inclusief ondernemen? Stuur dan een e-mail naar sociaalondernemen@denhaag.nl.

Gepubliceerd: 10 december 2019Laatste wijziging: 13 januari 2020