Coronavirus: informatie voor werkgevers over Den Haag Werkt

Den Haag Werkt is het werk- en ontwikkelbedrijf van de gemeente dat samen met werkgevers werkt aan een inclusieve arbeidsmarkt. Den Haag Werkt verbindt werkgevers met werkzoekenden die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Vanwege het coronavirus zijn er vragen over de dienstverlening van Den Haag Werkt. Deze pagina wordt aangevuld als er meer informatie is.

De vragen zijn ingedeeld per onderwerp.

Werk in opdracht via Den Haag Werkt

 • U kunt hiervoor contact opnemen met uw contactpersoon bij Den Haag Werkt. Ook kunt u bellen met het centrale nummer van Den Haag Werkt via telefoonnummer (070) 752 77 50 of een e-mail sturen naar denhaagwerkt@denhaag.nl.
 • Rekening houdend met de RIVM-richtlijnen starten de productie-afdelingen weer gedeeltelijk op. Leveranciers en opdrachtgevers kunnen contact opnemen met hun vaste contactpersoon om hierover afspraken te maken. Het is niet gewenst dat leveranciers of opdrachtgevers onaangekondigd naar de Kerketuinenweg komen.

  De activiteiten in de groenvoorzieningen en de schoonmaak zijn de afgelopen periode doorgegaan. Hierin verandert niets. Heeft u vragen hierover dan kunt u telefonisch contact opnemen met uw contactpersoon.

Ontwikkeltrajecten en stages via Den Haag Werkt

 • Als uw bedrijf open is, kan deze werknemer bij u blijven werken. Dat kan alleen als uw bedrijf voldoet aan de richtlijnen van het RIVM. Als een kandidaat op basis van een contract bij u aan het werk gaat, gelden dezelfde rechten en plichten als voor uw andere werknemers.
 • Neem contact op met uw werkbegeleider. In overleg met de werkbegeleider en de kandidaat kan het traject tijdelijk worden stopgezet.
 • Uw werkomgeving moet voldoen aan de richtlijnen van het RIVM. Blijft uw bedrijf open, dan kunnen de mensen op werkontwikkeltrajecten en werkfittrajecten blijven werken bij u. De gemeente blijft dienstverlening bieden aan bedrijven en mensen op werkfittrajecten en werkontwikkeltrajecten.

  Als een kandidaat op een werkfit- of werkontwikkeltraject vanwege de omstandigheden aangeeft niet aanwezig te willen zijn, bespreek dit dan met de kandidaat en de werkbegeleider. Aanwezigheid van kandidaat is op basis van vrijwilligheid. Een no-show wordt wel geregistreerd, maar heeft geen consequenties op de uitkering.

 • U bespreekt dit met de kandidaat én met uw accountmanager van Den Haag Werkt.
 • Uw werkomgeving moet voldoen aan de richtlijnen van het RIVM. De kandidaten van Den Haag Werkt kunnen bij u blijven werken en na de proefperiode bij u in dienst treden.
 • De re-integratietrajecten lopen door bij de bedrijven die open zijn. De bedrijven dienen zich te houden aan de richtlijnen van het RIVM. Er worden geen nieuwe re-integratietrajecten opgestart.
 • Neem contact op met uw contactpersoon bij Den Haag Werkt. Er zijn oplossingen. Deze worden per situatie besproken.

Subsidies en werktijdverkorting

 • Kijk hiervoor op de website van de Rijksoverheid.
 • Als u werktijdverkorting aanvraagt geldt dat ook voor de mensen met een doelgroepindicatie. De regeling van werktijdverkorting is aangepast. Het kabinet introduceert de tijdelijke maatregel Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid.
 • Als een arbeidsovereenkomst wordt beëindigd, zal ook de loonkostensubsidie worden beëindigd. Wanneer u werktijdverkorting hebt aangevraagd, kan verrekening met de loonkostensubsidie plaatsvinden. Het is verstandig om hier rekening mee te houden en dit geld te serververen. Details hierover zijn nu nog niet bekend. Houd u de informatie hierover in de gaten op de pagina Coronavirus: informatie voor ondernemers.
 • Den Haag Werkt begrijpt de situatie en doet er alles aan om u te helpen. Den Haag Werkt bekijkt momenteel de mogelijkheden voor bevoorschotting. Houdt u de informatie hierover in de gaten op de pagina Coronavirus: informatie voor ondernemers.

Inkomensondersteuning

 • Voor het aanvragen van de inkomensondersteuning kunt u naar de pagina Tijdelijke ondersteuning voor zelfstandige ondernemers aanvragen. U vindt hier informatie over de inkomensondersteuning en u kunt zelf digitaal uw aanvraag doen.

  Heeft u nog vragen of kunt u de ondersteuning niet digitaal regelen? Neem dan contact op met de klantenservice van SZW op (070) 353 75 00.

  Heeft u werknemers in dienst via Den Haag Werkt en heeft u vragen over de subsidies en regelingen? Neem dan contact op met (070) 752 77 50 of kijk voor meer informatie op denhaag.nl/denhaagwerkt.

  Meer informatie over de inkomensondersteuning vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Meer informatie coronavirus

Gepubliceerd: 19 maart 2020Laatste wijziging: 25 juni 2020