Begeleiding ondernemers innovatieve gezondheidszorg bij internationaal ondernemen

De gemeente, Task Force Health Care (TFHC ) en Haagse ondernemersverenigingen geven in 2018 5 Haagse mkb-ondernemers, actief in de innovatieve gezondheidszorg, intensieve begeleiding om succesvol zaken te doen in het buitenland.

Ondernemers die zaken willen doen in het buitenland hebben vaak onvoldoende kennis van het land waarmee zij zaken willen doen. Een goede voorbereiding op taal, cultuur, netwerk en zakelijke normen vergroot hun kansen. De pilot richt zich op deze voorbereidende fase.

Verwachtingen aan deelnemende ondernemers

U bent:

  • mkb-ondernemer of startup in de innovatieve gezondheidszorg
  • gevestigd in Den Haag, Rijswijk of Voorburg
  • beschikbaar tijdens de pilot vanaf medio juli tot een nader te bepalen datum
  • bereid om deel te nemen aan een intakegesprek, expertgesprekken, workshops en individuele coaching
  • een liefhebber van een proactieve, grondige en professionele aanpak
  • bereid uw ervaringen te delen door middel van interviews of korte pitches. Uw ervaringen zijn een inspiratie voor andere Haagse bedrijven.

Delen van kennis en ervaring

De opgedane kennis en ervaringen van de Haagse ondernemers die worden begeleid, worden gedeeld via de website van de gemeente en haar partners. Ook organiseert de gemeente een aantal evenementen die toegankelijk zijn voor alle Haagse mkb-ondernemers.

Aanmelden

Aanmelding is niet meer mogelijk. De deadline was dinsdag 10 juli 17.00 uur.

Op basis van de ingevulde vragenlijsten maakt een team van experts een 1e selectie. Hierbij beoordeelt het team op ervaring, ambities en potentie van uw bedrijf. Bij onduidelijkheden neemt het team contact met u op. In juli start het programma met de 5 geselecteerde ondernemers.

Inhoud van de begeleiding

Is uw bedrijf geselecteerd? Dan doorloopt u de volgende stappen:

1. Intakegesprek

Tijdens een intakegesprek bespreekt u met een ervaren TFHC- adviseur uw doelen, wat u nodig heeft en wat uw uitdagingen zijn.

2. Masterclass

De TFHC kennis verzorgt samen met deskundigen een op maat gemaakte masterclass op basis van de behoeftes.

3. Individueel coachingstraject

In dit traject worden de actiepunten uit het intakegesprek en masterclass met u besproken. Afhankelijk van de fase waarin uw bedrijf zich bevindt, kan worden gewerkt aan een combinatie van:

  • een gedegen exportstrategie
  • versterkte marketing- en communicatiepropositie
  • in contact nomen met buitenlandse netwerken, samenwerkingspartners of afnemers, enzovoorts.

Tijdens het hele traject is TFHC uw aanspreekpunt voor informatie, kennis, ervaring en het maken van nieuwe contacten. Er kan ook worden samengewerkt met andere partners zoals Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) of lokale partijen in het land waarmee u zaken wilt doen.

Kosten

De gemeente betaalt het marktbegeleidingstraject. Eventuele aanvullende reis- en verblijfkosten betaalt de ondernemer zelf.

Internationaal ondernemen

Internationaal zaken doen biedt u als Haagse mkb-ondernemer grote kansen, maar vraagt een goede voorbereiding. Kennis van belangrijke ontwikkelingen, cultuur en taal is onmisbaar om uw afzetmarkt te vergroten, net als een goed netwerk. De gemeente helpt u daarbij en biedt extra ondersteuning zodat Haagse internationale ambities een succes kunnen worden.

Zie ook: Internationaal ondernemen

Gepubliceerd: 14 juni 2018Laatste wijziging: 14 augustus 2018