Coronavirus: informatie voor ondernemers

Het coronavirus heeft veel impact op ondernemers in Den Haag. Bekijk de meest gestelde vragen over het coronavirus. Deze pagina wordt aangevuld zodra er meer informatie is.

Let op!

Strengere maatregelen vanwege toename besmettingen per 10 juli 2021

Nadat op 26 juni bijna alle deuren zijn geopend, is het aantal besmettingen in Nederland sneller gestegen dan verwacht. De meeste mensen raakten besmet op plekken waar grote groepen mensen feesten en uitgaan. De rijksoverheid heeft daarom bepaald dat er extra maatregelen nodig zijn voor de zomer. Zo moeten gasten in horeca een vaste zitplaats krijgen en 1,5 meter afstand houden, sluit de horeca om middernacht, en sluiten discotheken en nachtclubs hun deuren weer. Ook bij evenementen gelden strengere regels. Bekijk alle maatregelen op de website van de rijksoverheid.

Voor de meest recente updates volgt u het Ondernemersportaal op Twitter: OPDenHaag. U kunt zich ook abonneren op de nieuwsbrief van het Ondernemersportaal: Den Haag Onderneemt.

Versoepeling maatregelen horeca per 26 juni

Vanaf zaterdag 26 juni worden coronamaatregelen weer verder versoepeld. U kunt de richtlijnen terugvinden op de website van de rijksoverheid.

Het is ook weer mogelijk om entertainment aan te bieden in de horeca. Zoals het plaatsen van beeldschermen om het EK-voetbal te kijken. Daarvoor gelden de volgende regels:

 1. De coronabasisregels blijven gelden, zoals:

  • het houden van 1,5 meter afstand
  • een vaste zitplek (binnen en buiten)
  • de registratieplicht
  • de gezondheidscheck
 2. Voor beeldschermen binnen geldt dat het publiek er vanaf de openbare weg geen zicht op mag hebben.
 3. Tijdens het EK voetbal mag er ook op het terras naar wedstrijden gekeken worden. Beeldschermen op het terras mogen alleen zichtbaar zijn voor de gasten op het terras. Zet het beeldscherm zo neer dat het niet zichtbaar is voor mensen op de openbare weg. Zorg voor voldoende loopruimte en voorkom opstoppingen. Hinder geen verkeer en hulpdiensten.

Financiële steun ondernemers

Overzicht financiële regelingen

Het coronavirus treft ondernemers heel hard. Het kabinet heeft daarom besloten om ondernemers te steunen met onder andere financiële regelingen. Het doel hiervan is om naast de gezondheid ook banen en inkomens te beschermen en de gevolgen voor zzp'ers, mkb-ondernemers en grootbedrijven op te vangen.

 • Voor werkgevers en (zelfstandig) ondernemers, onder wie ook zzp’ers, is er een breed noodpakket met financiële regelingen. Op de website van de Rijksoverheid vindt u uitgebreide informatie over de regelingen. Ga hiervoor naar:

 • De Kamer van Koophandel en werkgeversorganisatie VNO-NCW/MKB Nederland hebben hulpmiddelen gemaakt. Daarmee kunt u zien welke regelingen u kunt gebruiken:

 • Het kabinet is van plan om de TVL (subsidie voor vaste lasten) en de NOW (loonsteun) in het 3e kwartaal door te trekken. De TVL telt vanaf NOW 3 (de subsidieperioden vanaf oktober 2020) niet meer mee als omzet voor de NOW. Het kabinet stelt daarnaast voor Tozo (steun voor zzp’ers) en TONK (Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten) te verlengen in het 3e kwartaal. Ondernemers mogen later beginnen en langer doen over het aflossen van de belastingschuld die zij vanwege de coronacrisis hebben opgebouwd. Zij hoeven nu pas vanaf 1 oktober 2022 te starten met betalen en hier is 5 jaar de tijd voor. Kijk voor meer informatie op rijksoverheid.nl
 • De financiële steun voor ondernemers die gedupeerd worden door de coronacrisis wordt verhoogd. Het kabinet heeft besloten dat de tegemoetkoming voor de vaste lasten van ondernemers van 85 naar 100 procent gaat. Kijk voor meer informatie op rijksoverheid.nl.
 • Het kabinet breidt het steunpakket voor banen en economie fors uit. Ook voert het kabinet een regeling in voor starters die tussen 1 januari en 30 juni 2020 een bedrijf zijn begonnen, en komt er een voorraadvergoeding voor detailhandel. Meer hierover kunt u teruglezen op de website van de rijksoverheid.
 • Het kabinet voegt een aantal gerichte tegemoetkomingen aan het steun- en herstelpakket toe vanwege de verzwaarde lockdown die sinds 15 december geldt. Zo krijgen mkb-ondernemers in de non-food detailhandel een vergoeding voor hun seizoensgevoelige voorraad. Kijk voor meer informatie op de website van de rijksoverheid.
 • Het kabinet breidt het steun- en herstelpakket voor banen en economie op delen verder uit. Ook ziet het af van de geplande versoberingen van de steunmaatregelen. Er komt extra tegemoetkoming voor bedrijven met hoge omzetverliezen, bijvoorbeeld omdat zij door de corona-maatregelen gesloten zijn. Kijk voor meer informatie op de website van de rijksoverheid.
 • Op 27 oktober 2020 presenteerde het kabinet aanvullingen op het steun- en herstelpakket voor ondernemers die hard getroffen zijn door de recente maatregelen die zijn genomen. Bijvoorbeeld voor horeca-ondernemers of transportbedrijven. Meer informatie hierover vindt u op de website van de Rijksoverheid.
 • Het kabinet heeft een Kamerbrief Steun- en herstelpakket voor ondernemers en werkenden gestuurd naar de Tweede Kamer. De volledige brief kunt u lezen op de website van de rijksoverheid.

  Dit 3e steunpakket bestaat uit 3 pijlers. 1 van de 3 pijlers is het voortzetten van de financiële steun: de NOW, Tozo en TVL worden verlengd.

Aanvragen regelingen

Er zijn regelingen voor extra financiële ondersteuning die u bij de gemeente kunt aanvragen. De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) kunt u al aanvragen. Voor de Regeling Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) kunt u binnenkort een aanvraag doen.

 • De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) vraagt u aan bij de gemeente. De regeling bestaat uit 2 delen:

  1. Een tijdelijke inkomensondersteuning (Tozo). Deze vult uw inkomen aan tot het sociaal minimum.
  2. Een lening voor bedrijfskapitaal voor ondernemers met acute liquiditeitsproblemen.

  De tijdelijke inkomensondersteuning en de lening bedrijfskapitaal zijn bedoeld voor zelfstandig ondernemers (ook zzp’ers) die wonen en ingeschreven staan in de gemeente Den Haag en die financieel in de problemen komen door de coronacrisis.

  Uitgebreide informatie leest u en aanvragen doet u op de pagina Tijdelijke overbruggingsregeling voor zelfstandig ondernemers (Tozo). U kunt ook bellen met (070) 353 75 00.

 • Veel mensen hebben door de coronamaatregelen een lager inkomen dan vorig jaar. Maar de woonkosten zijn niet gedaald. Hierdoor kan het zijn dat u moeite heeft met het betalen van uw huur of hypotheek. Daarom is de TONK regeling geïntroduceerd. TONK staat voor Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten. Op de pagina TONK regeling aanvragen vindt u informatie over de voorwaarden en hoe u deze regeling kunt aanvragen

Lokale ondersteuning ondernemers

Heroriëntatie ZZP’ers

Door de coronacrisis hebben veel ondernemers te maken met inkomensverlies. Veel zelfstandig ondernemers denken in deze tijd na over hun toekomst. Vanaf 1 januari 2021 tot 1 juli 2021 biedt de gemeente hulp aan in de vorm van heroriëntatie. Zoals een persoonlijk adviesgesprek, coaching en/of een onderzoek naar de levensvatbaarheid van uw bedrijf. U kunt persoonlijke hulp bij heroriëntatie aanvragen met het formulier op de pagina www.denhaag.nl/tozoherorientatie. Wilt u liever iemand spreken? Bel dan de klantenservice SZW op (070) 353 75 00 en kies Tozo. Zij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur

Sociaal economisch herstelplan 29 oktober

De coronacrisis raakt de hele stad. Daarom heeft het College van burgemeester en wethouders 133 miljoen euro vrijgemaakt voor een sociaal-economisch herstelplan. Onderdeel van dit plan is ook een steunpakket voor ondernemers waarbij wordt gefocust op het verstevigen van het ondernemersklimaat en het versterken van de bezoekerseconomie.

  • Gemeentelijke dienstverlening via bijvoorbeeld het Ondernemersportaal, Haags Retailpunt en bedrijfscontactfunctionarissen in kwetsbare wijken wordt verbeterd.
  • Ondernemers krijgen steun bij de digitalisering van hun diensten en bedrijfsprocessen, en vragen over bedrijfslocaties en de gemeente draagt bij aan innovaties in digitalisering en cyberveiligheid.
  • Ook biedt de gemeente ondersteuning bij vragen over omscholing van personeel en wordt coaching van startende ondernemers in Den Haag Zuidwest aangeboden.
  • Er wordt ingezet op werkgelegenheid in zorg en maakindustrie en op het ondernemersklimaat in de bouw.
  • Bedrijvigheid en werkgelegenheid in zorg en gezondheid (o.a. in Zuidwest) wordt gestimuleerd door een nieuw zorginnovatieprogramma, met onder andere extra bedrijfsruimte voor nieuwe en groeiende bedrijven, financiering en innovatie voor zorgondernemers en het helpen van werkzoekenden bij een baan in de zorg.
  • Ondernemers worden geholpen met kennis over bijvoorbeeld internationaal ondernemen of het omscholen van personeel.
  • Er wordt geïnvesteerd in de kenniseconomie. De gemeente wil de vernieuwing in de economie helpen door kennis, technologie en innovatie te stimuleren. Daarbij is een belangrijke rol weggelegd voor innovatiecentra en ondersteuners, zoals YES!Delft en alle bedrijvigheid rond IT/tech en security.
 • De gemeente wil de bezoekerseconomie versterken door de binnenstad aantrekkelijk en gastvrij te houden. Dit gebeurt door:

  • Gemeente zoekt samen met partners in de stad naar nieuwe invullingen voor leegstaande panden.
  • Ondernemers krijgen financiële steun om gevels en verlichting te verbeteren zodat de binnenstad ook in de winter prettig is om in te verblijven.
  • Met toeristische partners wordt gezorgd dat bezoekers uit binnen- en buitenland zodra het weer kan gastvrij en veilig worden ontvangen.
  • De gemeente stimuleert samen met partners nieuwe vormen van publieksevenementen, die bijdragen aan gezonde en toekomstgerichte bedrijfsmodellen, werkgelegenheid, gastvrijheid en attractiviteit van de stad.
  • Een marketingcampagne wordt voorbereid onder het motto: zee van ruimte en pandemieproof. Daarmee worden de verschillende karakteristieke stadscentra gepromoot en bezoekers meer gespreid.
  • Samen met culturele instellingen en andere organisaties werkt de gemeente aan het versnellen van de ontwikkeling en versterking van het Museumkwartier. Bij de verkoop van de voormalige Amerikaanse ambassade wordt gezocht naar een nieuwe eigenaar en gebruiker die hieraan kan bijdragen.

Steunpakket ondernemers 20 maart

De gemeente heeft een lokaal steunpakket samengesteld om ondernemers en werknemers door de crisis heen te helpen. Deze maatregelen komen bovenop het steunpakket van het Rijk.

 • De maatregelen bestaan uit:

  • Uitstel van betaling van een aantal gemeentelijke belastingen (toeristen belasting en ozb). Daarnaast kunnen ondernemers betalingsregelingen treffen met belastingzaken, ook bij achterstallige belastingen.
  • De BIZ-heffing wordt de komende 3 maanden niet verstuurd.
  • De invorderingsrente voor alle belastingschulden: per maandag 23 maart geldt tijdelijk een verlaagd tarief van 0,01 procent (dat was 4%).
  • De invordering van openstaande schulden wordt verzacht, dat betekent dat eventuele beslagleggingsacties worden opgeschort.
  • Wilt u een betalingsregeling treffen? Of heeft u vragen over de maatregelen die hierboven staan? Neem dan contact op met de afdeling Belastingzaken. Zij zijn bereikbaar op telefoonnummer (070) 353 38 20 (maandag tot en met vrijdag van 8.00 uur tot 16.00 uur) of via e-mail invordering.gbd@denhaag.nl.
  • Bent u huurder van gemeentelijk vastgoed? De gemeente biedt huurders de mogelijkheid om huur later te betalen. U kunt hierover contact opnemen met uw contactpersoon. De contactgegevens staan op uw huurfactuur. De gemeente stimuleert deze aanpak ook bij private vastgoedeigenaren.
  • De bezorgdiensten die verantwoordelijk zijn voor de bevoorrading van de winkels faciliteert de gemeente waar dat kan met parkeren, laden en lossen.
  • De gemeente gaat soepel om met prestatieafspraken die zijn gemaakt met organisatoren van evenementen en congressen die subsidie hebben ontvangen van de gemeente, maar niet door kunnen gaan vanwege het coronavirus.
  • De gemeente koopt lokaal en sociaal in waar het kan.
  • Omdat iedere ondernemer een eigen problematiek kent, zet de gemeente extra in op accountmanagement zodat u sneller geholpen kunt worden. Ook de medewerkers van het Ondernemersportaal staan u graag te woord.

Lokale regelingen horeca-ondernemers

Uitbreiden terrassen hotels, restaurants en cafés

De gemeente wil Haagse horecaondernemers ook dit jaar de mogelijkheid te geven om terrassen tijdelijk met maximaal 25 procent uit te breiden. Ook zijn er mogelijkheden voor het aanvragen van een parkeerplaatsterras in woonwijken. Zodra het kabinet de coronamaatregelen versoepelt en de horeca weer open mag voor gasten, kunnen ondernemers gebruik maken van deze regeling. De regeling kan nu al wel aangevraagd worden.

 • Ja, u mag op basis van uw huidige terrasvergunning tijdelijk maximaal 25% extra ruimte aanvragen. U kunt gebruik maken van onderstaand formulier. Kijk voor de voorwaarden op Terras op de openbare weg plaatsen.

  Aanvraagformulier tijdelijke uitbreiding terras (PDF, 174,9 kB)

 • Ja, u kunt via de gemeentelijke website een melding doen voor een gevelterras. Hiervoor gelden de reguliere regels voor vergunningsvrije terrassen Aan het doen van een melding zijn geen kosten verbonden. U kunt hier de aanvraag doen.
 • Wanneer de uitbreiding van het terras voor de gevel van een ander komt te staan dan moet bij de aanvraag een verklaring worden meegestuurd. Hierin verklaren de direct-belanghebbenden aangeven dat hun belangen door dit terras voor hun gevel niet worden geschaad.
  • Mogelijkheden parkeerplaatsterras in hoofdwinkelstructuur: Het is mogelijk om parkeerplaatsterrassen te plaatsen in winkelstraten in de hoofdwinkelstructuur. Hiervoor geldt de gewone aanvraagprocedure. U kunt gebruikmaken van onderstaand formulier. Kijk voor de voorwaarden op de pagina Terras op de openbare weg plaatsen. Deze vergunning is alleen voor deze zomer en niet afhankelijk van de parkeerdruk of draagvlakonderzoek. Als het terras (deels) voor de gevel van de buren staat, dan is schriftelijke toestemming van de direct belanghebbenden noodzakelijk.
  • Mogelijkheden parkeerplaatsterras aan rand of buiten hoofdwinkelstructuur: Voor ondernemers in woonwijken of aan de rand van de hoofdwinkelstructuur is het mogelijk om één parkeerplaatsterras aan te vragen in straten waar de maximumsnelheid 30 km per uur is. Wanneer het parkeerplaatsterras deels of geheel voor de gevel van een ander komt te staan dan moet er een toestemming worden overlegd van de direct-belanghebbenden.

   U kunt een parkeerplaatsterras aan de rand of buiten de hoofdwinkelstructuur aanvragen via onderstaand aanvraagformulier. Kijk voor de voorwaarden op de pagina Terras op de openbare weg plaatsen.

  Aanvraagformulier tijdelijk terras op parkeerplaats(en) (PDF, 174,9 kB)

  • Na 1 november moeten de parkeerplaatsen van de tijdelijk vergunde parkeerplaatsterrassen en de parkeerplaatsterrassen die na 3 maart 2020 zijn vergund, weer parkeerplaats zijn.
  • In de winkelstraten waar nu al parkeerplaatsterrassen zijn, is het niet toegestaan het terras in een volgend parkeervak 25% uit te breiden. Dat geeft halve parkeerplaatsen, een rommelig straatbeeld en dan is het niet duidelijk waar wel of niet geparkeerd kan worden.
 • Deze regeling geldt van 1 maart tot 1 november 2021. De terrassen mogen pas open zodra de rijksoverheid de coronamaatregelen versoepelt en de horeca weer open mag.
 • U kunt uitbreiding van uw terras aanvragen via onderstaand aanvraagformulier. Kijk voor de voorwaarden op de pagina Terras op de openbare weg plaatsen.

  Aanvraagformulier uitbreiding tijdelijk terras (PDF, 174,9 kB)

 • Voor de tijdelijke terrasvergunning hoeft geen leges betaald te worden.
 • Nee, dat is niet mogelijk.
  • De tijdelijke regeling voor terrasuitbreiding geldt van 1 maart tot 1 november (einde terrasseizoen).
  • Een horecaondernemer kan maximaal 25 procent meer terrasruimte aanvragen dan op basis van de geldende vergunning is toegestaan en/of 25 procent meer van het vergunningsvrije terras aan de eigen gevel. Hiervoor kan men een aanvraag indienen.
  • Een horecaondernemer (niet in de hoofdwinkelstructuur) kan een terras aanvragen in de parkeerplaats. Dit kan maximaal 1 parkeerplaats zijn. Indien het terras voor de gevel van de buren komt te staan, dan is schriftelijke toestemming van de buren vereist.
  • Noodzakelijk vervoer moet altijd mogelijk zijn: voetgangers en fietsers voorop. De bereikbaarheid voor nood- en hulpdiensten, het openbaar vervoer en laden en lossen staan in geen geval ter discussie. Daarvoor moet altijd voldoende veilige ruimte vrij blijven.
  • Bij het gebruik van ruimte voor de gevel van anderen geldt dat hun instemming noodzakelijk is. Deze moet toegevoegd worden aan de aanvraag.
  • Er mag geen terrasruimte worden ingenomen in het groen of in plantsoenen.
  • De gemeente handhaaft alleen bij excessen (niet voldoende ruimte op straat voor de anderhalve meter én verkeersveiligheid) en conflicterende belangen.

Uitbreiden terrassen boulevard

Voor de ondernemers aan de boulevard gelden dezelfde mogelijkheden als voor de andere horeca in de stad. Op de boulevard is voldoende ruimte nodig voor een looproute waarbij mensen afstand kunnen houden. Ook is ruimte nodig voor nood- en hulpdiensten en bevoorrading.

Uitbreiden terrassen strandpaviljoens

De gemeente wil graag ook eigenaren van strandpaviljoens de mogelijkheid geven om extra terrasruimte te exploiteren. Zodra het kabinet de coronamaatregelen versoepelt en de horeca weer open mag voor gasten, kunnen ondernemers gebruik maken van deze regeling. De regeling kan nu al wel aangevraagd worden.

 • U heeft met ingang van het nieuwe strandbeleid de ruimte gekregen om vergunningsvrij kleine objecten zoals loungebedden en speeltoestellen te plaatsen op het strand. Deze ruimte grenst aan de zeezijde van uw paviljoen en bij een aantal paviljoens aan de zijkant. Het stuk strand is net zo breed als het exploitatievlak en heeft een dieptemaat van 10 meter. Deze ruimte mag vanaf 1 maart tot 1 november ingezet worden voor uitbreiding van het terras.
 • Nee, dit niet nodig. Voor de strandpaviljoens geldt dat zij op dit moment al de beschikking hebben over deze ruimte op het strand. Normaal gesproken mag dit deel van de exploitatieruimte niet worden benut voor reguliere horeca-exploitatie (zoals een terras). Het College heeft besloten om, net als vorig jaar, deze voorwaarde voor dit strandseizoen te laten vervallen.

Vragen of klachten over uitbreiding terrassen

 • Voor specifieke vragen over de aanvraag voor uitbreiding van uw terras kunt u mailen naar apv-vergunningen@denhaag.nl.

  Voor algemene vragen over ondernemen in Den Haag en advies over regels, vergunningen en procedures van de gemeente kunt u een e-mail sturen naar het Ondernemersportaal van de gemeente: ondernemersportaal@denhaag.nl.

  Uw e-mail wordt binnen 5 werkdagen beantwoord

 • Voor zowel bewoners als ondernemers geldt dat u klachten kunt melden bij het klantcontactcentrum via telefoonnummer 14070.

Maatregelen winkelstraten

 • De gemeente heeft contact met ondernemers en ondernemersverenigingen over de maatregelen die nodig zijn om bezoekers veilig en plezierig te laten winkelen in de winkelgebieden. In een aantal winkelgebieden zoals in het centrum zijn onder andere lijnen op de grond getrokken om bezoekersstromen te scheiden. Ook zijn borden en stickers geplaatst om bezoekers te informeren over de coronaregels. Tot slot worden op drukke winkeldagen extra gastheren en -vrouwen ingezet om de bezoekers te wijzen op de coronaregels.
 • Winkels moeten een actief deurbeleid hanteren om bezoekersstromen te scheiden, de 1,5 meter afstand in de winkel te behouden en het opstellen van een wachtrij voor de winkel met 1,5 meter afstand. Daar kan ook op gehandhaafd worden. 
 • De gemeente vraagt bezoekers om de drukte zoveel mogelijk te mijden en om altijd 1,5 meter afstand te houden. We gaan ervanuit dat bewoners en bezoekers zich verantwoordelijk gedragen. Maar bij te grote drukte kan de gemeente altijd besluiten om in te grijpen.
 • De ontwikkeling van de drukte in andere winkelstraten en winkelgebieden houdt de gemeente in de gaten. Ondernemersverenigingen en BIZ'en kunnen een beroep doen op de gemeente, als ze vinden dat het nodig is om maatregelen te nemen.
 • Het Ondernemersportaal van de gemeente is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur. Telefoonnummer (070) 353 60 04 en via ondernemersportaal@denhaag.nl.

Overige en algemene informatie

  • Het Ondernemersportaal van de gemeente is telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur. Telefoonnummer (070) 353 60 04 en via ondernemersportaal@denhaag.nl. Volg voor de meest recente updates het Ondernemersportaal op Twitter of abonneer uzelf op de nieuwsbrief Den Haag Onderneemt.
  • Coronajournaal: de coronacrisis en de genomen maatregelen tegen de verspreiding van het virus hebben grote gevolgen op de Haagse economie en de arbeidsmarkt. Om inzicht te geven in de (mogelijke) economische impact op de Haagse economie maakt de gemeente een coronajournaal. Dat doet ze aan de hand van beschikbare onderzoeken en cijfers. Het journaal wordt regelmatig geüpdatet en kunt u nalezen op de website Den Haag in Cijfers.
  • Op Het Haags Retailpunt (HRP) leest u goede initiatieven en creatieve oplossingen tijdens de coronacrisis van en voor ondernemers en ondernemerscollectieven. Ook organiseert het Haags Retailpunt met regelmaat informatieve webinars. Volg het HRP via Facebook.
  • Koninklijke Horeca Nederland (KHN): Kijk op khn.nl/corona voor een overzicht van alle informatie omtrent het coronavirus of neem contact op via corona@khn.nl of telefoonnummer (0348) 48 94 89 (tijdens kantoortijden) of via (0348) 48 94 11 (weekend). Om Haagse horecaondernemers snel te kunnen informeren heeft KHN Den Haag een mobiel nummer waarmee ze tekstberichten versturen. Wilt u op deze manier geïnformeerd worden? Dan kunt u zich aanmelden door een tekstbericht te sturen naar 06 - 13 82 25 38. KHN afdeling Den Haag en de grote verhuurders van horecapanden in Den Haag roepen huurders en verhuurders op met elkaar in gesprek te gaan over de huur. Om huurders en verhuurders hierbij te helpen is een stappenplan opgesteld. Kijk voor meer informatie op de website van KHN.
  • Coronaloket: MKB-Nederland, VNO-NCW en PZO-ZZP hebben samen met de Kamer van Koophandel een coronaloket geopend voor ondernemers met vragen. Bij dit loket vindt u informatie die u kan helpen bij vragen over welke regelingen er zijn, hoe u moet handelen in bepaalde gevallen en wat aanbevolen is om nu te doen. Het loket is telefonisch te bereiken via telefoonnummer 0800 - 2117 (op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 uur). Let op: het is erg druk aan de telefoon. Veel antwoorden vindt u ook op de website van de KVK (Kamer van Koophandel).
  • Ondernemersplein: de website van het Ondernemersplein is ook een goede wegwijzer voor alles waar u als ondernemer mee te maken krijgt tijdens de coronacrisis.

 • Bij vragen over internationaal zakendoen en het coronavirus kunt u contact opnemen met het RVO. Bel RVO via (088) 042 42 42 (tijdens kantooruren) of stuur een e-mail naar klantcontact@rvo.nl.
 • Kijk op Coronavirus (English page) voor informatie van de gemeente.

  Wilt u anderstaligen informeren over het coronavirus? Dan zijn hiervoor communicatiemiddelen beschikbaar. In de middelen staan maatregelen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. En het telefoonnummer en de website waar mensen terechtkunnen voor vragen over het virus. De informatie is beschikbaar in de talen: Engels, Spaans, Arabisch, Papiamento, Papiamentu, Pools en Turks. U kunt de communicatiemiddelen downloaden via de website van de Rijksoverheid.

Zie ook: denhaag.nl/coronavirus

Gepubliceerd: 22 juni 2021Laatste wijziging: 14 juli 2021