Nieuwsbericht

Werkzaamheden route Kijkduin-Houtrust: deel 5 start

Gepubliceerd: 31 augustus 2018Laatste wijziging: 15 oktober 2018

Op maandag 10 september 6.00 uur starten de werkzaamheden aan deel 5 van de route Kijkduin-Houtrust. De Sportlaan en Segbroeklaan zijn dan dicht vanaf de Goudenregenstraat tot aan de kruising met de Savornin Lohmanlaan. Dit deel van de werkzaamheden duurt tot en met 20 januari 2019. In deze periode worden er rioleringswerkzaamheden uitgevoerd en wordt een nieuwe wegindeling aangelegd.

Om de nieuwe wegindeling mogelijk te maken, worden er in de periode van dinsdag 11 en vrijdag 21 september bomen gekapt langs de Sportlaan. Na de herinrichting plant de gemeente nieuwe bomen aan om de rijbaan weer een groen karakter te geven.

Voor het verkeer betekent dit het volgende:

  • Segbroeklaan en Sportlaan zijn dicht vanaf Goudenregenstraat tot aan de kruising met Savornin Lohmanlaan.
  • Laan van Poot wordt tijdelijk tweerichtingsverkeer.
  • Zonnebloemstraat vanaf Hyacinthweg blijft eenrichtingsverkeer richting Daal en Bergselaan.
  • Fietsers en bromfietsers kunnen in deze periode Sportlaan alleen maar oversteken op de kruising Wildhoeflaan/Daal en Bergselaan. Fietsers vanuit Kijkduin worden omgeleid via Kraaienlaan, de Laan van Poot, de Wildhoeflaan, Sijzenlaan en in de omgekeerde richting. Fietsers vanaf Daal en Bergselaan richting Scheveningen worden omgeleid via Ranonkelstraat, Goudsbloemlaan en Segbroeklaan. Kijk op de pagina Omleidingsroutes bij werkzaamheden route Kijkduin-Houtrust voor meer informatie.
  • In deel 5A (maandag 10 september tot en met zaterdag 27 oktober) rijdt bus 24 een aangepaste route. De haltes Kruisbeklaan, Oude Buizerdlaan en Vliegenvangerlaan vervallen. De tijdelijke haltes staan in Ranonkelstraat en Daal en Bergselaan. In deel 5B (zondag 28 oktober tot en met maandag 21 januari 2019) vervalt de halte Kwartellaan. De tijdelijke halte staat in de Goudsbloemlaan/kruising Ranonkelstraat. Bus 23 rijdt de normale route.

Ga goed voorbereid op weg en volg de omleidingsroutes.

Zie ook www.kijkduinhoutrust.nl