Richtlijnen uitstallingen

Hier vindt u een aantal richtlijnen op basis van artikel 2:10 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van Den Haag.

Algemene richtlijnen:

 • Uitstallingen mogen alleen aansluitend aan en voor de eigen gevel van de aanvrager worden geplaatst. Dus niet op de rijbaan of een parkeervak.
 • De uitstalling mag alleen tijdens de winkeltijden op straat staan. Verankering in of op de openbare straat is altijd verboden.
 • Verkoop vanaf de uitstalling is niet toegestaan.
 • De aard van de uitstalling moet een relatie hebben met de in de winkel aangeboden waren en/of diensten. Als u bijvoorbeeld een elektronicazaak heeft, kunt u geen kleding uitstallen.
 • Deze richtlijnen gelden ook voor rijwielhandelaren die fietsen, bromfietsen en/of motorfietsen buiten willen zetten.
 • Voor de uitstallingen in het centrum, in Scheveningen en Kijkduin gelden aanvullende regels (zie Uitzonderingen richtlijnen uitstallingen).

Afmetingen

 • Uitstallingen zijn mogelijk tot maximaal 80 centimeter vanaf de gevel. Wanneer een vitrine aanwezig is, geldt eveneens de maximale maat van 80 centimeter vanaf de gevel. De maximale breedte wordt bepaald door de breedte van de gevel van de winkel. Maar wanneer de ingang van het naastgelegen pand direct aansluit op de gevelgrens, moet minimaal 80 centimeter vanaf de gevelgrens vrij blijven. De maximale hoogte is 2 meter. Dit mag echter nooit het verkeerszicht belemmeren.
 • Bij kruisingen, oversteekplaatsen en grote voetgangersstromen of uit oogpunt van verkeersveiligheid kan een geringer maximum dan 80 centimeter noodzakelijk zijn. De vergunningplicht blijft dan in stand. Dit wordt per geval beoordeeld.

Doorloopruimte

 • In straten met een verkeersfunctie wordt een minimale vrije doorloopruimte van 1,50 meter gehanteerd. Dit wordt van geval tot geval bekeken. Hierbij wordt onder meer gelet op verkeersborden, bomen, parkeerapparatuur, en antiparkeerbanen. In promenadestraten geldt een vrije doorgang van minstens 3,50 meter. Per geval wordt bekeken of 3,50 meter vrije ruimte toereikend is.
 • Uitstallingen zijn zodanig geplaatst dat toegangen, nooduitgangen en dergelijke, te allen tijde vrij blijven van obstakels.
 • Binnen 1 meter rondom objecten in de openbare ruimte die door de gemeente of met toestemming van de gemeente zijn geplaatst, en bereikbaar moeten zijn voor derden, mag geen uitstalling geplaatst worden.

Handhaving

Controle op de naleving van de richtlijnen gebeurt door de Handhavingsteams van de gemeente. Als u de richtlijnen niet naleeft, riskeert u een boete of wordt de uitstalling op uw kosten door de gemeente verwijderd.

Gepubliceerd: 19 augustus 2009Laatste wijziging: 17 april 2019