Uitzonderingen richtlijnen uitstallingen

Hier vindt u de uitzonderingen op de richtlijnen voor de uitstallingen in het centrum van Den Haag, Scheveningen en Kijkduin.

In het Centrum geldt de volgende aanvullende richtlijn voor uitstallingen:

 • In de Vlamingstraat, Spuistraat en Venestraat worden geen uitstallingen geplaatst gedurende koopavonden, op zaterdagen en zondagen. Dit vanwege de veiligheid en doorstroom van het winkelende publiek.

Voor de Promenade en de Boulevard in Scheveningen en Kijkduin zijn aanvullende richtlijnen opgesteld.

Scheveningen zeezijde

Uitzonderingen:

 • De flaneerzone tussen balustrade en straatmeubilair moet vrij blijven.
 • Toegangspoorten naar de entrees van de strandpaviljoens zijn toegestaan. Mits niet hoger dan 250 cm, niet breder dan 300 cm met uitgeklapte deuren en niet dieper dan 25 cm.
 • Reclame-uitingen zijn toegestaan. Deze moet u bevestigen aan de toegangspoorten. Hierbij mag u bovengenoemde maten niet overschrijden.
 • Toegangspoorten en reclame-uitingen moeten zijn verwijderd aan het einde van het strandseizoen. Bij het verwijderen mag geen schade ontstaan aan de openbare ruimte.

Scheveningen landzijde en Kijkduin

Uitzonderingen:

 • De gootlijn geeft de grens aan tussen flaneerzone en gevelzone.
 • De flaneerzone (tussen de gevelzone en het straatmeubilair) is bestemd voor het voetgangersverkeer en moet vrij blijven.
 • De gevelzone biedt gelegenheid tot het plaatsen van uitstallingen en terrassen.
 • De gevel wordt, waar van toepassing, gedefinieerd als de rechte lijn tussen de vooruitspringende dragende muren van de droogloop dan wel het bovenliggende parkeerdek.
 • Tussen de gevel(lijn) en de uitstalling moet minimaal 200 centimeter vrije doorloop te zijn.
 • De uitstalling mag zich maximaal uitstrekken tot aan de gootlijn.
 • Slechts als de ondernemers daar unaniem voor kiezen, is een andere zonering van de uitstallingen mogelijk.
 • Als vanaf de gevel tot aan de gootlijn een terras ligt, moet de uitstalling binnen het terras worden geplaatst.
 • De objecten, voorwerpen en uitstallingen mogen niet worden verankerd in de openbare straat.


Gepubliceerd: 19 augustus 2009Laatste wijziging: 23 mei 2017