Nieuwsbericht

Uitkomsten onderzoek gasexplosie Jan van der Heijdenstraat zijn bekend

Gepubliceerd: 6 juni 2019Laatste wijziging: 1 juli 2019

Op 27 januari jl. heeft een gasexplosie plaatsgevonden in de Jan van der Heijdenstraat waarbij verschillende bewoners gewond zijn geraakt, huizen zwaar tot onherstelbaar zijn beschadigd en persoonlijke bezittingen verloren zijn gegaan. Het ongeval heeft een grote impact gehad en het college is blij met de hartverwarmende steun die velen op verschillende wijzen hebben geuit en verleend aan de getroffen bewoners. Ook het college van burgemeester en wethouders leeft mee met de getroffen bewoners en heeft in de nasleep van de gasexplosie daarom dan ook op verschillende manieren advies en ondersteuning geboden aan de bewoners die daar op dat moment behoefte aan hadden, onder meer op het gebied van (tijdelijke) huisvesting.

Het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) heeft vanuit zijn rol als toezichthouder op onder meer de veiligheid van het gasnetwerk in Nederland onderzoek gedaan naar de gasexplosie. Daarbij is ook het handelen van de verantwoordelijk netbeheerders betrokken, omdat de netbeheerder wettelijk verantwoordelijk is voor de aanleg, het onderhoud en het beheer van het gasnetwerk. In onze stad is dat Stedin. De resultaten van het SodM-onderzoek zijn donderdag 6 juni gepresenteerd.

Resultaten SodM-onderzoek

De gasexplosie in de Jan van der Heijdenstraat heeft kunnen ontstaan doordat er gas is vrijgekomen uit een scheur aan de zijkant van een grijs gietijzeren gasdistributieleiding die circa 1,50 meter voor de gevel van het woningencomplex in de grond lag. De gasuitstroming heeft zich opgehoopt in de kruipruimte van de getroffen woningen, wat vervolgens door een onbekende ontstekingsbron heeft geleid tot een explosie.

Op basis van de bevindingen doet SodM in het rapport diverse aanbevelingen. SodM geeft als belangrijkste aanbeveling aan alle netbeheerders in Nederland om de grijze gietijzeren gasleidingen versneld te vervangen. Daarnaast schrijft SodM in het onderzoeksrapport dat netbeheerders actiever op zoek moeten gaan naar mogelijke lekkages in kwetsbare leidingen.

Besluit Openbaar Ministerie

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft naar aanleiding van de gasexplosie in de Jan van der Heijdenstraat, en parallel aan het onderzoek door SodM, een eigen, strafrechtelijk onderzoek uitgevoerd, waarbij SodM zijn bevindingen met het OM heeft gedeeld. Het OM heeft op 6 juni bekendgemaakt dat het geen aanleiding ziet strafvervolging in te stellen, omdat het tijdens zijn onderzoek geen strafbaar feit heeft geconstateerd.

Reactie college burgemeester en wethouders

Na een gebeurtenis met een grote impact, zoals de gasexplosie in de Jan van der Heijdenstraat, is het goed dat er grondig onderzoek wordt gedaan. De veiligheid van de bewoners staat immers voorop. Van de in het rapport geformuleerde bevindingen en aanbevelingen heeft het college kennisgenomen. Het college heeft met instemming vernomen dat Stedin alle aanbevelingen van SodM onverkort en zo snel als mogelijk gaat overnemen. Daarnaast heeft Stedin gemeld bewoners in het traject van de schadeafwikkeling bij te staan; waar nodig en mogelijk ook financieel.

Communicatie bewoners

De bewoners van de 9 zwaarst getroffen woningen zijn op donderdagmorgen 6 juni op het stadsdeelkantoor Laak door het OM, SodM en Stedin geïnformeerd over de uitkomsten van respectievelijk het OM- en het SodM-onderzoek. Namens het college zijn burgemeester Krikke en wethouder Van Tongeren hierbij aanwezig en na afloop wordt er ook verder met de bewoners gesproken.

De publicatie van het SodM-onderzoek betekent niet dat het verschrikkelijke incident van 27 januari in de Jan van der Heijdenstraat is afgesloten. Met name de bewoners van de negen zwaarst getroffen woningen blijven daarom de aandacht houden van het college en zullen worden ondersteund in deze moeilijke periode.

Ongetwijfeld leven er ook vragen bij bewoners in de stad. Stedin heeft daarom op haar website uitgebreide informatie beschikbaar gesteld: www.stedin.net/janvanderheijdenstraat. Daarnaast kunnen bewoners ook met Stedin bellen via telefoonnummer (010) 8923128 of e-mailen via klachtenteam@stedin.net. Bewoners kunnen ook met vragen bellen naar 14070 of mailen naar gasleidingen@denhaag.nl.

Zie ook