Coronavirus: informatie voor ondernemers

Het coronavirus heeft veel impact op ondernemers in Den Haag. Bekijk de meest gestelde vragen over het coronavirus. Deze pagina wordt aangevuld zodra er meer informatie is.

Winkels, sportclubs en kappers weer open per zaterdag 15 januari 2022

Het kabinet heeft besloten dat winkels, sportclubs, muziekscholen en contactberoepen zoals kappers weer open kunnen vanaf 15 januari 2022. Er geldt ook een aanscherping voor het dragen van een mondkapje. Het snel toenemende en hoge aantal besmettingen met de omikronvariant maakt het noodzakelijk om de sluiting van o.a. horeca en culturele instellingen zoals musea, concertzalen en bioscopen voort te zetten. Op dinsdag 25 januari besluit het kabinet opnieuw of er meer kan.

Bekijk welke regels nu gelden bij het winkelen op de website van de Rijksoverheid.

Bekijk het overzicht van alle maatregelen op de website van de Rijksoverheid.

Voor de meest recente updates volgt u het Ondernemersportaal op Twitter: OPDenHaag. U kunt zich ook abonneren op de nieuwsbrief van het Ondernemersportaal: Den Haag Onderneemt.

  Financiële steun ondernemers

  De nieuwe maatregelen hebben grote gevolgen voor ondernemers en werkenden. Voor ondernemers, bedrijven, ZZP’ers, culturele instellingen en sportorganisaties die door deze maatregelen worden getroffen, verlengt het kabinet het steunpakket tot en met het eerste kwartaal van 2022. Hiervoor trekt het kabinet 4,4 miljard euro uit. De steun voor de evenementensector wordt verlengd tot en met het derde kwartaal. Deze steun geldt als een evenement in deze periode door de Rijksoverheid wordt verboden. Wel neemt het eigen risico voor de organisatoren toe. Kijk voor een overzicht van de regelingen en waar deze aangevraagd kunnen worden op de website van de rijksoverheid.

  Aanvragen regelingen gemeente

  De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is gestopt per 1 oktober 2021. Ondernemers die nog te weinig inkomsten hebben om van te leven kunnen misschien een aanvraag doen voor Bijstand voor Zelfstandigen (Bbz).

  • Bijstand voor Zelfstandigen (Bbz) vraagt u aan bij de gemeente. De regeling bestaat uit 2 delen:

   1. Een tijdelijke inkomensondersteuning (Bbz). Deze vult uw inkomen aan tot het sociaal minimum.
   2. Een bedrijfskrediet, bedoeld voor een succesvolle doorstart van de onderneming.

   Uitgebreide informatie over deze regelingen vindt u op de pagina Financiële hulp voor ondernemers.

  Lokale ondersteuning ondernemers

  Sociaal economisch herstelplan 29 oktober 2020

  De coronacrisis raakt de hele stad. Daarom heeft het College van burgemeester en wethouders 133 miljoen euro vrijgemaakt voor een sociaal-economisch herstelplan. Onderdeel van dit plan is ook een steunpakket voor ondernemers waarbij wordt gefocust op het verstevigen van het ondernemersklimaat en het versterken van de bezoekerseconomie.

   • Gemeentelijke dienstverlening via bijvoorbeeld het Ondernemersportaal, Haags Retailpunt en bedrijfscontactfunctionarissen in kwetsbare wijken wordt verbeterd.
   • Ondernemers krijgen steun bij de digitalisering van hun diensten en bedrijfsprocessen, en vragen over bedrijfslocaties en de gemeente draagt bij aan innovaties in digitalisering en cyberveiligheid.
   • Ook biedt de gemeente ondersteuning bij vragen over omscholing van personeel en wordt coaching van startende ondernemers in Den Haag Zuidwest aangeboden.
   • Er wordt ingezet op werkgelegenheid in zorg en maakindustrie en op het ondernemersklimaat in de bouw.
   • Bedrijvigheid en werkgelegenheid in zorg en gezondheid (o.a. in Zuidwest) wordt gestimuleerd door een nieuw zorginnovatieprogramma, met onder andere extra bedrijfsruimte voor nieuwe en groeiende bedrijven, financiering en innovatie voor zorgondernemers en het helpen van werkzoekenden bij een baan in de zorg.
   • Ondernemers worden geholpen met kennis over bijvoorbeeld internationaal ondernemen of het omscholen van personeel.
   • Er wordt geïnvesteerd in de kenniseconomie. De gemeente wil de vernieuwing in de economie helpen door kennis, technologie en innovatie te stimuleren. Daarbij is een belangrijke rol weggelegd voor innovatiecentra en ondersteuners, zoals YES!Delft en alle bedrijvigheid rond IT/tech en security.
  • De gemeente wil de bezoekerseconomie versterken door de binnenstad aantrekkelijk en gastvrij te houden. Dit gebeurt door:

   • Gemeente zoekt samen met partners in de stad naar nieuwe invullingen voor leegstaande panden.
   • Ondernemers krijgen financiële steun om gevels en verlichting te verbeteren zodat de binnenstad ook in de winter prettig is om in te verblijven.
   • Met toeristische partners wordt gezorgd dat bezoekers uit binnen- en buitenland zodra het weer kan gastvrij en veilig worden ontvangen.
   • De gemeente stimuleert samen met partners nieuwe vormen van publieksevenementen, die bijdragen aan gezonde en toekomstgerichte bedrijfsmodellen, werkgelegenheid, gastvrijheid en attractiviteit van de stad.
   • Een marketingcampagne wordt voorbereid onder het motto: zee van ruimte en pandemieproof. Daarmee worden de verschillende karakteristieke stadscentra gepromoot en bezoekers meer gespreid.
   • Samen met culturele instellingen en andere organisaties werkt de gemeente aan het versnellen van de ontwikkeling en versterking van het Museumkwartier. Bij de verkoop van de voormalige Amerikaanse ambassade wordt gezocht naar een nieuwe eigenaar en gebruiker die hieraan kan bijdragen.

  Steunpakket ondernemers 20 maart 2020

  De gemeente heeft een lokaal steunpakket samengesteld om ondernemers en werknemers door de crisis heen te helpen. Deze maatregelen komen bovenop het steunpakket van het Rijk.

  • De maatregelen bestaan uit:

   • Ondernemers kunnen betalingsregelingen treffen met belastingzaken, ook bij achterstallige belastingen.
   • De invorderingsrente voor alle belastingschulden: per maandag 23 maart geldt tijdelijk een verlaagd tarief van 0,01 procent (dat was 4%).
   • Wilt u een betalingsregeling treffen? Of heeft u vragen over de maatregelen die hierboven staan? Neem dan contact op met de afdeling Belastingzaken. Zij zijn bereikbaar op telefoonnummer (070) 353 38 20 (maandag tot en met vrijdag van 8.00 uur tot 16.00 uur) of via e-mail invordering.gbd@denhaag.nl.
   • Bent u huurder van gemeentelijk vastgoed? De gemeente biedt huurders de mogelijkheid om huur later te betalen. U kunt hierover contact opnemen met uw contactpersoon. De contactgegevens staan op uw huurfactuur. De gemeente stimuleert deze aanpak ook bij private vastgoedeigenaren.
   • De bezorgdiensten die verantwoordelijk zijn voor de bevoorrading van de winkels faciliteert de gemeente waar dat kan met parkeren, laden en lossen.
   • De gemeente gaat soepel om met prestatieafspraken die zijn gemaakt met organisatoren van evenementen en congressen die subsidie hebben ontvangen van de gemeente, maar niet door kunnen gaan vanwege het coronavirus.
   • De gemeente koopt lokaal en sociaal in waar het kan.
   • Omdat iedere ondernemer een eigen problematiek kent, zet de gemeente extra in op accountmanagement zodat u sneller geholpen kunt worden. Ook de medewerkers van het Ondernemersportaal staan u graag te woord.

  Lokale regelingen horeca-ondernemers

  Coronapolsbandjes

  De polsbandjes zijn momenteel niet verkrijgbaar omdat de horeca is gesloten tot en met 25 januari 2022.

  In horecagelegenheden is het voor ondernemers verplicht om de CoronaCheck-app van bezoekers te checken. Om het bezoekers en horeca-ondernemers wat gemakkelijker te maken, is het mogelijk om bij een aantal centrale plekken bij Haagse horeca rond de Grote Markt, het Plein en Scheveningen-bad een ‘coronapolsbandje’ te ontvangen.

  Bij een stand kunnen bezoekers hun CoronaCheck-app laten scannen. Bezoekers moeten zich daarbij identificeren met een ID-bewijs (paspoort, ID-kaart of rijbewijs). Als de check is gedaan en goedgekeurd, wordt het polsbandje verstrekt. Met dat polsbandje krijgen bezoekers toegang tot de horeca op en rond het Plein, de Grote Markt en op Scheveningen-Bad.

  Het polsbandje is 1 dag geldig, tot sluitingstijd. Het ziet er elke dag anders uit om misbruik te voorkomen. Het polsbandje is geen vervanger van de CoronaCheck-app. Het is een andere mogelijkheid. Bezoekers krijgen ook nog toegang tot de horeca als zij aan de deur hun CoronaCheck-app en een geldig ID-bewijs laat zien.

  Openingstijden stands polsbandjes

   • Donderdag: 12.00 tot 17.00 uur

   • Vrijdag: 15.00 tot 17.00 uur

   • Zaterdag: 13.00 tot 17.00 uur

   • Zondag: 13.00 tot 17.00 uur

   • Donderdag: 15.00 tot 17.00 uur

   • Vrijdag: 15.00 tot 17.00 uur

   • Zaterdag: 14.00 tot 17.00 uur

   • Vrijdag: 15.00 tot 17.00 uur

   • Zaterdag: 13.00 tot 17.00 uur

   • Zondag: 13.00 tot 17.00 uur

  Mogelijkheid uitbreiden terrassen verlengd van 1 november 2021 tot 1 mei 2022

  Horeca-ondernemers hebben een zware tijd achter de rug. Den Haag wil ze daarom graag de kans geven om ook de komende maanden (van 1 november tot 1 mei) hun terras met maximaal 25% uit te breiden. De informatie over de terrasuitbreiding en de algemene voorwaarden vindt u onder het kopje Uitbreiden terrassen hotels, restaurants en cafés

  • Ja, dat kan met een aanvraag voor een reguliere terrasvergunning. Voor deze aanvraag moeten leges betaald worden. Kijk voor meer informatie op de pagina Terras op de openbare weg plaatsen.

  • Ja, dat kan met een verlenging van de aanvraag voor een tijdelijke terrasvergunning. Als er toestemming van de directe beneden buren nodig was, dan moet deze toestemming opnieuw worden ingediend met een nieuwe toestemming tot 1 mei 2022. Kijk voor meer informatie op de pagina Terras op de openbare weg plaatsen.

  • Ja, dat kan met een aanvraag voor een tijdelijke terrasvergunning. Kijk voor meer informatie onder het kopje Uitbreiden terrassen hotels, restaurants en cafés
  • Ja, dat kan met een verlenging van de aanvraag voor een tijdelijke terrasvergunning. Kijk voor meer informatie op de pagina Terras op de openbare weg plaatsen
  • Ja dat kan met een omgevingsvergunning. Een omgevingsvergunning kunt u aanvragen via het omgevingsloket online. Voor deze aanvraag moeten leges betaald worden. Om een omgevingsvergunning te krijgen, moet de overkapping voldoen aan een aantal voorwaarden. Bij het indienen van een aanvraag voor een omgevingsvergunning moet de aanvraag voldoen aan bepaalde indieningsvereisten. Bekijk de indieningsvereisten en ga voorbereid aan de slag met uw aanvraag. Om de aanvraag soepel te laten verlopen wordt aangeraden om een architect of bouwkundig tekenbureau in te schakelen.

   Indieningsvereisten voor tijdelijke terrasoverkappingen (PDF, 94,4 kB)
  • Nee, dat kan niet.

  • Nee, dat is niet mogelijk.

  • Een overkapping:

   • moet aan 3 kanten open zijn. De dichte kant moet doorzichtig zijn.
   • mag alleen op een terras met een terrasvergunning
   • mag niet groter zijn dan het terras waar een vergunning voor is
   • moet berekend zijn op de weersomstandigheden die in de herfst en winter verwacht kunnen worden.
   • moet op tijd worden weggehaald als er weersomstandigheden worden verwacht waarop de overkapping niet berekend is
   • is toegestaan tot uiterlijk 1 mei 2022
   • is alleen toegestaan met een omgevingsvergunning

  Uitbreiden terrassen hotels, restaurants en cafés

  • Ja, u mag op basis van uw huidige terrasvergunning tijdelijk maximaal 25% extra ruimte aanvragen. U kunt gebruik maken van onderstaand formulier. Kijk voor de voorwaarden op Terras op de openbare weg plaatsen.

   Aanvraagformulier tijdelijke uitbreiding terras (PDF, 174,9 kB)

  • Ja, u kunt via de gemeentelijke website een melding doen voor een gevelterras. Hiervoor gelden de reguliere regels voor vergunningsvrije terrassen Aan het doen van een melding zijn geen kosten verbonden. U kunt hier de aanvraag doen.
  • Wanneer de uitbreiding van het terras voor de gevel van een ander komt te staan dan moet bij de aanvraag een verklaring worden meegestuurd. Hierin verklaren de direct-belanghebbenden aangeven dat hun belangen door dit terras voor hun gevel niet worden geschaad.
   • Mogelijkheden parkeerplaatsterras in hoofdwinkelstructuur: Het is mogelijk om parkeerplaatsterrassen te plaatsen in winkelstraten in de hoofdwinkelstructuur. Hiervoor geldt de gewone aanvraagprocedure. U kunt gebruikmaken van onderstaand formulier. Kijk voor de voorwaarden op de pagina Terras op de openbare weg plaatsen. Deze vergunning is alleen voor deze zomer en niet afhankelijk van de parkeerdruk of draagvlakonderzoek. Als het terras (deels) voor de gevel van de buren staat, dan is schriftelijke toestemming van de direct belanghebbenden noodzakelijk.
   • Mogelijkheden parkeerplaatsterras aan rand of buiten hoofdwinkelstructuur: Voor ondernemers in woonwijken of aan de rand van de hoofdwinkelstructuur is het mogelijk om één parkeerplaatsterras aan te vragen in straten waar de maximumsnelheid 30 km per uur is. Wanneer het parkeerplaatsterras deels of geheel voor de gevel van een ander komt te staan dan moet er een toestemming worden overlegd van de direct-belanghebbenden.

    U kunt een parkeerplaatsterras aan de rand of buiten de hoofdwinkelstructuur aanvragen via onderstaand aanvraagformulier. Kijk voor de voorwaarden op de pagina Terras op de openbare weg plaatsen.

   Aanvraagformulier tijdelijk terras op parkeerplaats(en) (PDF, 174,9 kB)

   • Na 1 november moeten de parkeerplaatsen van de tijdelijk vergunde parkeerplaatsterrassen en de parkeerplaatsterrassen die na 3 maart 2020 zijn vergund, weer parkeerplaats zijn.
   • In de winkelstraten waar nu al parkeerplaatsterrassen zijn, is het niet toegestaan het terras in een volgend parkeervak 25% uit te breiden. Dat geeft halve parkeerplaatsen, een rommelig straatbeeld en dan is het niet duidelijk waar wel of niet geparkeerd kan worden.
  • U kunt uitbreiding van uw terras aanvragen via onderstaand aanvraagformulier. Kijk voor de voorwaarden op de pagina Terras op de openbare weg plaatsen.

   Aanvraagformulier uitbreiding tijdelijk terras (PDF, 174,9 kB)

  • Voor de tijdelijke terrasvergunning hoeft geen leges betaald te worden.
   • De tijdelijke regeling voor terrasuitbreiding geldt van 1 maart tot 1 november (einde terrasseizoen).
   • Een horecaondernemer kan maximaal 25 procent meer terrasruimte aanvragen dan op basis van de geldende vergunning is toegestaan en/of 25 procent meer van het vergunningsvrije terras aan de eigen gevel. Hiervoor kan men een aanvraag indienen.
   • Een horecaondernemer (niet in de hoofdwinkelstructuur) kan een terras aanvragen in de parkeerplaats. Dit kan maximaal 1 parkeerplaats zijn. Indien het terras voor de gevel van de buren komt te staan, dan is schriftelijke toestemming van de buren vereist.
   • Noodzakelijk vervoer moet altijd mogelijk zijn: voetgangers en fietsers voorop. De bereikbaarheid voor nood- en hulpdiensten, het openbaar vervoer en laden en lossen staan in geen geval ter discussie. Daarvoor moet altijd voldoende veilige ruimte vrij blijven.
   • Bij het gebruik van ruimte voor de gevel van anderen geldt dat hun instemming noodzakelijk is. Deze moet toegevoegd worden aan de aanvraag.
   • Er mag geen terrasruimte worden ingenomen in het groen of in plantsoenen.
   • De gemeente handhaaft alleen bij excessen (niet voldoende ruimte op straat voor de anderhalve meter én verkeersveiligheid) en conflicterende belangen.

  Uitbreiden terrassen boulevard

  Voor de ondernemers aan de boulevard gelden dezelfde mogelijkheden als voor de andere horeca in de stad. Op de boulevard is voldoende ruimte nodig voor een looproute waarbij mensen afstand kunnen houden. Ook is ruimte nodig voor nood- en hulpdiensten en bevoorrading.

  Uitbreiden terrassen strandpaviljoens

  De gemeente wil graag ook eigenaren van strandpaviljoens de mogelijkheid geven om extra terrasruimte te exploiteren. Zodra het kabinet de coronamaatregelen versoepelt en de horeca weer open mag voor gasten, kunnen ondernemers gebruik maken van deze regeling. De regeling kan nu al wel aangevraagd worden.

  • U heeft met ingang van het nieuwe strandbeleid de ruimte gekregen om vergunningsvrij kleine objecten zoals loungebedden en speeltoestellen te plaatsen op het strand. Deze ruimte grenst aan de zeezijde van uw paviljoen en bij een aantal paviljoens aan de zijkant. Het stuk strand is net zo breed als het exploitatievlak en heeft een dieptemaat van 10 meter. Deze ruimte mag vanaf 1 maart tot 1 november ingezet worden voor uitbreiding van het terras.
  • Nee, dit niet nodig. Voor de strandpaviljoens geldt dat zij op dit moment al de beschikking hebben over deze ruimte op het strand. Normaal gesproken mag dit deel van de exploitatieruimte niet worden benut voor reguliere horeca-exploitatie (zoals een terras). Het College heeft besloten om, net als vorig jaar, deze voorwaarde voor dit strandseizoen te laten vervallen.

  Vragen of klachten over uitbreiding terrassen

  • Voor specifieke vragen over de aanvraag voor uitbreiding van uw terras kunt u mailen naar apv-vergunningen@denhaag.nl.

   Voor algemene vragen over ondernemen in Den Haag en advies over regels, vergunningen en procedures van de gemeente kunt u een e-mail sturen naar het Ondernemersportaal van de gemeente: ondernemersportaal@denhaag.nl.

   Uw e-mail wordt binnen 5 werkdagen beantwoord

  • Voor zowel bewoners als ondernemers geldt dat u klachten kunt melden bij het klantcontactcentrum via telefoonnummer 14070.

  Maatregelen winkelstraten

  • De gemeente heeft contact met ondernemers en ondernemersverenigingen over de maatregelen die nodig zijn om bezoekers veilig en plezierig te laten winkelen in de winkelgebieden. In een aantal winkelgebieden zoals in het centrum zijn onder andere lijnen op de grond getrokken om bezoekersstromen te scheiden. Ook zijn borden en stickers geplaatst om bezoekers te informeren over de coronaregels. Tot slot worden op drukke winkeldagen extra gastheren en -vrouwen ingezet om de bezoekers te wijzen op de coronaregels.
  • Winkels moeten een actief deurbeleid hanteren om bezoekersstromen te scheiden, de 1,5 meter afstand in de winkel te behouden en het opstellen van een wachtrij voor de winkel met 1,5 meter afstand. Daar kan ook op gehandhaafd worden. 
  • De gemeente vraagt bezoekers om de drukte zoveel mogelijk te mijden en om altijd 1,5 meter afstand te houden. We gaan ervanuit dat bewoners en bezoekers zich verantwoordelijk gedragen. Maar bij te grote drukte kan de gemeente altijd besluiten om in te grijpen.
  • De ontwikkeling van de drukte in andere winkelstraten en winkelgebieden houdt de gemeente in de gaten. Ondernemersverenigingen en BIZ'en kunnen een beroep doen op de gemeente, als ze vinden dat het nodig is om maatregelen te nemen.
  • Het Ondernemersportaal van de gemeente is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur. Telefoonnummer (070) 353 60 04 en via ondernemersportaal@denhaag.nl.

  Overige en algemene informatie

   • Het Ondernemersportaal van de gemeente is telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur. Telefoonnummer (070) 353 60 04 en via ondernemersportaal@denhaag.nl. Volg voor de meest recente updates het Ondernemersportaal op Twitter of abonneer uzelf op de nieuwsbrief Den Haag Onderneemt.
   • Coronajournaal: de coronacrisis en de genomen maatregelen tegen de verspreiding van het virus hebben grote gevolgen op de Haagse economie en de arbeidsmarkt. Om inzicht te geven in de (mogelijke) economische impact op de Haagse economie maakt de gemeente een coronajournaal. Dat doet ze aan de hand van beschikbare onderzoeken en cijfers. Het journaal wordt regelmatig geüpdatet en kunt u nalezen op de website Den Haag in Cijfers.
   • Op Het Haags Retailpunt (HRP) leest u goede initiatieven en creatieve oplossingen tijdens de coronacrisis van en voor ondernemers en ondernemerscollectieven. Ook organiseert het Haags Retailpunt met regelmaat informatieve webinars. Volg het HRP via Facebook.
   • Koninklijke Horeca Nederland (KHN): Kijk op khn.nl/corona voor een overzicht van alle informatie omtrent het coronavirus of neem contact op via corona@khn.nl of telefoonnummer (0348) 48 94 89 (tijdens kantoortijden) of via (0348) 48 94 11 (weekend). Om Haagse horecaondernemers snel te kunnen informeren heeft KHN Den Haag een mobiel nummer waarmee ze tekstberichten versturen. Wilt u op deze manier geïnformeerd worden? Dan kunt u zich aanmelden door een tekstbericht te sturen naar 06 - 13 82 25 38.
   • Coronaloket: MKB-Nederland, VNO-NCW en PZO-ZZP hebben samen met de Kamer van Koophandel een coronaloket geopend voor ondernemers met vragen. Bij dit loket vindt u informatie die u kan helpen bij vragen over welke regelingen er zijn, hoe u moet handelen in bepaalde gevallen en wat aanbevolen is om nu te doen. Het loket is telefonisch te bereiken via telefoonnummer 0800 - 2117 (op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 uur). Let op: het is erg druk aan de telefoon. Veel antwoorden vindt u ook op de website van de KVK (Kamer van Koophandel).
   • Ondernemersplein: de website van het Ondernemersplein is ook een goede wegwijzer voor alles waar u als ondernemer mee te maken krijgt tijdens de coronacrisis.

  • Bij vragen over internationaal zakendoen en het coronavirus kunt u contact opnemen met het RVO. Bel RVO via (088) 042 42 42 (tijdens kantooruren) of stuur een e-mail naar klantcontact@rvo.nl.
  • Kijk op Coronavirus (English page) voor informatie van de gemeente.

   Wilt u anderstaligen informeren over het coronavirus? Dan zijn hiervoor communicatiemiddelen beschikbaar. In de middelen staan maatregelen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. En het telefoonnummer en de website waar mensen terechtkunnen voor vragen over het virus. De informatie is beschikbaar in de talen: Engels, Spaans, Arabisch, Papiamento, Papiamentu, Pools en Turks. U kunt de communicatiemiddelen downloaden via de website van de Rijksoverheid.

  Zie ook: denhaag.nl/coronavirus

  Gepubliceerd: 15 december 2021Laatste wijziging: 17 januari 2022