Coronavirus: informatie voor ondernemers

Het coronavirus heeft veel impact op ondernemers in Den Haag. Bekijk de meest gestelde vragen over het coronavirus. Deze pagina wordt aangevuld zodra er meer informatie is.

Let op!

Lockdown verlengd. Aantal maatregelen versoepeld

Het aantal besmettingen is opnieuw gestegen. Daarom blijft de lockdown gelden tot en met 15 maart. Ook de avondklok blijft tot dan gelden. Om de samenleving iets meer perspectief te bieden, heeft het kabinet besloten om een aantal maatregelen te verruimen. Zo mogen de middelbare scholen en het mbo deels weer open. Kunnen jongeren tot en met 26 jaar weer samen buiten sporten op sportaccommodaties, contactberoepen mogen weer uitgeoefend worden en de detailhandel mag open voor winkelen op afspraak.

Kijk voor meer informatie op www.rijksoverheid.nl.

Voor de meest recente updates volgt u het Ondernemersportaal op Twitter: OPDenHaag. U kunt zich ook abonneren op de nieuwsbrief van het Ondernemersportaal: Den Haag Onderneemt.

Financiële steun ondernemers

Overzicht financiële regelingen

Het coronavirus treft ondernemers heel hard. Het kabinet heeft daarom besloten om ondernemers te steunen met onder andere financiële regelingen. Het doel hiervan is om naast de gezondheid ook banen en inkomens te beschermen en de gevolgen voor zzp'ers, mkb-ondernemers en grootbedrijven op te vangen.

 • Voor werkgevers en (zelfstandig) ondernemers, onder wie ook zzp’ers, is er een breed noodpakket met financiële regelingen. Op de website van de Rijksoverheid vindt u uitgebreide informatie over de regelingen. Ga hiervoor naar:

 • De Kamer van Koophandel en werkgeversorganisatie VNO-NCW/MKB Nederland hebben hulpmiddelen gemaakt. Daarmee kunt u zien welke regelingen u kunt gebruiken:

 • Het kabinet breidt het steunpakket voor banen en economie fors uit. Ook voert het kabinet een regeling in voor starters die tussen 1 januari en 30 juni 2020 een bedrijf zijn begonnen, en komt er een voorraadvergoeding voor detailhandel. Meer hierover kunt u teruglezen op de website van de rijksoverheid.
 • Het kabinet voegt een aantal gerichte tegemoetkomingen aan het steun- en herstelpakket toe vanwege de verzwaarde lockdown die sinds 15 december geldt. Zo krijgen mkb-ondernemers in de non-food detailhandel een vergoeding voor hun seizoensgevoelige voorraad. Kijk voor meer informatie op de website van de rijksoverheid.
 • Het kabinet breidt het steun- en herstelpakket voor banen en economie op delen verder uit. Ook ziet het af van de geplande versoberingen van de steunmaatregelen. Er komt extra tegemoetkoming voor bedrijven met hoge omzetverliezen, bijvoorbeeld omdat zij door de corona-maatregelen gesloten zijn. Kijk voor meer informatie op de website van de rijksoverheid.
 • Op 27 oktober 2020 presenteerde het kabinet aanvullingen op het steun- en herstelpakket voor ondernemers die hard getroffen zijn door de recente maatregelen die zijn genomen. Bijvoorbeeld voor horeca-ondernemers of transportbedrijven. Meer informatie hierover vindt u op de website van de Rijksoverheid.
 • Het kabinet heeft een Kamerbrief Steun- en herstelpakket voor ondernemers en werkenden gestuurd naar de Tweede Kamer. De volledige brief kunt u lezen op de website van de rijksoverheid.

  Dit 3e steunpakket bestaat uit 3 pijlers. 1 van de 3 pijlers is het voortzetten van de financiële steun: de NOW, Tozo en TVL worden verlengd.

Aanvragen regelingen

Er zijn regelingen voor extra financiële ondersteuning die u bij de gemeente kunt aanvragen. De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) kunt u al aanvragen.
Voor de Regeling Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) kunt u binnenkort een aanvraag doen.

 • De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) vraagt u aan bij de gemeente. De regeling bestaat uit 2 delen:

  1. Een tijdelijke inkomensondersteuning (Tozo). Deze vult uw inkomen aan tot het sociaal minimum.
  2. Een lening voor bedrijfskapitaal voor ondernemers met acute liquiditeitsproblemen.

  De tijdelijke inkomensondersteuning en de lening bedrijfskapitaal zijn bedoeld voor zelfstandig ondernemers (ook zzp’ers) die wonen en ingeschreven staan in de gemeente Den Haag en die financieel in de problemen komen door de coronacrisis.

  Uitgebreide informatie leest u en aanvragen doet u op de pagina Tijdelijke overbruggingsregeling voor zelfstandig ondernemers (Tozo). U kunt ook bellen met (070) 353 75 00.

 • Het kabinet werkt op dit moment aan een regeling voor extra financiële ondersteuning. U kunt straks een beroep doen op deze TONK-regeling als u:

  • door de coronacrisis een terugval heeft gehad in uw inkomen én
  • sommige noodzakelijke kosten niet meer kunt betalen én
  • geen recht heeft op bestaande uitkeringen of andere regelingen in het corona-steunpakket.

  Het is nog niet bekend hoe de regeling er precies uit gaat zien. En welke kosten u vergoed kunt krijgen. U kunt daarom op dit moment nog geen aanvraag doen. Lees meer over de TONK-regeling op rijksoverheid.nl

Lokale ondersteuning ondernemers

Heroriëntatie ZZP’ers

Door de coronacrisis hebben veel ondernemers te maken met inkomensverlies. Veel zelfstandig ondernemers denken in deze tijd na over hun toekomst. Vanaf 1 januari 2021 tot 1 juli 2021 biedt de gemeente hulp aan in de vorm van heroriëntatie. Zoals een persoonlijk adviesgesprek, coaching en/of een onderzoek naar de levensvatbaarheid van uw bedrijf. U kunt persoonlijke hulp bij heroriëntatie aanvragen met het formulier op de pagina www.denhaag.nl/tozoherorientatie. Wilt u liever iemand spreken? Bel dan de klantenservice SZW op (070) 353 75 00 en kies Tozo. Zij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur

Sociaal economisch herstelplan 29 oktober

De coronacrisis raakt de hele stad. Daarom heeft het College van burgemeester en wethouders 133 miljoen euro vrijgemaakt voor een sociaal-economisch herstelplan. Onderdeel van dit plan is ook een steunpakket voor ondernemers waarbij wordt gefocust op het verstevigen van het ondernemersklimaat en het versterken van de bezoekerseconomie.

  • Gemeentelijke dienstverlening via bijvoorbeeld het Ondernemersportaal, Haags Retailpunt en bedrijfscontactfunctionarissen in kwetsbare wijken wordt verbeterd.
  • Ondernemers krijgen steun bij de digitalisering van hun diensten en bedrijfsprocessen, en vragen over bedrijfslocaties en de gemeente draagt bij aan innovaties in digitalisering en cyberveiligheid.
  • Ook biedt de gemeente ondersteuning bij vragen over omscholing van personeel en wordt coaching van startende ondernemers in Den Haag Zuidwest aangeboden.
  • Er wordt ingezet op werkgelegenheid in zorg en maakindustrie en op het ondernemersklimaat in de bouw.
  • Bedrijvigheid en werkgelegenheid in zorg en gezondheid (o.a. in Zuidwest) wordt gestimuleerd door een nieuw zorginnovatieprogramma, met onder andere extra bedrijfsruimte voor nieuwe en groeiende bedrijven, financiering en innovatie voor zorgondernemers en het helpen van werkzoekenden bij een baan in de zorg.
  • Ondernemers worden geholpen met kennis over bijvoorbeeld internationaal ondernemen of het omscholen van personeel.
  • Er wordt geïnvesteerd in de kenniseconomie. De gemeente wil de vernieuwing in de economie helpen door kennis, technologie en innovatie te stimuleren. Daarbij is een belangrijke rol weggelegd voor innovatiecentra en ondersteuners, zoals YES!Delft en alle bedrijvigheid rond IT/tech en security.
 • De gemeente wil de bezoekerseconomie versterken door de binnenstad aantrekkelijk en gastvrij te houden. Dit gebeurt door:

  • Gemeente zoekt samen met partners in de stad naar nieuwe invullingen voor leegstaande panden.
  • Ondernemers krijgen financiële steun om gevels en verlichting te verbeteren zodat de binnenstad ook in de winter prettig is om in te verblijven.
  • Met toeristische partners wordt gezorgd dat bezoekers uit binnen- en buitenland zodra het weer kan gastvrij en veilig worden ontvangen.
  • De gemeente stimuleert samen met partners nieuwe vormen van publieksevenementen, die bijdragen aan gezonde en toekomstgerichte bedrijfsmodellen, werkgelegenheid, gastvrijheid en attractiviteit van de stad.
  • Een marketingcampagne wordt voorbereid onder het motto: zee van ruimte en pandemieproof. Daarmee worden de verschillende karakteristieke stadscentra gepromoot en bezoekers meer gespreid.
  • Samen met culturele instellingen en andere organisaties werkt de gemeente aan het versnellen van de ontwikkeling en versterking van het Museumkwartier. Bij de verkoop van de voormalige Amerikaanse ambassade wordt gezocht naar een nieuwe eigenaar en gebruiker die hieraan kan bijdragen.

Steunpakket ondernemers 20 maart

De gemeente heeft een lokaal steunpakket samengesteld om ondernemers en werknemers door de crisis heen te helpen. Deze maatregelen komen bovenop het steunpakket van het Rijk.

 • De maatregelen bestaan uit:

  • Uitstel van betaling van een aantal gemeentelijke belastingen (toeristen belasting en ozb). Daarnaast kunnen ondernemers betalingsregelingen treffen met belastingzaken, ook bij achterstallige belastingen.
  • De BIZ-heffing wordt de komende 3 maanden niet verstuurd.
  • De invorderingsrente voor alle belastingschulden: per maandag 23 maart geldt tijdelijk een verlaagd tarief van 0,01 procent (dat was 4%).
  • De invordering van openstaande schulden wordt verzacht, dat betekent dat eventuele beslagleggingsacties worden opgeschort.
  • Wilt u een betalingsregeling treffen? Of heeft u vragen over de maatregelen die hierboven staan? Neem dan contact op met de afdeling Belastingzaken. Zij zijn bereikbaar op telefoonnummer (070) 353 38 20 (maandag tot en met vrijdag van 8.00 uur tot 16.00 uur) of via e-mail invordering.gbd@denhaag.nl.
  • Bent u huurder van gemeentelijk vastgoed? De gemeente biedt huurders de mogelijkheid om huur later te betalen. U kunt hierover contact opnemen met uw contactpersoon. De contactgegevens staan op uw huurfactuur. De gemeente stimuleert deze aanpak ook bij private vastgoedeigenaren.
  • De bezorgdiensten die verantwoordelijk zijn voor de bevoorrading van de winkels faciliteert de gemeente waar dat kan met parkeren, laden en lossen.
  • De gemeente gaat soepel om met prestatieafspraken die zijn gemaakt met organisatoren van evenementen en congressen die subsidie hebben ontvangen van de gemeente, maar niet door kunnen gaan vanwege het coronavirus.
  • De gemeente koopt lokaal en sociaal in waar het kan.
  • Omdat iedere ondernemer een eigen problematiek kent, zet de gemeente extra in op accountmanagement zodat u sneller geholpen kunt worden. Ook de medewerkers van het Ondernemersportaal staan u graag te woord.

Lokale regelingen horeca-ondernemers

Mogelijkheid uitbreiden terrassen hotels, restaurants en cafés tot 1 november

De noodverordening van 14 oktober 2020 is nu van kracht. Dat betekent dat alle horeca moet sluiten. Ook terrassen mogen niet open.

 • Ja, u mag op basis van uw huidige terrasvergunning tijdelijk maximaal 25% extra ruimte innemen. U hoeft hiervoor geen vergunning aan te vragen of melding te doen. Wel gelden er voorwaarden.
 • U mag tafels, stoelen en parasols plaatsen die niet aan de grond zijn verankerd. Daarnaast mag u een uitgiftepunt op uw terras plaatsen. Het uitgiftepunt moet worden geplaatst op de aan de ondernemer vergunde of extra toegestane terrasruimte. Daarnaast moet het uitgiftepunt mobiel zijn en na sluitingstijd niet op straat achterblijven.
 • Ja, u kunt hiervoor bij de gemeente een melding doen voor een gevelterras. Hiervoor gelden de reguliere beleidsregels voor vergunningsvrije terrassen (RIS304800). Aan het doen van een melding zijn geen kosten verbonden.
 • U kunt een verzoek indienen voor een tijdelijk terras direct in de nabije omgeving van uw zaak. Dit kunt u individueel doen als horecaondernemer of samen met andere horecaondernemers. Stuur een e-mail met daarin uw contactgegevens naar terrassenbeleid@denhaag.nl. Vervolgens ontvangt u een intakeformulier met een aantal vragen en voorwaarden waaraan moet worden voldaan. Zo vragen wij u bijvoorbeeld om een situatieschets en een omschrijving hoe u de buurt hebt betrokken.

  Er zijn geen kosten aan deze aanvraag verbonden.

  De gemeente behandelt de aanvragen voor nieuwe terrassen binnen 3 werkdagen. De aanvragen worden getoetst op onder andere overlast, veiligheid, bereikbaarheid en verkeersveiligheid. Aan instemming van uw aanvraag kunnen geen rechten worden ontleend.

 • Vanaf 11 mei mogen de sportaccommodaties de trainingen buiten weer hervatten, maar blijven de kleedkamers en kantines dicht. Sporthallen, squashbanen en andere indoorsportaccommodaties blijven vooralsnog helemaal gesloten. Tot die tijd mag er geen terras ingericht worden en mag er ook geen eten en drinken verstrekt worden.

  De kantine/terrassen van aparte exploitanten van horeca die toegankelijk zijn voor het openbare publiek (en dus niet alleen voor leden en toeschouwers/betrokkenen van een vereniging) mogen vanaf 1 juni open volgens het protocol van de openstelling van de horeca.

  Meer informatie is te vinden op de website van de Rijksoverheid.

 • Culturele instellingen mogen op 1 juni onder bepaalde voorwaarden weer gasten ontvangen. Als uw culturele instelling een exploitatievergunning heeft, dan mag u op basis van uw huidige terrasvergunning tijdelijk maximaal 25% extra ruimte innemen. U hoeft hiervoor geen vergunning aan te vragen of melding te doen. Wel gelden er voorwaarden.
 • De gemeente, de politie en de handhavers van de gemeente zien toe op de naleving van de regels. De verantwoordelijkheid voor een goed overleg met de omwonenden en eventuele andere ondernemers die hinder kunnen ondervinden, ligt bij de ondernemers.
 • Voor nieuwe aanvragen, dus terrassen die in kader van deze tijdelijke verruiming van de vergunning zijn ingericht, geldt dat parasols zijn toegestaan zolang deze niet aan de vloer zijn bevestigd. Partytenten en andere overdekkingen zijn niet toegestaan.
  • De tijdelijke situatie gold tot 1 september en is verlengd tot 1 november (einde terrasseizoen). Lees meer in de bestuurlijke stukken (RIS305858).
  • Een horecaondernemer mag maximaal 25% meer terrasruimte innemen dan op basis van de geldende vergunning is toegestaan en/of 25% meer van het vergunningsvrije terras aan de eigen gevel.
  • Noodzakelijk vervoer moet altijd mogelijk zijn: voetgangers en fietsers voorop. De bereikbaarheid voor nood- en hulpdiensten, het openbaar vervoer en laden en lossen staan in geen geval ter discussie. Daarvoor moet altijd voldoende veilige ruimte vrij blijven.
  • Ondernemers die nu geen terrasvergunning hebben en geen aanspraak kunnen maken op een vergunningsvrij terras aan de eigen gevel maar in de directe omgeving wel mogelijkheden zien, vragen we een voorstel in te dienen. De gemeente zal deze voorstellen op zeer korte termijn toetsen aan de in deze brief genoemde voorwaarden van veiligheid, bereikbaarheid en verkeersveiligheid.
  • Het terras mag - als er geen andere mogelijkheden zijn - ook uitgebreid worden op een parkeerplaats, maar alleen in 30 km/u gebieden. Daarover moeten ondernemers en bewoners het dan wel eens zijn. Bij conflicten of een te hoge parkeerdruk kiezen we ervoor dan geen parkeerplaatsen voor terrasruimte beschikbaar te stellen.
  • Wanneer individuele horecaondernemers op dezelfde plek het terras uit willen breiden, zullen zij dit onderling moeten afstemmen, waarbij ze ook mogen kiezen om de ruimte afwisselend te gebruiken. In het laatste geval blijven ze altijd gezamenlijk verantwoordelijk.
  • Wanneer horecaondernemers in gezamenlijkheid een voorstel doen om een stuk openbare ruimte als terras in te richten vragen we hen met een voorstel te komen dat is afgestemd met omwonenden en andere ondernemers.
  • Bij het gebruik van ruimte voor de gevel van anderen geldt dat hun instemming noodzakelijk is. Bewoners en ondernemers moeten het samen oplossen.
  • Er mag geen terrasruimte worden ingenomen in het groen of in plantsoenen.
  • Er kan aan een tijdelijke verruiming geen recht worden ontleend. De gemeente kan op grond van gewijzigde omstandigheden (toenemende drukte bijvoorbeeld) of een gebleken conflicterend gebruik, ondernemers opdragen het terras terug te brengen naar de vergunde ruimte. Hiervan kan sprake zijn als de anderhalve meter niet kan worden aangehouden of er andere (verkeers)veiligheidszaken spelen.
  • De gemeente handhaaft alleen bij excessen (niet voldoende ruimte op straat voor de anderhalve meter én verkeersveiligheid) en conflicterende belangen.
  • Het is mogelijk om een mobiel uitgiftepunt op het terras inrichten. Het volgende is daarbij van belang: Het uitgiftepunt wordt ingericht op de aan de ondernemer vergunde of extra toegestane terrasruimte en het uitgifte punt is mobiel en blijft na sluitingstijd niet op straat achter.

Mogelijkheid uitbreiden terrassen hotels, restaurants en cafés vanaf 1 november 2020 tot 1 mei 2021

Eerder dit jaar gaf Den Haag horeca-ondernemers meer ruimte door een terrasuitbreiding van 25% toe te staan. Die tijdelijke regeling is nu verlengd tot 1 mei 2021. Overkappingen worden ook tijdelijk toegestaan. Zo krijgen horecaondernemers in de herfst- en wintermaanden extra ruimte om de capaciteit die ze als gevolg van de coronamaatregelen binnen kwijt raken, buiten te exploiteren. Den Haag is daarbij voorstander van het gebruik van duurzame terrasverwarmers en alternatieven voor verwarming op het terras. Voor de terrassen geldt een maximum aantal bezoekers van 40 personen. Kijk voor meer informatie over de regeling in de bestuurlijke stukken Terrassen in de winter ( RIS306333).

De noodverordening van 14 oktober 2020 is nu van kracht. Dat betekent dat alle horeca moet sluiten. Ook terrassen mogen niet open. De procedure voor het aanvragen van een uitbreiding van uw terras of een terrasoverkapping blijft ongewijzigd. Aanvragen worden in behandeling genomen.

 • Om het zomerterras ook in de winter te laten staan, kunt u een Terrasvergunning aanvragen. De vergunning die wordt verleend, is tot 1 mei 2021.
 • U kunt de 25% uitbreiding aanvragen via de pagina Terrasvergunning aanvragen. Als de plaatsing van het terras voor de gevel van een ander is, dan heeft u hiervoor schriftelijk toestemming nodig van de buren. Deze moet u bij de aanvraag inleveren. De vergunning die wordt verleend, is geldig tot 1 mei 2021.
 • U kunt de 25% uitbreiding aanvragen via de pagina Terrasvergunning aanvragen. Als de plaatsing van het terras voor de gevel van een ander is, dan heeft u hiervoor schriftelijk toestemming nodig van de buren. Deze moet u bij de aanvraag inleveren. De vergunning die wordt verleend, is geldig tot 1 mei 2021.
 • Om het zomerterras ook in de winter te laten staan, kunt u een Terrasvergunning aanvragen. De vergunning die wordt verleend, is tot 1 mei 2021.
 • Nee, dit is na 1 november niet meer mogelijk.
 • Ja dat kan met een omgevingsvergunning. Een omgevingsvergunning kunt u aanvragen via het omgevingsloket online. Om een omgevingsvergunning te krijgen, moet de overkapping voldoen aan een aantal voorwaarden. Bij het indienen van een aanvraag voor een omgevingsvergunning moet de aanvraag voldoen aan bepaalde indieningsvereisten. Lees de indieningsvereisten en ga voorbereid aan de slag met uw aanvraag. 

  Indieningsvereisten voor tijdelijke terrasoverkappingen (PDF, 96,7 kB)

 • Een overkapping:- moet aan 3 kanten open zijn. De dichte kant moet doorzichtig zijn. - mag alleen op een terras met een terrasvergunning- mag niet groter zijn dan het terras waar een vergunning voor is- moet berekend zijn op de weersomstandigheden die in de herfst en winter verwacht kunnen worden. - moet op tijd worden weggehaald als er weersomstandigheden worden verwacht waarop de overkapping niet berekend is - Is toegestaan tot uiterlijk 1 mei 2021- is alleen toegestaan met een omgevingsvergunning
 • Nee, dat is niet mogelijk.

Maatregelen winkelstraten

 • De gemeente heeft contact met ondernemers en ondernemersverenigingen over de maatregelen die nodig zijn om bezoekers veilig en plezierig te laten winkelen in de winkelgebieden. In een aantal winkelgebieden zoals in het centrum zijn onder andere lijnen op de grond getrokken om bezoekersstromen te scheiden. Ook zijn borden en stickers geplaatst om bezoekers te informeren over de coronaregels. Tot slot worden op drukke winkeldagen extra gastheren en -vrouwen ingezet om de bezoekers te wijzen op de coronaregels.
 • Winkels moeten een actief deurbeleid hanteren om bezoekersstromen te scheiden, de 1,5 meter afstand in de winkel te behouden en het opstellen van een wachtrij voor de winkel met 1,5 meter afstand. Daar kan ook op gehandhaafd worden. 
 • De gemeente vraagt bezoekers om de drukte zoveel mogelijk te mijden en om altijd 1,5 meter afstand te houden. We gaan ervanuit dat bewoners en bezoekers zich verantwoordelijk gedragen. Maar bij te grote drukte kan de gemeente altijd besluiten om in te grijpen.
 • De ontwikkeling van de drukte in andere winkelstraten en winkelgebieden houdt de gemeente in de gaten. Ondernemersverenigingen en BIZ'en kunnen een beroep doen op de gemeente, als ze vinden dat het nodig is om maatregelen te nemen.
 • Het Ondernemersportaal van de gemeente is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur. Telefoonnummer (070) 353 60 04 en via ondernemersportaal@denhaag.nl.

Overige en algemene informatie

  • Het Ondernemersportaal van de gemeente is telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur. Telefoonnummer (070) 353 60 04 en via ondernemersportaal@denhaag.nl. Volg voor de meest recente updates het Ondernemersportaal op Twitter of abonneer uzelf op de nieuwsbrief Den Haag Onderneemt.
  • Heeft u mensen bij u werken via Den Haag Werkt? En heeft u hier met betrekking tot het coronavirus vragen over? Kijkt u dan op de pagina Coronavirus: informatie voor werkgevers over Den Haag Werkt. Staat uw vraag er niet bij? Dan kunt u bellen met Den Haag Werkt op (070) 752 77 50 of een e-mail sturen naar denhaagwerkt@denhaag.nl.
  • Coronajournaal: de coronacrisis en de genomen maatregelen tegen de verspreiding van het virus hebben grote gevolgen op de Haagse economie en de arbeidsmarkt. Om inzicht te geven in de (mogelijke) economische impact op de Haagse economie maakt de gemeente een coronajournaal. Dat doet ze aan de hand van beschikbare onderzoeken en cijfers. Het journaal wordt regelmatig geüpdatet en kunt u nalezen op de website Den Haag in Cijfers.
  • Op Het Haags Retailpunt (HRP) leest u goede initiatieven en creatieve oplossingen tijdens de coronacrisis van en voor ondernemers en ondernemerscollectieven. Ook organiseert het Haags Retailpunt met regelmaat informatieve webinars. Volg het HRP via Facebook.
  • Koninklijke Horeca Nederland (KHN): Kijk op khn.nl/corona voor een overzicht van alle informatie omtrent het coronavirus of neem contact op via corona@khn.nl of telefoonnummer (0348) 48 94 89 (tijdens kantoortijden) of via (0348) 48 94 11 (weekend). Om Haagse horecaondernemers snel te kunnen informeren heeft KHN Den Haag een mobiel nummer waarmee ze tekstberichten versturen. Wilt u op deze manier geïnformeerd worden? Dan kunt u zich aanmelden door een tekstbericht te sturen naar 06 - 13 82 25 38. KHN afdeling Den Haag en de grote verhuurders van horecapanden in Den Haag roepen huurders en verhuurders op met elkaar in gesprek te gaan over de huur. Om huurders en verhuurders hierbij te helpen is een stappenplan opgesteld. Kijk voor meer informatie op de website van KHN.
  • Coronaloket: MKB-Nederland, VNO-NCW en PZO-ZZP hebben samen met de Kamer van Koophandel een coronaloket geopend voor ondernemers met vragen. Bij dit loket vindt u informatie die u kan helpen bij vragen over welke regelingen er zijn, hoe u moet handelen in bepaalde gevallen en wat aanbevolen is om nu te doen. Het loket is telefonisch te bereiken via telefoonnummer 0800 - 2117 (op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 uur). Let op: het is erg druk aan de telefoon. Veel antwoorden vindt u ook op de website van de KVK (Kamer van Koophandel).
  • Ondernemersplein: de website van het Ondernemersplein is ook een goede wegwijzer voor alles waar u als ondernemer mee te maken krijgt tijdens de coronacrisis.

 • Bij vragen over internationaal zakendoen en het coronavirus kunt u contact opnemen met het RVO. Bel RVO via (088) 042 42 42 (tijdens kantooruren) of stuur een e-mail naar klantcontact@rvo.nl.
 • Kijk op Coronavirus (English page) voor informatie van de gemeente.

  Wilt u anderstaligen informeren over het coronavirus? Dan zijn hiervoor communicatiemiddelen beschikbaar. In de middelen staan maatregelen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. En het telefoonnummer en de website waar mensen terechtkunnen voor vragen over het virus. De informatie is beschikbaar in de talen: Engels, Spaans, Arabisch, Papiamento, Papiamentu, Pools en Turks. U kunt de communicatiemiddelen downloaden via de website van de Rijksoverheid.

Zie ook: denhaag.nl/coronavirus

Gepubliceerd: 16 februari 2021Laatste wijziging: 24 februari 2021