Nieuwsbericht

Reageren op plannen herinrichting Gevers Deynootweg voor vernieuwing tramlijn 1

Gepubliceerd: 5 juli 2018Laatste wijziging: 30 juli 2018

Om Scheveningen aantrekkelijk en goed bereikbaar te houden, investeert de gemeente in het openbaar vervoer en de openbare ruimte. De gemeente heeft daarom plannen ontworpen voor de herinrichting van de Gevers Deynootweg. U kunt tot en met 23 september 2018 reageren op de plannen.

Voor de Gevers Deynootweg heeft de gemeente een zogenaamd voorontwerp gemaakt. Daarin staan plannen voor de verbetering van de openbare ruimte, het geschikt maken van het tramspoor voor lagevloertrams en het maken van rolstoeltoegankelijke haltes. Het ontwerp is in samenwerking met de projectorganisatie De Kust Gezond opgesteld. De verwachting is dat de werkzaamheden starten na de zomer van 2019.

Plannen in het voorontwerp

In het voorontwerp staan plannen voor:

  • Verbreden van de tram- en busbaan en de rijbanen tussen Scheveningseslag en Badhuiskade. In de nieuwe situatie is er meer ruimte voor fietsers, voetganger en openbaar vervoer.
  • Opheffen van 1 parkeerstrook op de Gevers Deynootweg. Het verlies aan parkeerplaatsen kan voor een deel worden opgelost in de straten tussen de Gevers Deynootweg en de boulevard. Ook laden en lossen op dit deel van de Gevers Deynootweg is dan niet meer mogelijk.

Inspraakprocedure

U kunt tot en met 23 september 2018 reageren op de plannen. De ontwerptekeningen en het collegebesluit met plantoelichting kunt u bekijken op:

Het ontwerp ligt ook ter inzage in het Den Haag Informatiecentrum, Spui 70. U kunt uw schriftelijke reactie sturen naar:

het college van burgemeester en wethouders
antwoordnummer 1790
2501 VC Den Haag

Vermeld als onderwerp: Herinrichting Gevers Deynootweg. U hoeft geen postzegel te gebruiken. Reageren kan ook via het e-mailadres nrr@denhaag.nl.

Wilt u meer weten?

Kijk voor meer informatie over het voorontwerp op de pagina Vernieuwing rails tramlijn 1 op Gevers Deynootweg.