Central Innovation District (CID): economisch hart van Den Haag

Het Central Innovation District (CID) is het gebied tussen en rondom de stations Den Haag Centraal, Hollands Spoor en Laan van NOI. Het CID is het economisch hart van Den Haag en de regio en heeft enorme mogelijkheden. Nu al levert het gebied werk voor bijna 80.000 mensen en telt het 30.000 studenten. Er wonen 45.000 mensen in het gebied, in 23.000 woningen.

In het CID is een unieke mix aan organisaties gevestigd:

 • kennisinstellingen
 • grotere en kleinere bedrijven
 • overheden
 • non-gouvernementele organisaties (ngo's)
 • innovatieve broedplaatsen en andere organisaties

Met het CID werkt de gemeente samen met de stad aan de ontwikkeling van een gebied dat de economische concurrentie met het buitenland aankan. Met aantrekkingskracht voor talent, bedrijvigheid en kennis, waardoor nieuwe werkgelegenheid ontstaat. Zodat ook toekomstige generaties in Den Haag kunnen werken en leven.

Inloopbijeenkomst Ontwerp-Structuurvisie CID

Op 12 mei 2020 organiseerde de gemeente een digitale bijeenkomst over de Ontwerp-structuurvisie CID. Deze digitale inloop kunt u terug zien. U meldt zich daarvoor aan met uw e-mailadres. U kunt daarna de digitale bijeenkomst direct bekijken.

Bijeenkomst bekijken

   Structuurvisie CID

   In de Structuurvisie CID beschrijft de gemeente hoe zij aankijkt tegen de ontwikkeling van het CID tot 2040. De gemeente vindt het belangrijk dat wat er in het gebied gebeurt, op elkaar aansluit en met elkaar samenhangt. De investeringen van veel partijen zijn de komende 20 jaar fors. Lees meer over de Structuurvisie CID Den Haag (RIS307135).

   Het doel is het gebied te ontwikkelen tot een duurzaam, economisch, innovatief, leefbaar en inclusief onderdeel van de stad. Daarbij horen een uitstekende bereikbaarheid en internationale aantrekkingskracht. De functies wonen, werken, recreëren, reizen en winkelen worden gemengd. Op een manier dat er gebieden zijn met de nadruk op rust, op stedelijke drukte en op een mengeling daarvan. In de structuurvisie beschreven als rust, reuring en ruis. Het is van belang dat het bedrijfsleven, overheid en kennisinstellingen dicht bij elkaar zitten en kennis en kunde uitwisselen.

   Wonen en werken

   Er komen ongeveer 20.500 woningen bij voor 35.000 nieuwe inwoners. Er wordt gerekend op ongeveer 640.000 m2 aan nieuwe kantoren en 255.000 m2 aan commerciële en maatschappelijke voorzieningen. De functies worden niet in groepen bij elkaar gezet, maar juist verdeeld over het hele gebied.

   Bereikbaarheid

   Het aantal reizen dat mensen maakt om van en naar het werk te gaan, verdubbelt door de ontwikkelingen. In de openbare ruimte wordt de voetganger op 1 gezet, gevolgd door de fietser en het openbaar vervoer. De auto’s die straks in het gebied rijden zijn vooral bestemmingsverkeer.

   Innovatie

   Daarnaast wordt er flink geïnvesteerd in kennis en innovatie van partijen die zijn gevestigd in het gebied. Daarmee kan dit gebied zich sterk ontwikkelen en meedoen op het internationale toneel.

   Structuurvisie uitgangspunt

   De structuurvisie is bedoeld om te toetsen of toekomstige plannen en ontwikkelingen passen binnen de visie in de verschillende deelgebieden. Dat kunnen plannen zijn van de gemeente zelf, maar ook van ontwikkelaars of bedrijven. Het geeft ook een richting voor de toekomstige bestemmingsplannen in het gebied.

   Gebiedsagenda's

   Voor een aantal deelgebieden rond station Hollands Spoor/Laakhavens, station Laan van NOI (Laan van Nieuw Oost-Indië) en station Den Haag Centraal zijn al gebiedsagenda's opgesteld.

    Voorbeelden zijn:

    In deze agenda's is nauwkeurig uitgeschreven wat er verandert in het gebied. Dat kunnen nieuwe gebouwen zijn, een andere inrichting van de weg en/of toevoegingen van groen. De gemeente heeft deze gebiedsagenda's al uitgewerkt, omdat de ontwikkelingen in dit gebied snel gaan.

    Nieuwe ontwikkelingen

    Uit de uitwerking van de Ontwerp-Structuurvisie CID en de gebiedsagenda's volgen nieuwe ontwikkelingen. Daarvoor moet de gemeente en/of een ontwikkelaar dan weer een plan maken. Bij het maken van zo'n plan wordt ook de omgeving nauw betrokken.

    Meer informatie

      Zie ook

       Gepubliceerd: 27 augustus 2021Laatste wijziging: 29 maart 2022