Coronavirus: informatie voor ondernemers

Het coronavirus heeft veel impact op ondernemers in Den Haag. Bekijk de meest gestelde vragen over het coronavirus. Deze pagina wordt aangevuld zodra er meer informatie is.

Let op!

Nieuwe coronamaatregelen vanaf 29 september 18.00 uur

Maandag 28 september heeft het rijk tijdens een persconferentie extra landelijke maatregelen aangekondigd. Er zijn extra maatregelen nodig om ervoor te zorgen dat het coronavirus zich niet verder verspreidt. Deze maatregelen gelden vanaf dinsdag 29 september om 18.00 uur.

Meer informatie over wat de maatregelen voor u betekenen, volgt snel. Op de website van de rijksoverheid vindt u een overzicht van alle maatregelen.

Voor de meest recente updates volgt u het Ondernemersportaal op Twitter: OPDenHaag. U kunt zich ook abonneren op de nieuwsbrief van het Ondernemersportaal: Den Haag Onderneemt.

Financiële maatregelen

Overzicht financiële maatregelen

Het kabinet heeft besloten om vanwege het coronavirus uitzonderlijke economische maatregelen te nemen. Het doel hiervan is om naast de gezondheid ook banen en inkomens te beschermen en de gevolgen voor zzp'ers, mkb-ondernemers en grootbedrijven op te vangen.

 • Voor werkgevers en (zelfstandig) ondernemers, onder wie ook zzp’ers, is er een breed noodpakket met financiële regelingen. Op de website van de Rijksoverheid vindt u uitgebreide informatie over de regelingen. Ga hiervoor naar:

  Op 20 mei heeft de kabinet besloten om het noodpakket banen en economie te verlengen en uit te breiden. Lees meer op de website van de Rijksoverheid.
 • De Kamer van Koophandel en werkgeversorganisatie VNO-NCW/MKB Nederland hebben hulpmiddelen gemaakt. Daarmee kunt u zien welke regelingen u kunt gebruiken:

Coronaregelingen voor ondernemers vanaf 1 oktober 2020

Kamerbrief Steun- en herstelpakket

Het kabinet heeft een Kamerbrief Steun- en herstelpakket voor ondernemers en werkenden gestuurd naar de Tweede Kamer. De volledige brief kunt u lezen op de website van de rijksoverheid.

Dit 3e steunpakket bestaat uit 3 pijlers. 1 van de 3 pijlers is het voortzetten van de financiële steun: de NOW, Tozo en TVL worden met 9 maanden verlengd.

 • De regeling wordt met 9 maanden verlengd, met 3 keer 3 maanden. In die periode wordt de NOW in stappen afgebouwd, zodat ondernemers en werkenden tijd hebben om zich aan te passen. Op de website van de Rijksoverheid vindt u informatie over de voorwaarden en aanpassingen NOW.
 • Deze regeling wordt ook 9 maanden verlengd, tot en met 30 juni 2021De voorwaarden voor de regeling zijn veranderd. . Op de website van de Rijksoverheid vindt u informatie over de voorwaarden en aanpassingen Tozo. Gemeenten bieden zelfstandig ondernemers vanaf 1 januari 2021 extra dienstverlening aan. Zoals bij- of omscholing en heroriëntatie

  De gemeenten voeren de Tozo uit. Kijk voor nieuwe informatie over de uitvoering van Tozo 3 op de pagina www.denhaag.nl/Tozo. Of schrijf u in voor de nieuwsbrief Den Haag Onderneemt.

  U kunt ook bellen met (070) 353 75 00.

 • De belastingvrije tegemoetkoming wordt opnieuw ingezet en het maximale bedrag per bedrijf per drie maanden wordt verhoogd naar € 90.000. De regeling wordt met 3 keer 3 maanden verlengd tot en met 30 juni 2021. De regeling wordt in die periode in stappen afgebouwd. Zo hebben ondernemers tijd om zich aan te passen. Op de website van de Rijksoverheid vindt u informatie over de voorwaarden en aanpassingen TVL.
 • De extra, verruimde of meer toegankelijke kredietverlening en -garanties aan kleine en middelgrote bedrijven voor voldoende liquiditeit (BMKB-C, GO-C en KKC) blijven ook na 1 oktober 2020. Op de website van de Rijksoverheid vindt u informatie over de voorwaarden en aanpassingen van BMKBGO-C en KKC.
 • Ondernemers kunnen tot 1 oktober 2020 belastinguitstel aanvragen. Daarmee loopt het uitstel op uiterlijk 1 januari 2021 af. Maar ondernemers moeten niet alsnog in de knel komen bij het terugbetalen. Ze krijgen met 2 jaar ruim de tijd om de belastingschuld weer af te lossen. De tijdelijke verlaging van invorderingsrente naar bijna 0 wordt verlengd tot en met 31 december 2021. Ondernemers krijgen zo te maken met zo min mogelijk extra kosten. Op de website van de Rijksoverheid vindt u informatie over belastinguitstel voor ondernemers.

Aanvragen regelingen

De maatregelen Tozo, NOW en TOGS zijn de 3 grote regelingen voor tegemoetkomingen in de inkomsten en salarissen. Kijk op de website van de Rijksoverheid welke van deze 3 regelingen u kunt aanvragen. Dit kunnen meerdere regelingen zijn.

 • De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) vraagt u aan bij de gemeente. De regeling bestaat uit 2 delen:

  1. Een tijdelijke inkomensondersteuning voor maximaal 4 maanden. Deze vult uw inkomen aan tot het sociaal minimum.
  2. Een lening voor bedrijfskapitaal voor ondernemers met acute liquiditeitsproblemen.

  De tijdelijke inkomensondersteuning en de lening bedrijfskapitaal zijn bedoeld voor zelfstandig ondernemers (ook zzp’ers) die wonen en ingeschreven staan in de gemeente Den Haag en die financieel in de problemen komen door de coronacrisis.

  Uitgebreide informatie leest u en aanvragen doet u op de pagina: Tijdelijke overbruggingsregeling voor zelfstandig ondernemers (Tozo) vanaf 1 juni. U kunt ook bellen met (070) 353 75 00.

 • De NOW-regeling is een tegemoetkoming voor werkgevers die verwachten dat zij door het coronavirus over een periode van 3 maanden ten minste 20% omzetverlies hebben. Werkgevers kunnen bij het UWV een aanvraag indienen voor de NOW-subsidie.

 • Via de TOGS-regeling kunnen ondernemers eenmalig tegemoetkoming van € 4.000 netto krijgen om vaste lasten te betalen. De TOGS vraagt u aan bij RVO.

 • De COL is een aanvullende maatregel voor startups, scale-ups en innovatieve mkb-ers of mkb-ers zonder kredietrelatie bij een bank. Het gaat hierbij om bedrijven, die overwegend met extern eigen vermogen gefinancierd zijn. Meer informatie over criteria en aanvragen vindt u op de website van Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen.

 • MKB-ondernemers in onder meer de horeca, recreatie, evenementen, kermissen, podia en theaters krijgen een belastingvrije tegemoetkoming van het ministerie van EZK om hun vaste materiële kosten te kunnen betalen. Deze tegemoetkoming komt bovenop de tegemoetkoming loonkosten (NOW). Bedrijven krijgen afhankelijk van de omvang van het bedrijf, de hoogte van de vaste kosten en de mate van omzetderving (minimaal 30%) een tegemoetkoming voor hun vaste lasten tot een maximum van € 50.000 (oorspronkelijk aangekondigd was € 20.000) voor de komende 4 maanden (was 3 maanden). Deze regeling kunt u vanaf half juni aanvragen bij RVO.

Lokale maatregelen Den Haag 20 september

Lokale maatregelen per 20 september

Ook in Den Haag raken steeds meer mensen besmet met het coronavirus. Sinds 20 september 18.00 uur gelden er extra regels in steden en regio’s met veel besmettingen, zoals Den Haag. Hiervoor is een nieuwe noodverordening van kracht. Lees de noodverordening.

De nieuwe regels voor Den Haag komen bovenop de maatregelen voor het hele land zoals 1,5 meter afstand houden, regelmatig handen wassen en in uw elleboog niezen of hoesten. De extra regels zijn:

 • Bij groepsactiviteiten mogen niet meer dan 50 mensen aanwezig zijn. Dat geldt binnen én buiten.
 • Organisaties die activiteiten organiseren voor groepen van meer dan 50 mensen moeten dat melden via het formulier van Veiligheidsregio Haaglanden.
 • Bij hotels, restaurants en cafés mogen mensen tot 12 uur ’s nachts naar binnen. De muziek gaat om 12 uur ’s nachts uit en de bedrijven moeten om 1.00 uur dicht. Handhavers controleren dit.

Checklist

De gemeente heeft een uitleg gemaakt bij de maatregelen voor groepen en samenkomsten.

Checklist groepen en samenkomsten (PDF, 116,7 kB)

Toegankelijke versie pdf: Checklist groepen en samenkomsten.

Lokaal steunpakket per 20 maart

Het college heeft op vrijdag 20 maart 2020 een lokaal steunpakket gepresenteerd om het mkb en werknemers door de crisis te helpen. Lees de samenvatting van deze maatregelen en hoe u hier mogelijk van kunt gebruikmaken.

  • Uitbreiding informatievoorziening voor ondernemers (waaronder zzp'ers).
  • Opschaling van de dienstverlening van bureau zelfstandigen. Zelfstandigen kunnen voor een periode van 3 maanden aanvullende inkomensondersteuning krijgen voor levensonderhoud. Dat gaat via een versnelde procedure.
  • Extra inzet op accountmanagement omdat veel bedrijven hun eigen problemen hebben en de gemeente hier gericht op wil inspelen.
  • Mogelijkheid tot uitstellen van betaling toeristenbelasting.
  • Mogelijkheid tot uitstellen ozb-belasting.
  • Niet versturen van BIZ-heffingen voor de komende 3 maanden.
  • Betalingsregelingen (zoals uitstel van betalingen), ook bij achterstallige belastingen.
  • De invorderingsrente voor alle belastingschulden geldt per maandag 23 maart tijdelijk een verlaagd tarief van 0,01% (dat was 4%).
  • De invordering van openstaande schulden wordt verzacht, dat betekent dat eventuele beslagleggingen worden uitgesteld.

  Wilt u een betalingsregeling treffen of heeft u vragen over bovenstaande regelingen? U kunt contact opnemen met de afdeling Belastingzaken. Zij zijn bereikbaar via telefoonnummer (070) 353 3820 (maandag tot en met vrijdag van 8.00 uur tot 16.00 uur) of via e-mail invordering.gbd@denhaag.nl.

  Bent u huurder van gemeentelijk vastgoed? De gemeente biedt huurders de mogelijkheid om de huur later te betalen. U kunt hiervoor contact opnemen met uw contactpersoon. De contactgegevens staan op uw huurfactuur. De gemeente stimuleert deze aanpak ook bij private vastgoedeigenaren.

  • De gemeente gaat soepel om met prestatieafspraken die zijn gemaakt met organisatoren van evenementen die een subsidie of sponsorbijdrage hebben ontvangen vanuit de regeling Grootschalige Publieksevenementen of het Promotiefonds Kleinschalige Publieksevenementen. Er is een handelingsperspectief opgesteld om evenementenorganisatoren in de stad tegemoet te komen tijdens de coronacrisis.
  • Extra lokaal en sociaal inkopen waar (wettelijk) mogelijk.
  • Tijdelijke inzet bij kwetsbare sectoren om terugval in bijstand waar mogelijk te voorkomen.
  • Opties om inspanningen te intensiveren om omzetverlies in te lopen, bijvoorbeeld via tijdelijke extra marketing.

Stappen na heropening bedrijven

Per 1 september

Tijdens de persconferentie op 1 september 2020 werd aangekondigd dat de landelijke maatregelen niet worden aangepast. De algemene regels voor binnen en algemene regels voor buiten blijven gelden. Bekijk het overzicht van alle regels voor iedereen.

Ook is besloten dat discotheken en nachtclubs nog niet open mogen. Er is geen nieuwe datum aangekondigd.

  • We houden 1,5 meter afstand van anderen.
  • Maximaal 100 personen per ruimte met vaste zitplaatsen (exclusief personeel).
  • Geen maximumaantal personen onder de volgende voorwaarden: vaste zitplaatsen, reservering en gezondheidscheck vooraf. Dit geldt bijvoorbeeld bij bioscopen, cafés, restaurants, theaters, bruiloften en uitvaarten.
  • In winkels, musea, bibliotheken en andere locaties met doorstroom van bezoekers is 1,5 meter afstand de regel (locaties zorgen zelf voor naleving van deze regel). Er geldt geen maximumaantal personen.
  • Discotheken en nachtclubs blijven dicht tot 1 september.
  • Er komen nog regels voor zangkoren.
  • We houden 1,5 meter afstand van anderen.
  • Maximaal 250 personen (exclusief personeel).
  • In de horeca wordt altijd gewerkt met een vaste zitplaats.
  • Geen maximumaantal personen onder de volgende voorwaarden: vaste zitplaatsen, een reservering en een gezondheidscheck vooraf.
  • In dierentuinen, pretparken en andere buitenlocaties met doorstroom van bezoekers is 1,5 meter afstand de regel (locaties zorgen zelf voor naleving van deze regel). Er geldt geen maximumaantal personen.
 • U kunt als u een evenement wilt organiseren weer een evenementenvergunning aanvragen of -melding doen. Er is vanwege corona wel een aantal regels voor evenementen. Als organisator bent u hiervoor verantwoordelijk. Meer informatie hierover vindt u op de website van het RIVM.

  Verder zijn de algemene richtlijnen van het RIVM van kracht en gelden dezelfde regels als voor binnen- en buitenactiviteiten.

  • Voor vervoer van A naar B (zoals taxi’s, personenbusjes en touringcars) geldt: een reservering en gezondheidscheck vooraf en een niet-medisch mondkapje zijn verplicht.
  • Zowel binnen- als buitensport weer toegestaan. Voor alle leeftijdsgroepen geldt dat zij daarbij normaal spelcontact mogen hebben. Echter, voor en na afloop van de sportbeoefening moeten sporters van 19 jaar en ouder 1,5 meter afstand tot elkaar te houden, ook in de kleedkamers en kantines.
  • De kantines mogen weer open. Hiervoor gelden wel allerlei regels waarbij de protocollen van de Koninklijke Horeca Nederland leidend zijn.
  • Geforceerd stemgebruik langs het veld, zoals schreeuwen en spreekkoren, is niet toegestaan.
  • Op onze speciale informatiepagina voor sportaanbieders leest u waar u rekening mee moet houden.
  • De regel is dat iedereen 1,5 meter afstand houdt. Maar in sommige situaties is dat niet mogelijk en mag de 1,5 meter tijdelijk worden losgelaten. Het gaat om:

   • mensen met contactberoepen (zoals kappers, masseurs en rij-instructeurs);
   • sporters (binnen en buiten), acteurs en dansers.
  • Spreekkoren, hard meezingen of schreeuwen in groepsverband is niet toegestaan.
  Voor zangkoren en zangensembles wordt repeteren en optreden weer mogelijk. Onder welke voorwaarden, daarover komt het RIVM op zeer korte termijn met een advies.

 • Discotheken en nachtclubs blijven tot 1 september gesloten. Als de situatie het toelaat en het virus onder controle blijft, dan kunnen op termijn discotheken en nachtclubs open. Rond 1 september wordt dit opnieuw bekeken

Heropening restaurants, cafés en strandpaviljoens per 1 juni

De horeca zijn sinds 1 juni weer open. Hieronder leest u waar u rekening mee moet houden

Mogelijkheid uitbreiden terrassen hotels, restaurants en cafés

 • Ja, u mag op basis van uw huidige terrasvergunning tijdelijk maximaal 25% extra ruimte innemen. U hoeft hiervoor geen vergunning aan te vragen of melding te doen. Wel gelden er voorwaarden.
 • U mag tafels, stoelen en parasols plaatsen die niet aan de grond zijn verankerd. Daarnaast mag u een uitgiftepunt op uw terras plaatsen. Het uitgiftepunt moet worden geplaatst op de aan de ondernemer vergunde of extra toegestane terrasruimte. Daarnaast moet het uitgiftepunt mobiel zijn en na sluitingstijd niet op straat achterblijven.
 • Ja, u kunt hiervoor bij de gemeente een melding doen voor een gevelterras. Hiervoor gelden de reguliere beleidsregels voor vergunningsvrije terrassen (RIS304800). Aan het doen van een melding zijn geen kosten verbonden.
 • U kunt een verzoek indienen voor een tijdelijk terras direct in de nabije omgeving van uw zaak. Dit kunt u individueel doen als horecaondernemer of samen met andere horecaondernemers. Stuur een e-mail met daarin uw contactgegevens naar terrassenbeleid@denhaag.nl. Vervolgens ontvangt u een intakeformulier met een aantal vragen en voorwaarden waaraan moet worden voldaan. Zo vragen wij u bijvoorbeeld om een situatieschets en een omschrijving hoe u de buurt hebt betrokken.

  Er zijn geen kosten aan deze aanvraag verbonden.

  De gemeente behandelt de aanvragen voor nieuwe terrassen binnen 3 werkdagen. De aanvragen worden getoetst op onder andere overlast, veiligheid, bereikbaarheid en verkeersveiligheid. Aan instemming van uw aanvraag kunnen geen rechten worden ontleend.

 • Vanaf 11 mei mogen de sportaccommodaties de trainingen buiten weer hervatten, maar blijven de kleedkamers en kantines dicht. Sporthallen, squashbanen en andere indoorsportaccommodaties blijven vooralsnog helemaal gesloten. Tot die tijd mag er geen terras ingericht worden en mag er ook geen eten en drinken verstrekt worden.

  De kantine/terrassen van aparte exploitanten van horeca die toegankelijk zijn voor het openbare publiek (en dus niet alleen voor leden en toeschouwers/betrokkenen van een vereniging) mogen vanaf 1 juni open volgens het protocol van de openstelling van de horeca.

  Meer informatie is te vinden op de website van de Rijksoverheid.

 • Culturele instellingen mogen op 1 juni onder bepaalde voorwaarden weer gasten ontvangen. Als uw culturele instelling een exploitatievergunning heeft, dan mag u op basis van uw huidige terrasvergunning tijdelijk maximaal 25% extra ruimte innemen. U hoeft hiervoor geen vergunning aan te vragen of melding te doen. Wel gelden er voorwaarden.
 • De gemeente, de politie en de handhavers van de gemeente zien toe op de naleving van de regels. De verantwoordelijkheid voor een goed overleg met de omwonenden en eventuele andere ondernemers die hinder kunnen ondervinden, ligt bij de ondernemers.
 • Voor nieuwe aanvragen, dus terrassen die in kader van deze tijdelijke verruiming van de vergunning zijn ingericht, geldt dat parasols zijn toegestaan zolang deze niet aan de vloer zijn bevestigd. Partytenten en andere overdekkingen zijn niet toegestaan.
  • De tijdelijke situatie gold tot 1 september en is verlengd tot 1 november (einde terrasseizoen). Lees meer in de bestuurlijke stukken (RIS305858).
  • Een horecaondernemer mag maximaal 25% meer terrasruimte innemen dan op basis van de geldende vergunning is toegestaan en/of 25% meer van het vergunningsvrije terras aan de eigen gevel.
  • Noodzakelijk vervoer moet altijd mogelijk zijn: voetgangers en fietsers voorop. De bereikbaarheid voor nood- en hulpdiensten, het openbaar vervoer en laden en lossen staan in geen geval ter discussie. Daarvoor moet altijd voldoende veilige ruimte vrij blijven.
  • Ondernemers die nu geen terrasvergunning hebben en geen aanspraak kunnen maken op een vergunningsvrij terras aan de eigen gevel maar in de directe omgeving wel mogelijkheden zien, vragen we een voorstel in te dienen. De gemeente zal deze voorstellen op zeer korte termijn toetsen aan de in deze brief genoemde voorwaarden van veiligheid, bereikbaarheid en verkeersveiligheid.
  • Het terras mag - als er geen andere mogelijkheden zijn - ook uitgebreid worden op een parkeerplaats, maar alleen in 30 km/u gebieden. Daarover moeten ondernemers en bewoners het dan wel eens zijn. Bij conflicten of een te hoge parkeerdruk kiezen we ervoor dan geen parkeerplaatsen voor terrasruimte beschikbaar te stellen.
  • Wanneer individuele horecaondernemers op dezelfde plek het terras uit willen breiden, zullen zij dit onderling moeten afstemmen, waarbij ze ook mogen kiezen om de ruimte afwisselend te gebruiken. In het laatste geval blijven ze altijd gezamenlijk verantwoordelijk.
  • Wanneer horecaondernemers in gezamenlijkheid een voorstel doen om een stuk openbare ruimte als terras in te richten vragen we hen met een voorstel te komen dat is afgestemd met omwonenden en andere ondernemers.
  • Bij het gebruik van ruimte voor de gevel van anderen geldt dat hun instemming noodzakelijk is. Bewoners en ondernemers moeten het samen oplossen.
  • Er mag geen terrasruimte worden ingenomen in het groen of in plantsoenen.
  • Er kan aan een tijdelijke verruiming geen recht worden ontleend. De gemeente kan op grond van gewijzigde omstandigheden (toenemende drukte bijvoorbeeld) of een gebleken conflicterend gebruik, ondernemers opdragen het terras terug te brengen naar de vergunde ruimte. Hiervan kan sprake zijn als de anderhalve meter niet kan worden aangehouden of er andere (verkeers)veiligheidszaken spelen.
  • De gemeente handhaaft alleen bij excessen (niet voldoende ruimte op straat voor de anderhalve meter én verkeersveiligheid) en conflicterende belangen.
  • Het is mogelijk om een mobiel uitgiftepunt op het terras inrichten. Het volgende is daarbij van belang: Het uitgiftepunt wordt ingericht op de aan de ondernemer vergunde of extra toegestane terrasruimte en het uitgifte punt is mobiel en blijft na sluitingstijd niet op straat achter.

Terrassen strandpaviljoens

 • Ja, dat is mogelijk. U heeft met ingang van het nieuwe strandbeleid de ruimte gekregen om vergunningsvrij kleine objecten zoals loungebedden, speeltoestellen en dergelijke te plaatsen op het strand. Deze ruimte grenst aan de zeezijde van uw paviljoen en bij een aantal paviljoens aan de zijkant. Het stuk strand is net zo breed als het exploitatievlak en heeft een dieptemaat van 10 meter. Deze ruimte mag vanaf 1 juni tot 1 november ingezet worden voor uitbreiding van het terras.
 • De gemeente, de politie en de handhavers van de gemeente zien toe op de naleving van de regels. De verantwoordelijkheid voor een goed overleg met eventuele andere ondernemers of omwonenden die hinder kunnen ondervinden, ligt bij de ondernemers.

Algemene vragen over terrassen

 • Door de nieuwe coronamaatregelen moet alle horeca verplicht dicht om 0.00 uur. Daarmee vervalt de regeling waarbij terrassen een uur langer open mochten blijven bij 25 graden of warmer.
 • De richtlijnen die de Rijksoverheid heeft opgesteld. U vindt de globale richtlijnen op de website van de Rijksoverheid onder ‘horeca’.
 • Voor overige vragen kunt u contact opnemen met Ondernemersportaal van de gemeente. Het Ondernemersportaal is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur. Telefoonnummer (070) 353 60 04 en via ondernemersportaal@denhaag.nl.
 • Voor zowel bewoners als ondernemers geldt dat u klachten kunt melden bij het Klantcontactcentrum.

Veelgestelde vragen over restaurants, cafés en strandpaviljoens

 • De politie en de gemeentelijke handhavingsorganisatie.
 • De bestaande regels voor de horeca zoals vastgelegd in de exploitatievergunning blijven gelden, zo ook voor de openingstijden.
 • Een horeca-inrichting mag bezorgen en/of laten afhalen wanneer dat is aangegeven bij de aanvraag van de exploitatievergunning. Op dit moment ligt de prioriteit in het toezicht en de handhaving niet hierop. Bij afhalen gelden de volgende regels:

  • Niet meer dan 3 personen in de locatie of aan het afhaalloket.
  • Minimaal 1,5 meter afstand aanhouden.
  • Niet consumeren ter plaatse maar meenemen.

  Voorkom ook dat mensen op het terras plaatsnemen door het afzetten van het terras en het opstapelen van stoelen en tafels zodat het niet mogelijk is om op het terras te verblijven.

 • U vindt deze maatregelen van GGD Haaglanden en GHOR Haaglanden op Haaglandenveilig.nl onder de vraag Hoe gaan wij om met de heropening van locaties met gasten?

Invullen contactformulier bij bezoek horeca en vooraf reserveren

De besmettingen van het coronavirus nemen de afgelopen periode weer toe. Om het bron- en contactonderzoek van de GGD sneller en beter vorm te geven, heeft het Rijk besloten dat er voor de horeca aanvullende maatregelen gaan gelden. Per 10 augustus 2020 is het in de horeca verplicht bezoekers te vragen zich te registeren. Dit is vastgelegd in een noodverordening.

 • Het formulier is voor iedereen die binnen of buiten gebruikmaakt van de horecagelegenheid. De horecaonderneming bewaart de contactgegevens 14 dagen en vernietigt ze daarna. Gasten registeren zich op vrijwillige basis. Als een gast geen toestemming wil geven, kan de toegang tot de horeca niet worden geweigerd.
  • Reserveer een plekje voor binnen of buiten (vooraf of aan de deur).
  • Vul het contactformulier in.
   • Bezoek geen horeca als u gezondheidsklachten heeft zoals keelpijn, niezen, verkouden, loopneus enz.

   Vul het contactformulier in voor de GGD. Het formulier wordt na 14 dagen vernietigd. De gegevens op het formulier worden uitsluitend gebruikt voor bron- en contactonderzoek. Ziet de GGD na bron- en contactonderzoek dat er een cluster van coronabesmettingen is? Dan moet de horecaonderneming maximaal 14 dagen dicht.

  Inrichting winkelstraten

  • De gemeente onderzoekt samen met ondernemers en ondernemersverenigingen welke maatregelen er de komende tijd genomen kunnen worden om bezoekers veilig en plezierig te laten winkelen in de winkelgebieden.

   In de smalle winkelstraten is het een uitdaging om de 1,5 meter afstand te garanderen. Dit speelt vooral in de winkelstraten in het centrum, zoals de Spuistraat, Vlamingstraat en Venestraat. Om ook in deze straten winkelen mogelijk te maken, wordt binnenkort in het midden van de straat een lijn aangebracht. Het is bedoeling dat bezoekers rechts blijven lopen en 1,5 meter afstand houden. Dit wordt met behulp van borden en bewegwijzering op de straat kenbaar gemaakt.

  • De ondernemers zijn zelf verantwoordelijk om het maximum aantal bezoekers te bewaken. Ook moeten ondernemers ervoor zorgen dat wachtende bezoekers zich aan de 1,5 meter afstand houden. Daarvoor hebben veel winkels al goede maatregelen genomen zoals lijnen of cirkels op straat. Gezamenlijk zijn ondernemers en gemeente verantwoordelijk voor de ‘gastvrijheid’. Eenduidigheid in vorm en kleur van de maatregelen levert een bijdrage aan de gewenste gedragsbeïnvloeding, maar ook aan een aantrekkelijke stad, waar bezoekers zich prettig en welkom voelen.
  • De gemeente vraagt bezoekers om de drukte zoveel mogelijk te mijden en om altijd 1,5 meter afstand te houden. We gaan ervanuit dat bewoners en bezoekers zich verantwoordelijk gedragen. Maar bij te grote drukte kan de gemeente altijd besluiten om in te grijpen.
  • De ontwikkeling van de drukte in andere winkelstraten en winkelgebieden houdt de gemeente in de gaten. Ondernemersverenigingen en BIZ'en kunnen een beroep doen op de gemeente, als ze vinden dat het nodig is om maatregelen te nemen.
  • Het Ondernemersportaal van de gemeente is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur. Telefoonnummer (070) 353 60 04 en via ondernemersportaal@denhaag.nl.

  Overige en algemene informatie

  Informatie voor huurders en verhuurders van horecapanden 

  KHN afdeling Den Haag en de grote verhuurders van horecapanden in Den Haag roepen huurders en verhuurders op met elkaar in gesprek te gaan over de huur. Om huurders en verhuurders hierbij te helpen is een stappenplan opgesteld. Kijk voor meer informatie op de website van KHN.

  Heeft u andere vragen of behoefte aan meer informatie? Kijk dan bij een van volgende onderwerpen.

   • Het Ondernemersportaal van de gemeente is telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur. Telefoonnummer (070) 353 60 04 en via ondernemersportaal@denhaag.nl. Volg voor de meest recente updates het Ondernemersportaal op Twitter of abonneer uzelf op de nieuwsbrief Den Haag Onderneemt.
   • Heeft u mensen bij u werken via Den Haag Werkt? En heeft u hier met betrekking tot het coronavirus vragen over? Kijkt u dan op de pagina Coronavirus: informatie voor werkgevers over Den Haag Werkt. Staat uw vraag er niet bij? Dan kunt u bellen met Den Haag Werkt op (070) 752 77 50 of een e-mail sturen naar denhaagwerkt@denhaag.nl.
   • Coronajournaal: de coronacrisis en de genomen maatregelen tegen de verspreiding van het virus hebben grote gevolgen op de Haagse economie en de arbeidsmarkt. Om inzicht te geven in de (mogelijke) economische impact op de Haagse economie maakt de gemeente een coronajournaal. Dat doet ze aan de hand van beschikbare onderzoeken en cijfers. Het journaal wordt regelmatig geüpdatet en kunt u nalezen op de website Den Haag in Cijfers.
   • Op Het Haags Retailpunt (HRP) leest u goede initiatieven en creatieve oplossingen tijdens de coronacrisis van en voor ondernemers en ondernemerscollectieven. Ook organiseert het Haags Retailpunt met regelmaat informatieve webinars. Volg het HRP via Facebook.
   • Koninklijke Horeca Nederland (KHN): Kijk op khn.nl/corona voor een overzicht van alle informatie omtrent het coronavirus of neem contact op via corona@khn.nl of telefoonnummer (0348) 48 94 89 (tijdens kantoortijden) of via (0348) 48 94 11 (weekend). Om Haagse horecaondernemers snel te kunnen informeren heeft KHN Den Haag een mobiel nummer waarmee ze tekstberichten versturen. Wilt u op deze manier geïnformeerd worden? Dan kunt u zich aanmelden door een tekstbericht te sturen naar 06 - 13 82 25 38.
   • Coronaloket: MKB-Nederland, VNO-NCW en PZO-ZZP hebben samen met de Kamer van Koophandel een coronaloket geopend voor ondernemers met vragen. Bij dit loket vindt u informatie die u kan helpen bij vragen over welke regelingen er zijn, hoe u moet handelen in bepaalde gevallen en wat aanbevolen is om nu te doen. Het loket is telefonisch te bereiken via telefoonnummer 0800 - 2117 (op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 uur). Let op: het is erg druk aan de telefoon. Veel antwoorden vindt u ook op de website van de KVK (Kamer van Koophandel).
   • Ondernemersplein: de website van het Ondernemersplein is ook een goede wegwijzer voor alles waar u als ondernemer mee te maken krijgt tijdens de coronacrisis.

  • Bij vragen over internationaal zakendoen en het coronavirus kunt u contact opnemen met het RVO. Bel RVO via (088) 042 42 42 (tijdens kantooruren) of stuur een e-mail naar klantcontact@rvo.nl.
  • Kijk op Coronavirus (English page) voor informatie van de gemeente.

   Wilt u anderstaligen informeren over het coronavirus? Dan zijn hiervoor communicatiemiddelen beschikbaar. In de middelen staan maatregelen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. En het telefoonnummer en de website waar mensen terechtkunnen voor vragen over het virus. De informatie is beschikbaar in de talen: Engels, Spaans, Arabisch, Papiamento, Papiamentu, Pools en Turks. U kunt de communicatiemiddelen downloaden via de website van de Rijksoverheid.

  Zie ook: denhaag.nl/coronavirus

  Gepubliceerd: 22 september 2020Laatste wijziging: 29 september 2020