Nieuwsbericht

Wijzigingen in vergaderschema door uitstel bespreking programmabegroting

Gepubliceerd: 18 oktober 2019Laatste wijziging: 28 oktober 2019

De partijen die nu onderhandelen over een coalitieakkoord (VVD, D66, GL, CDA en PvdA) hebben de wens dat de afspraken die zij maken leiden tot een gewijzigd raadsvoorstel van de programmabegroting. Daarom vinden er wijzigingen in het vergaderschema van de gemeenteraad plaats.

De partijen die nu onderhandelen over een coalitieakkoord (VVD, D66, GL, CDA en PvdA) hebben de wens dat de afspraken die zij maken leiden tot een gewijzigd raadsvoorstel van de programmabegroting. Daarom heeft het presidium als volgt besloten:

  • Er komt uitstel van de bespreking van de programmabegroting in commissievergaderingen. Op het vergaderschema is de actuele agenda te vinden.
  • Er komt uitstel van de bespreking van de programmabegroting in de raadsvergadering op 7 november. De begrotingsbehandeling zal op een nog nader te bepalen moment plaatsvinden. De raadsvergadering op 7 november begint om 17.00 uur en daarin zijn reguliere agendapunten aan de orde.

Na het herfstreces wordt de planning opnieuw bezien.