Coronavirus: informatie voor werkgevers over Den Haag Werkt

Den Haag Werkt is het werk- en ontwikkelbedrijf van de gemeente dat samen met werkgevers werkt aan een inclusieve arbeidsmarkt. Den Haag Werkt verbindt werkgevers met werkzoekenden die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Vanwege het coronavirus zijn er vragen over de dienstverlening van Den Haag Werkt. Deze pagina wordt aangevuld als er meer informatie is.

De vragen zijn ingedeeld per onderwerp.

Werk in opdracht via Den Haag Werkt

Ons bedrijf heeft opdrachten uitgezet bij Den Haag Werkt, Werk in Opdracht (voorheen Haeghe Groep). Wordt het uitvoeren van opdrachten weer opgestart?

U kunt hiervoor contact opnemen met uw contactpersoon bij Den Haag Werkt. Ook kunt u bellen met het centrale nummer van Den Haag Werkt via telefoonnummer (070) 752 77 50 of een e-mail sturen naar denhaagwerkt@denhaag.nl.

Is de locatie van Den Haag Werkt aan de Kerketuinenweg (voorheen Haeghe Groep) weer open om bestellingen te brengen en/of af te halen voor leveranciers of opdrachtgevers?

Rekening houdend met de RIVM richtlijnen starten de productie-afdelingen weer gedeeltelijk op. Leveranciers en opdrachtgevers kunnen contact opnemen met hun vaste contactpersoon om hierover afspraken te maken. Het is niet gewenst dat  leveranciers of opdrachtgevers onaangekondigd naar de Kerketuinenweg komen.
De activiteiten in de groenvoorzieningen en de schoonmaak zijn de afgelopen periode doorgegaan. Hierin verandert niets. Heeft u vragen hierover dan kunt u telefonisch contact opnemen met uw contactpersoon.  

Ontwikkeltrajecten en stages via Den Haag Werkt

Ik heb net per 1 maart 2020 een kandidaat via Den Haag Werkt op contract genomen. Wat betekent dit in de huidige situatie?

Als uw bedrijf open is, kan deze werknemer bij u blijven werken. Dat kan alleen als uw bedrijf voldoet aan de richtlijnen van het RIVM. Als een kandidaat op basis van een contract bij u aan het werk gaat, gelden dezelfde rechten en plichten als voor uw andere werknemers.

Via Den Haag Werkt heb ik werknemers in ontwikkeltrajecten en/of werkfittrajecten. Ik heb minder werk/mijn bedrijf sluit. Wat moet ik doen?

Neem contact op met uw werkbegeleider. In overleg met de werkbegeleider en de kandidaat kan het traject tijdelijk worden stopgezet.

Via Den Haag Werkt heb ik werknemers in ontwikkeltrajecten en/of werkfittrajecten. Mijn bedrijf blijft open. Wat moet ik doen?

Uw werkomgeving moet voldoen aan de richtlijnen van het RIVM. Blijft uw bedrijf open, dan kunnen de mensen op werkontwikkeltrajecten en werkfittrajecten blijven werken bij u. De gemeente blijft dienstverlening bieden aan bedrijven en mensen op werkfittrajecten en werkontwikkeltrajecten.

Als een kandidaat op een werkfit- of werkontwikkeltraject vanwege de omstandigheden aangeeft niet aanwezig te willen zijn, bespreek dit dan met de kandidaat en de werkbegeleider. Aanwezigheid van kandidaat is op basis van vrijwilligheid. Een no-show wordt wel geregistreerd, maar heeft geen consequenties op de uitkering.

Ik heb werknemers via Den Haag Werkt die in hun proefperiode zitten. Ik heb minder werk/mijn bedrijf sluit. Wat moet ik doen?

U bespreekt dit met de kandidaat én met uw accountmanager van Den Haag Werkt.

Ik heb werknemers via Den Haag Werkt die in hun proefperiode werken. Mijn bedrijf blijft open. Wat moet ik doen?

Uw werkomgeving moet voldoen aan de richtlijnen van het RIVM. De kandidaten van Den Haag Werkt kunnen bij u blijven werken en na de proefperiode bij u in dienst treden.

Er lopen re-integratietrajecten bij mij. Gaan deze gewoon door?

De re-integratietrajecten lopen door bij de bedrijven die open zijn. De bedrijven dienen zich te houden aan de richtlijnen van het RIVM. Er worden geen nieuwe re-integratietrajecten opgestart.

Ik wil een contract aanbieden aan een kandidaat van Den Haag Werkt. Ik durf dit nu niet te doen. Welke opties zijn er?

Neem contact op met uw contactpersoon bij Den Haag Werkt. Er zijn oplossingen. Deze worden per situatie besproken.

Subsidies en werktijdverkorting

Hoe vraag ik werktijdverkorting aan?

Kijk hiervoor op de website van de Rijksoverheid.

Ik heb werktijdverkorting aangevraagd. Moet ik dit voor al mijn werknemers aanvragen, inclusief kandidaten van Den Haag Werkt?

Als u werktijdverkorting aanvraagt geldt dat ook voor de mensen met een doelgroepindicatie. De regeling van werktijdverkorting is aangepast. Het kabinet introduceert de tijdelijke maatregel Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid.

Ik werk met mensen via Den Haag Werkt. Ik heb minder werk/mijn bedrijf sluit en ik stuur mensen naar huis. Stoppen de subsidies vanuit Den Haag Werkt?

Als een arbeidsovereenkomst wordt beëindigd, zal ook de loonkostensubsidie worden beëindigd. Wanneer u werktijdverkorting hebt aangevraagd, kan verrekening met de loonkostensubsidie plaatsvinden. Het is verstandig om hier rekening mee te houden en dit geld te serververen. Details hierover zijn nu nog niet bekend. Houd u de informatie hierover in de gaten op de pagina Coronavirus: informatie voor ondernemers.

Ik werk met mensen via Den Haag Werkt. Ik heb minder werk/mijn bedrijf sluit. Daardoor kom ik in financiële problemen. Kunnen subsidies eerder worden uitbetaald?

Den Haag Werkt begrijpt de situatie en doet er alles aan om u te helpen. Den Haag Werkt bekijkt momenteel de mogelijkheden voor bevoorschotting. Houdt u de informatie hierover in de gaten op de pagina Coronavirus: informatie voor ondernemers.

Inkomensondersteuning

Ik ben ZZP’er en ik heb inkomensondersteuning nodig. Hoe regel ik dit?

Voor het aanvragen van de inkomensondersteuning kunt u naar de pagina Tijdelijke ondersteuning voor zelfstandige ondernemers aanvragen. U vindt hier informatie over de inkomensondersteuning en u kunt zelf digitaal uw aanvraag doen.

Heeft u nog vragen of kunt u de ondersteuning niet digitaal regelen? Neem dan contact op met de klantenservice van SZW op (070) 353 75 00.

Heeft u werknemers in dienst via Den Haag Werkt en heeft u vragen over de subsidies en regelingen? Neem dan contact op met (070) 752 77 50 of kijk voor meer informatie op denhaag.nl/denhaagwerkt.

Meer informatie over de inkomensondersteuning vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Meer informatie coronavirus

Gepubliceerd: 19 maart 2020Laatste wijziging: 19 mei 2020