Nieuwsbericht

Vrederustlaan: wegwerkzaamheden tussen Hengelolaan en Melis Stokelaan

Gepubliceerd: 9 augustus 2019Laatste wijziging: 9 augustus 2019

De Vrederustlaan wordt vernieuwd tussen de Hengelolaan en de Melis Stokelaan. De eerste werkzaamheden duren van 26 tot en met 30 augustus en van 2 september tot en met 11 oktober 2019.

Het gaat om de volgende werkzaamheden:

  • De rijweg krijgt een nieuwe laag asfalt.
  • In de parkeervakken komen klinkers te liggen. Ook wordt duidelijker aangegeven waar geparkeerd mag worden.
  • Alle trottoirbanden worden opnieuw aangebracht.
  • Aansluitingen met de zijstraten worden vernieuwd.
  • Bij de Eindstede en bij Veldzicht komen er vluchtheuvels in de rijweg.
  • Het werk vindt plaats in fasen om overlast zoveel mogelijk te beperken.

26 - 30 augustus

Van 26 tot en met 30 augustus wordt de weg bij de inrit naar het revalidatiecentrum en bij de bushalte aangepast. Tijdens deze werkzaamheden is de inrit naar het revalidatiecentrum afgesloten. De bus kan niet bij de halte stoppen, maar stopt tijdelijk iets voorbij de bestaande halte. Er staan verkeersregelaars om het verkeer langs de werkzaamheden te leiden.

2 september - 11 oktober

Van maandag 2 september tot en met vrijdag 11 oktober wordt gewerkt in de Vrederustlaan aan de oneven zijde tussen de Hengelolaan en de Melis Stokelaan. Het gaat om de rijbaan richting de Melis Stokelaan/Erasmusweg. Ook worden enkele aanpassingen gedaan in de Hengelolaan nabij de Vrederustlaan om fietsers veiliger over te laten steken.

Bereikbaarheid

  • De rijbaan richting de Melis Stokelaan is tijdens de werkzaamheden afgesloten. U kunt wel vanaf de Melis Stokelaan richting de Hengelolaan rijden. Het parkeerterrein bij de winkels is niet bereikbaar vanaf de Vrederustlaan. U kunt het terrein wel bereiken via de Langestede en Nevenstede. De zijstraten (Nevenstede, Middenstede en Eindstede) kunt u niet inrijden vanaf de Vrederustlaan.
  • De fietspaden blijven beschikbaar. Op enkele plekken komt een fietsoversteekplaats.
  • Vanwege de veiligheid kunt u tijdens de werkzaamheden niet parkeren in de Vrederustlaan.
  • Woningen en bedrijven zijn voor voetgangers altijd bereikbaar.

Omleiding autoverkeer

Doorgaand verkeer wordt omgeleid via de Hengelolaan, Beresteinlaan en de Melis Stokelaan.

Bereikbaarheid openbaar vervoer

HTM buslijn 21 richting Vrederust wordt omgeleid via de Hengelolaan, Beresteinlaan en Melis Stokelaan. De haltes De Stede en Revalidatiecentrum zijn tijdelijk niet in gebruik. Hiervoor komen er tijdelijke bushaltes op de Beresteinlaan en de Melis Stokelaan.

Huisvuil en grofvuil

Tijdens de werkzaamheden kan de ophaaldienst (HMS) het afval niet ophalen in de Middenstede en de Eindstede. De ondergrondse restafvalcontainers in deze straten worden afgesloten. Er komen tijdelijk bovengrondse afvalbakken voor uw restafval op de hoek van de Langestede en de Middenstede en op de hoek van de Langestede en de Eindstede. Ook grofvuil kunt u hier kwijt. Maak voor het ophalen van grofvuil telefonisch een afspraak via het nummer 14070 van de gemeente en geef daarbij de plaats door waar u het grofvuil neerzet.

Veiligheid

Bij werkzaamheden is overlast helaas niet te vermijden. De gemeente doet er alles aan om de veiligheid tijdens de werkzaamheden te garanderen. Toch blijven werkterreinen gevaarlijke plaatsen. Het is verstandig kinderen hierop te wijzen en hen weg te houden van het werkterrein.

Planning werkzaamheden

De volgende werkzaamheden zijn van 14 oktober tot en met 29 november. Begin oktober krijgt u informatie over deze fase.

Vragen?

Heeft u vragen of opmerkingen over deze werkzaamheden? Neem contact op met Michael Ilahi, projectleider gemeente Den Haag, via telefoonnummer 06 - 55 84 41 44. Krijgt u een antwoordapparaat? Spreek dan uw naam, vraag en contactgegevens in. U wordt zo spoedig mogelijk teruggebeld.