Bureau Citybranding

Bureau Citybranding coördineert het citymarketingbeleid van de gemeente Den Haag.

Wat doet Bureau Citybranding?

Bureau Citybranding coördineert de uitvoering van de Aanpak Haagse Citybranding 2020 die op 17 december 2015 is vastgesteld door de gemeenteraad. Daarbij wordt nauw samengewerkt met partijen in de stad.

Uitgangspunt binnen citybranding is het Merk Den Haag, met als kernelementen:

  • Internationale Stad van Vrede en Recht
  • én Stad aan zee

Het bureau wordt geleid door citybrandingmanager Ernst van den Berg.

Merk Den Haag

De Haagse citybranding is erop gericht het Merk Den Haag uit te dragen en te versterken. Doel is om de stad aantrekkelijker te maken en ervoor te zorgen dat mensen, bedrijven en organisaties eerder en vaker voor Den Haag kiezen om te bezoeken of zich te vestigen. Dit stimuleert de Haagse economie en werkgelegenheid.

Citybranding is geen gemeentelijke actie. Het is een samenwerking tussen stakeholders in de stad (partijen die er belang bij hebben de doelgroepen aan te trekken) waarbij het Bureau Citybranding vanuit een overkoepelend belang participeert, stimuleert en faciliteert.

Merkboek Den Haag

Als uitwerking van de Aanpak Haagse Citybranding is het online Merkboek Den Haag ontwikkeld. Hierin is het Merk Den Haag en alle elementen waaruit dat is opgebouwd vastgelegd, in:

  • teksten
  • foto's
  • video's
  • feiten en cijfers
  • en illustraties

Alles direct te downloaden, rechtenvrij en op maat gemaakt voor alle doelgroepen.

Met vragen over het Merkboek kunt u terecht bij merk@denhaag.nl

Contactgegevens

Gemeente Den Haag
Dienst Stedelijke Ontwikkeling
Bureau Citybranding
Postbus 12652
2500 DP Den Haag

Telefoon: 06 - 21 11 85 15

E-mail: citybranding@denhaag.nl

Partner

Een belangrijke partner van Bureau Citybranding is The Hague & Partners. The Hague & Partners voert de marketing en acquisitie uit om meer (inter)nationale bezoekers, congressen en bedrijven/organisatie te werven en te behouden voor Den Haag.

Gepubliceerd: 2 mei 2017Laatste wijziging: 29 november 2019