Coronavirus: informatie voor ondernemers

Het coronavirus heeft ook veel impact voor ondernemers in Den Haag. Bekijk de meest gestelde vragen over het coronavirus. Deze pagina wordt aangevuld zodra er meer informatie is.

Volg voor actuele informatie het Ondernemersportaal ook op Twitter: OPDenHaag.

Waar kan ik landelijke informatie vinden over de maatregelen?

 • Het kabinet heeft besloten om vanwege het coronavirus uitzonderlijke economische maatregelen te nemen. Het doel hiervan is om naast de gezondheid ook banen en inkomens te beschermen en de gevolgen voor zzp'ers, mkb-ondernemers en grootbedrijven op te vangen. Een duidelijk overzicht van alle financiële regelingen vindt u op de website van de Rijksoverheid.
 • Op deze website staan ook Veelgestelde vragen over coronavirus voor werkgevers.

Kan ik als zelfstandig ondernemer inkomensoverbrugging aanvragen bij de gemeente?

Door de maatregelen van de Rijksoverheid om de verspreiding van het coronavirus te beperken, verliezen veel zelfstandig ondernemers, onder wie zzp'ers, inkomsten. De regering wil deze zelfstandig ondernemers ondersteunen, zodat zij daarna hun bedrijf kunnen voortzetten. Er zijn meerdere regelingen waar zelfstandig ondernemers gebruik van kunnen maken. De Tijdelijke overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (TOZO) kunt u bij de gemeente aanvragen.

Met deze regeling kunt u als u aan de voorwaarden voldoet 2 voorzieningen aanvragen:

 • Tijdelijke inkomensoverbrugging voor zelfstandig ondernemer

  Dit is een tijdelijke regeling waar u voor maximaal 3 maanden inkomensondersteuning kunt aanvragen tot het sociaal minimum. Hoe hoog dit bedrag precies is hangt af van de samenstelling van uw huishouden en uw inkomen. Dit bedrag is maximaal € 1.500 netto per maand. U hoeft deze inkomensondersteuning niet terug te betalen. Er is ook geen vermogens- en partnertoets. U kunt de ondersteuning aanvragen op de pagina Tijdelijke inkomensoverbrugging voor zelfstandig ondernemers aanvragen.

 • Lening bedrijfskapitaal


  Als uw bedrijf als gevolg van de coronacrisis in liquiditeitsproblemen komt, kunt u een lening voor bedrijfskapitaal aanvragen. U kunt een bedrag lenen van maximaal € 10.517 met een rente van 2%. Dit bedrag moet wel terugbetaald worden. De maximale looptijd van de lening is 3 jaar. Tot januari 2021 hoeft niet te worden afgelost.

 • Om gebruik te maken van de Tozo-regeling moet de zelfstandig ondernemer wonen in Den Haag. Heeft u een bedrijf in Den Haag maar woont u ergens anders? Vraag deze regeling dan aan bij de gemeente waar u woont.
 • Heeft u geen enkele mogelijkheid meer om aan geld te komen voor de dagelijkse boodschappen? Neem dan contact op met de Klantenservice SZW, telefoonnummer (070) 353 75 00.

Zijn er nog meer regelingen om ondernemers te ondersteunen?

De rijksoverheid heeft nog meer maatregelen genomen om ondernemers die zijn getroffen door het coronavirus te helpen. Een overzicht van alle ondersteunende maatregelen vindt u op de website van de Kamer van Koophandel. Een van de ondersteunende maatregelen is een compensatieregeling voor ondernemers die nu hard getroffen zijn. De Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) is 1 van de 9 noodmaatregelen van het kabinet om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis. De TOGS is voor ondernemers die directe schade ondervinden van diverse kabinetsmaatregelen om het COVID-19 virus in te dammen. Gedupeerde ondernemers ontvangen een eenmalige tegemoetkoming van € 4.000 om hun vaste lasten te kunnen betalen. De TOGS is aan te vragen via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Welke lokale maatregelen neemt de gemeente voor ondernemers?

Het college heeft op vrijdag 20 maart 2020 een lokaal steunpakket gepresenteerd om het mkb en werknemers door de crisis te helpen. Lees de samenvatting van deze maatregelen en hoe u hier mogelijk van kunt gebruikmaken.

Voorlichting, communicatie en dienstverlening

 • Uitbreiding informatievoorziening voor ondernemers (waaronder zzp'ers)
 • Opschaling van de dienstverlening van bureau zelfstandigen. Zelfstandigen kunnen voor een periode van 3 maanden, via een versnelde procedure, aanvullende inkomensondersteuning krijgen voor levensonderhoud
 • Extra inzet op accountmanagement omdat veel bedrijven hun eigen problematiek hebben en de gemeente hier gericht op willen inspelen.

Maatregelen ter verlichting van liquiditeitsdruk

 • Mogelijkheid tot uitstellen van betaling toeristenbelasting.
 • Mogelijkheid tot uitstellen OZB-heffing.
 • Niet versturen van BIZ-heffingen voor de komende 3 maanden.
 • Betalingsregelingen (zoals uitstel van betalingen), ook bij achterstallige belastingen.
 • De invorderingsrente voor alle belastingschulden geldt per maandag 23 maart tijdelijk een verlaagd tarief van 0,01 procent (dat was 4%).
 • De invordering van openstaande schulden wordt verzacht, dat betekent dat eventuele beslagleggingsacties worden opgeschort.

Als u wilt gebruikmaken van bovenstaande regelingen of u heeft hier vragen over, dan kunt u contact opnemen de afdeling Belastingzaken. Zij zijn bereikbaar via telefoonnummer (070) 353 3820 (maandag tot en met vrijdag van 8.00 uur tot 16.00 uur) of via e-mail invordering.gbd@denhaag.nl.

 • Het aanbieden van maatwerkmogelijkheden om huur bij gemeentelijk vastgoed later te innen en het stimuleren van hetzelfde bij privaat eigendom. Bent u huurder van gemeentelijk vastgoed? Dan kunt u contact opnemen met de betreffende debiteurenbeheerder. De contactgegevens van uw contactpersoon staan op uw huurfactuur.

Tijdelijke stimulerende maatregelen

Coulant omgaan met prestatieafspraken die zijn gemaakt met organisatoren van evenementen en congressen die subsidie hebben ontvangen van de gemeente, maar niet door kunnen gaan vanwege het coronavirus.

 • Bezorgdiensten (voor bevoorrading winkels) faciliteren daar waar dat kan (parkeren, laden en lossen, openings- en sluitingstijden)
 • Extra lokaal en sociaal inkopen waar (wettelijk) mogelijk
 • Tijdelijke inzet bij kwetsbare sectoren om terugval in bijstand waar mogelijk te voorkomen.
 • Opties om inspanningen te intensiveren om omzetverlies in te lopen, bijvoorbeeld via tijdelijke extra marketing.

Welke bedrijven moeten worden gesloten?

 • Alle restaurants en cafés moeten tot en met 6 april volledig dicht. Met uitzondering van eetgelegenheden in bedrijven (zoals bedrijfskantines) die niet voor publiek toegankelijk zijn. Casino’s vallen sinds 23 maart nu onder dezelfde maatregel als eet- en drinkgelegenheden en sluiten per 24 maart 2020.
 • Ook ‘ondergeschikte horeca’, dus horeca-activiteiten in een winkel (zoals een koffiebar in een winkel), moeten gesloten worden.
 • Het afhalen van eten is toegestaan, ook in ondergeschikte horeca. Het eten of drinken mag niet ter plekke genuttigd worden.
 • Sport- en fitnessclubs, sauna’s, seksinrichtingen moeten ook hun deuren sluiten.
 • Coffeeshops moeten sluiten, maar mogen een afhaalloket openen. Ze moeten dat wel logistiek kunnen regelen en ook alle hygiënemaatregelen in acht nemen die zijn voorgeschreven vanwege het coronavirus.
 • Voor kappers, schoonheidsspecialisten en andere in zogenoemde contactberoepen op het gebied van uiterlijke verzorging geldt tot 6 april dat zij helaas hun vak niet meer mogen uitoefenen. Voor paramedische beroepen zoals fysiotherapeuten geldt: werk zoveel mogelijk via beeldbellen.
Momenteel geldt een noodverordening. U kunt deze bekijken in de bestuurlijke stukken (RIS568483).

Welke horecagelegenheden en winkels blijven open?

 • Alle winkels mogen nog open blijven. Klanten moeten wel zorgen dat zij 1,5 meter afstand van elkaar houden. Winkels en het openbaar vervoer worden verplicht om maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat mensen afstand houden, bijvoorbeeld via een deurbeleid. Winkeliers kunnen posters downloaden om voorzorgsmaatrelen met klanten te communiceren. U vindt de posters op de website van de Rijksoverheid.
 • Markten blijven ook open. Ook hier geldt dat klanten 1,5 meter afstand van elkaar moeten houden. Voor alle markten in Den Haag geldt sinds 30 maart: alleen verkoop van levensmiddelen.Er is een kleinere en tijdelijke markt voor de Haagse Markt: de Haagse Foodmarkt. Geopend op maandag, woensdag, vrijdag en zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur.
 • Hotels mogen ook open blijven. Eet- en drinkgelegenheden in de hotels mogen alleen voor de hotelgasten open blijven.
 • Het thuisbezorgen van voedsel is ook nog toegestaan. Direct contact tussen bezorger en klant moet vermeden worden.

Den Haag verruimt venstertijden voor de bevoorrading van winkels vanaf zaterdag 21 maart. Dit geeft vooral supermarkten meer ruimte om hun bevoorrading te organiseren. De tijden waren van 5.00 uur tot 11.30 uur. De nieuwe tijden zijn van 5.00 uur tot 22.00 uur. Deze verlenging geldt niet voor de clusters Zuiderpark, de Boulevard , het Muzenplein en het Anna van Buerenplein.

Welke vergunningen heb ik nodig voor mijn horecaonderneming om te mogen laten afhalen/bezorgen?

Een horeca-inrichting mag bezorgen en/of laten afhalen wanneer dat is aangegeven bij de aanvraag van de exploitatievergunning. Op dit moment ligt de prioriteit in het toezicht en de handhaving niet hierop.

Hoe kan ik nu een horecavergunning aanvragen/wijzigen?

De horecabalie in het stadhuis is tot en met 6 april gesloten. Alleen afspraken die al stonden, vinden nog plaats. U heeft de mogelijkheid uw aanvraag en/of wijziging van een horecavergunning digitaal te regelen door het aanleveren van een aanvraag via intakevergunningen@denhaag.nl Op de overzichtspagina Horeca-ondernemers leest u wat u mee moet sturen om de aanvraag compleet te maken.

Indien u toch liever langs komt, kunt u vanaf 6 april 2020 weer een afspraak inplannen en langskomen bij de horecabalie in het Atrium van het stadhuis.

Cybercriminelen maken misbruik van het coronavirus. Hoe voorkom ik dat ik slachtoffer word?

Wees alert op (phishing)-berichten, downloads en ‘handige coronatools’ die worden verspreid en deel ook deze zorgen met uw medewerkers. Zo verspreiden cybercriminelen momenteel malware via fake-coronavirus-wereldkaart en worden Phishing-coronamails uit naam van RIVM verstuurd. Het Digital Trust Center van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) geeft tips.

Heeft u andere vragen? Of behoefte aan meer informatie?

Informatie voor ondernemers

  • Als u wilt gebruikmaken van de lokale regelingen ter verlichting van liquiditeitsdruk of u heeft hier vragen over, dan kunt u contact opnemen de afdeling Belastingzaken. Zij zijn bereikbaar via telefoonnummer (070) 353 3820 (maandag tot en met vrijdag van 8.00 uur tot 16.00 uur) of via e-mail invordering.gbd@denhaag.nl.
 • Het Haags Retailpunt (HRP) steekt ondernemers waar mogelijk een hart onder de riem door goede initiatieven en creatieve oplossingen van ondernemers en ondernemerscollectieven met hen te delen. Volg het HRP via Facebook.

Informatie voor horecaondernemers

Bij de belangenverenging voor horeca in Nederland (KHN) kunt u ook informatie krijgen over het coronavirus. Kijk op khn.nl/corona voor een overzicht van alle informatie omtrent het coronavirus of neem contact op via corona@khn.nl of telefoonnummer (0348) 48 94 89 (tijdens kantoortijden) of via (0348) 48 94 11 (weekend).

Om Haagse horecaondernemers snel te kunnen informeren heeft KHN Den Haag een mobiel nummer waarmee ze tekstberichten versturen. Wilt u op deze manier geïnformeerd worden? Dan kunt u zich aanmelden door een tekstbericht te sturen naar 06 - 13 82 25 38.

Algemene informatie

 • MKB-Nederland, VNO-NCW en PZO-ZZP hebben samen met de Kamer van Koophandel een coronaloket geopend voor ondernemers met vragen. Bij dit loket vindt u informatie die u kan helpen bij vragen over welke regelingen er zijn, hoe u moet handelen in bepaalde gevallen en wat aanbevolen is om nu te doen. Het loket is ook telefonisch te bereiken via telefoonnummer 0800 - 2117 (op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 uur). Let op: het is erg druk aan de telefoon.
 • Ook vindt u heel veel antwoorden op de website van de KVK.
 • Er is ook een landelijk crisisnummer voor alle vragen over het coronavirus: 0800 - 1351. Dit nummer is dagelijks bereikbaar tussen 8.00 en 20.00 uur. Zit u in het buitenland? Dan kunt u bellen naar 0031 20 205 13 51.
 • Met een uitgebreid pakket aan maatregelen leveren ook de waterschappen een bijdrage om ondernemers door de coronacrisis te loodsen. Als ondernemers de waterschapsbelastingen niet kunnen betalen vanwege de crisis, krijgen ze uitstel. Dat maken de Unie van Waterschappen, MKB-Nederland en VNO-NCW op 22 maart bekend. Lees meer op de website van het UVW.

  Meer informatie voor werkgevers is ook te vinden op de website van de Rijksoverheid op de pagina Veelgestelde over coronavirus voor werkgevers.

  Informatie over internationaal zakendoen

  Bij vragen over internationaal zakendoen en het coronavirus kunt u contact opnemen met het RVO. Bel RVO via (088) 042 42 42 (tijdens kantooruren) of stuur een e-mail naar klantcontact@rvo.nl.

  Communicatiemiddelen voor anderstaligen

  Wilt u anderstaligen informeren over het coronavirus? Dan zijn hiervoor communicatiemiddelen beschikbaar. In de middelen staan maatregelen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. En het telefoonnummer en de website waar mensen terechtkunnen voor vragen over het virus. De informatie is beschikbaar in de talen: Engels, Spaans, Arabisch, Papiamento, Papiamentu, Pools en Turks. U kunt de communicatiemiddelen downloaden via de website van de Rijksoverheid.

   Zie ook: denhaag.nl/coronavirus

   Gepubliceerd: 31 maart 2020Laatste wijziging: 31 maart 2020