Central Innovation District (CID): economisch hart van Den Haag

Het Central Innovation District (CID) is het gebied tussen en rondom de stations Den Haag Centraal, Hollands Spoor en Laan van NOI. Het CID is het economische hart van Den Haag en de regio en heeft enorme mogelijkheden. Nu al levert het gebied werk voor bijna 80.000 mensen en telt het 30.000 studenten. Er wonen 45.000 mensen in het gebied, in 23.000 woningen.

In het CID is een unieke mix aan organisaties gevestigd:

 • kennisinstellingen
 • grotere en kleinere bedrijven
 • overheden
 • non-gouvernementele organisaties (ngo's)
 • innovatieve broedplaatsen en andere organisaties

Met het CID werkt de gemeente samen met de stad aan de ontwikkeling van een gebied dat de economische concurrentie met het buitenland aankan. Met aantrekkingskracht voor talent, bedrijvigheid en kennis, waardoor nieuwe werkgelegenheid ontstaat. Zodat ook toekomstige generaties in Den Haag kunnen werken en leven.

   Structuurvisie CID

   In de Structuurvisie CID beschrijft de gemeente hoe zij aankijkt tegen de ontwikkeling van het CID tot 2040. De gemeente vindt het belangrijk dat wat er in het gebied gebeurt, op elkaar aansluit en met elkaar samenhangt. De investeringen van veel partijen zijn de komende 20 jaar fors. Lees meer over de Structuurvisie CID Den Haag (RIS307135).

   Het doel is het gebied te ontwikkelen tot een duurzaam, economisch, innovatief, leefbaar en inclusief onderdeel van de stad. Daarbij horen een uitstekende bereikbaarheid en internationale aantrekkingskracht. De functies wonen, werken, recreëren, reizen en winkelen worden gemengd. Op een manier dat er gebieden zijn met de nadruk op rust, op stedelijke drukte en op een mengeling daarvan. In de structuurvisie beschreven als rust, reuring en ruis. Het is van belang dat het bedrijfsleven, overheid en kennisinstellingen dicht bij elkaar zitten en kennis en kunde uitwisselen.

   De structuurvisie is bedoeld om te toetsen of toekomstige plannen en ontwikkelingen passen binnen de visie in de verschillende deelgebieden. Dat kunnen plannen zijn van de gemeente zelf, maar ook van ontwikkelaars of bedrijven. Het geeft ook een richting voor de toekomstige bestemmingsplannen in het gebied.

   Wonen en werken

   Er komen ongeveer 20.500 woningen bij voor 35.000 nieuwe inwoners. Er wordt gerekend op ongeveer 640.000 m2 aan nieuwe kantoren en 255.000 m2 aan commerciële en maatschappelijke voorzieningen. De functies worden niet in groepen bij elkaar gezet, maar juist verdeeld over het hele gebied.

   Bereikbaarheid

   Het aantal reizen dat mensen maakt om van en naar het werk te gaan, verdubbelt door de ontwikkelingen. In de openbare ruimte wordt de voetganger op 1 gezet, gevolgd door de fietser en het openbaar vervoer. De auto’s die straks in het gebied rijden zijn vooral bestemmingsverkeer.

   Innovatie

   Daarnaast wordt er flink geïnvesteerd in kennis en innovatie van partijen die zijn gevestigd in het gebied. Daarmee kan dit gebied zich sterk ontwikkelen en meedoen op het internationale toneel.

   Gebiedsagenda's

   Voor een aantal deelgebieden rond station Hollands Spoor/Laakhavens, station Laan van NOI (Laan van Nieuw Oost-Indië) en station Den Haag Centraal zijn al gebiedsagenda's opgesteld.

    Voorbeelden zijn:

    In deze agenda's is nauwkeurig uitgeschreven wat er verandert in het gebied. Dat kunnen nieuwe gebouwen zijn, een andere inrichting van de weg en/of toevoegingen van groen. De gemeente heeft deze gebiedsagenda's al uitgewerkt, omdat de ontwikkelingen in dit gebied snel gaan.

    Nieuwe ontwikkelingen

    Uit de uitwerking van de Structuurvisie CID en de gebiedsagenda's volgen nieuwe ontwikkelingen. Daarvoor moet de gemeente en/of een ontwikkelaar dan weer een plan maken. Bij het maken van zo'n plan wordt ook de omgeving nauw betrokken.

    Deelgebieden in het CID: Laakhavens, Stationsbuurt, Rivierenbuurt, Schenk, CS, Bezuidenhout West, Beatrixkwartier en Laan van NOI
    Deelgebieden in het CID: Laakhavens, Stationsbuurt, Rivierenbuurt, Schenk, CS, Bezuidenhout West, Beatrixkwartier en Laan van NOI
    Kaart: deelgebieden in het CID (JPG, 1,4 MB)

    Meepraten en meedenken

    CID Dagen

    Wilt u meedenken over de toekomst van het Central Innovation District (CID)? De gemeente houdt van 13 tot en met 15 oktober 2022 de CID Dagen, met bijeenkomsten waar u kunt meepraten en meedenken over de plannen in het gebied. Er is ook een informatiemarkt. Lees meer op de pagina Denk mee over het Central Innovation District.

    Placemaking

    Het aantal bewoners en bedrijven in het CID groeit. De gemeente wil dat bewoners, werknemers, studenten en andere gebruikers een fijne plek krijgen. Met woningen, kantoren, scholen, winkels, culturele organisaties en plekken om te ontspannen. Veel mensen die zich betrokken voelen bij het CID zien nu al kansen om beschikbare ruimtes in het CID (tijdelijk) beter te gebruiken.

    De gemeente wil de plannen voor het CID samen met bewoners, ondernemers en organisaties maken. Dat wil zij onder andere doen met placemaking: een speelse manier om samen met hen ideeën voor het gebied te bedenken en uit te voeren. Om samen van het CID een leuke, gezellige plek te maken waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. De gemeente wil met placemaking vooral ideeën bedenken voor de openbare ruimte en gebouwen direct aan de openbare ruimte.

    Tijdens de CID Dagen zijn er 2 bijeenkomsten over het thema placemaking. Op vrijdag 14 en zaterdag 15 oktober 2022. Lees meer op de pagina Denk mee over het Central Innovation District.

    Contact

    Heeft u vragen over de veranderingen in het CID? Stuur dan een e-mail naar cid@denhaag.nl.

    Meer informatie

      Zie ook

       Gepubliceerd: 23 september 2022Laatste wijziging: 23 september 2022