Den Haag - Tortellaan: ondergrondse afvalcontainers

Nieuwsbericht

Tortellaan: ondergrondse afvalcontainers

Gepubliceerd: 12 februari 2019Laatste wijziging: 19 februari 2019

De gemeente wil ondergrondse containers voor restafval en plastic verpakkingen, blik en drinkpakken op de Tortellaan plaatsen. In deze containers kunnen bewoners van de portiekflats op een snelle en makkelijke manier hun afval kwijt.

De voorgestelde locaties waar de containers kunnen komen staan nog niet vast.

Inspraakprocedure

U kunt tot en met 20 maart 2019 laten weten wat u van de voorgestelde locaties van de containers vindt (zienswijze). De locaties staan op www.denhaag.nl/bestuurlijkestukken onder RIS-nummer 301654. Uw zienswijze kunt u indienen via het formulier op Procedure en plaatsing ondergrondse restafvalcontainers.

Meer informatie

Neem contact op via e-mail oracs@denhaag.nl of kijk op www.denhaag.nl/afval.